icon-arrow-down icon icon-arrow-fill-down icon icon-arrow-next icon icon-arrow-prev icon icon-tag-close icon

Fisher-Price, Inc. WARUNKI I PRZEPISY PRAWNE Witryny

Niniejsza strona internetowe jest prowadzona przez Fisher-Price®, Inc. i jej spółki córki (zwane zbiorczo "Fisher-Price"). Korzystanie z tej Witryny podlega następującym warunkom i przepisom prawnym. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków i przepisów prawnych i upewnienie się, że są zrozumiałe. Korzystanie z tej Witryny oznacza zaakceptowanie wyszczególnionych tu (w niniejszym "Porozumieniu") warunków i przepisów. Od czas do czasu warunki tej Witryny mogą się zmieniać, ważne jest zatem, byś zapoznawał się z nimi za każdym razem, gdy odwiedzasz tą Witrynę.

Kliknij tutaj, aby przeczytać naszą Specjalną Notę dla Rodziców i Politykę Prywatności.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z PODANYMI NIŻEJ WARUNKAMI, PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYLOGOWANIE SIĘ Z TEJ WITRYNY.


Użycie materiałów na tej Witrynie
Fisher-Price prowadzi tą Witrynę w celu zapewnienia ci osobistej rozrywki, informacji, możliwości edukacji i możliwości komunikowania się. Zawiera także internetowy sklep Fisher-Price umożliwiający prowadzenie zakupów online. Aby złożyć zamówienie, musisz mieć 18 lat lub więcej. Zachęcamy do swobodnego zapoznania się z tą Witryną. Nie możesz kopiować, dystrybuować, modyfikować, wystawiać na widok publiczny, wydawać lub przygotowywać prac pochodnych w oparciu, transmisję lub innego typu użycie zawartości tej Witryny BEZ WCZEŚNIEJSZEGO PISEMNEGO ZEZWOLENIA FISHER-PRICE. Możesz ściągnąć na jeden komputer kopię materiałów w celu ich czasowego przechowania TYLKO DO OSOBISTEGO, NIEKOMERYCJNEGO OGLĄDANIA LUB UŻYTKOWANIA W DOMU zakładając, że nie usuniesz, ani nie zmienisz żadnej noty o prawach autorskich, znaku handlowego, ani innych oznaczeń własności. Poza wyszczególnionymi wyżej wyjątkami żadna zawarta tu treść nie może być interpretowana jako posiadająca licencję lub prawa podlegające ochronie praw autorskich lub jakimkolwiek innym prawom o ochronie dóbr intelektualnych. Jeśli jako właściciel dóbr intelektualnych uważasz, że twoje dobra zostały zamieszczone lub dystrybuowane są przez tę Witrynę w sposób niewłaściwy, prosimy natychmiast powiadomić Fisher-Price, Inc. na adres 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052, Uwaga: Dział prawny.

Żadnych zakupów przez nieletnich
Zamawiając produkt online ze sklepu internetowego Fisher-Price oświadczasz, że masz 18 lat lub więcej. Jeśli dziecko mające mniej niż 18 lat zamówi jakiś produkt ze sklepu internetowego Fisher-Price bez zgody rodziców, rodzic lub opiekun może zwrócić ten produkt za refundacją zgodnie z polityką Zwrotów i Wymiany podaną na tej Witrynie (więcej informacji w "Informacje o zamówieniach").

Podatki
Będziesz także odpowiedzialny za uiszczenie wszystkich podatków ze sprzedaży, użycia i innych związanych z jakimkolwiek zakupem produktu ze sklepu internetowego Fisher-Price.

Wysyłka i obsługa
Będziesz także odpowiedzialny za opłaty związane z całą przesyłką i opłatami manipulacyjnymi związanymi z kupnem produktu online.

Komunikacja z Fisher-Price
Fisher-Price z przyjemnością wysłucha twoich komentarzy. Prowadząc korespondencję z Fisher-Price prosimy jednak pamiętać, że Fisher-Price nie akceptuje, ani nie rozważa żadnych pomysłów lub sugestii związanych z produktami lub planami marketingowymi, o ile o takowe nie poprosił. Z tego powodu prosimy o niewysyłanie do Fisher-Price żadnych twórczych lub oryginalnych materiałów takich jak pomysły na zabawki, gry lub inne produkty, lub sugestie twórcze, pomysły, notatki, rysunki, koncepcje lub inne informacje. Jakakolwiek forma komunikacji lub materiały przesłane do Witryny za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób zawierająca dane osobiste, pytania lub odpowiedzi, komentarze, sugestie i tym podobne staje się własnością Fisher-Price i będzie traktowana jako jawne i prawnie niezastrzeżone.Cokolwiek zostanie wysłane lub zamieszczone może zostać użyte bez uiszczenia opłat przez Fisher-Price i jej spółki córki lub licencjonowane przez Fisher-Price i jej spółki córki innym podmiotom w jakimkolwiek celu włącznie, ale nie ograniczając się do, wypożyczania list mailingowych, akwizycji produktów lub usług, reprodukcji, ujawnienia, transmisji, publikacji, nadawania i wysyłki pocztowej. Co więcej, Fisher-Price może użyć jakichkolwiek pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w twojej korespondencji wysłanej do Witryn dla jakiegokolwiek celu łącznie z, ale nie ograniczoną do, rozwoju, produkcji i marketingu produktów korzystających z takich informacji.

Zastrzeżenie
Materiał na tej witrynie może zawierać niedokładne dane techniczne lub inne błędy. Korzystasz i przeglądasz tę Witrynę na swoje własne ryzyko. Ani Fisher-Price, ani żadna inna strona zaangażowana w stworzenie, produkcję i dostarczenie tej Witryny nie może odpowiadać prawnie za bezpośrednie, przypadkowe, mające konsekwencje, pośrednie lub karalne szkody wynikłe z twojego dostępu lub korzystania z tej Witryny. Fisher-Price nie gwarantuje, że funkcjonalne aspekty tej Witryny będą działać bez przestojów lub bez błędów, lub że Witryna ta lub zapewniający jej działanie serwer są pozbawione wirusów lub innych szkodliwych komponentów. Jeśli korzystanie z tej Witryny lub zawartych na niej materiałów spowoduje konieczność serwisowania lub wymiany własności, materiałów, wyposażenia lub danych, Fisher-Price nie jest odpowiedzialny za te koszty.Nie ograniczając się do powyższego, wszystko na tej Witrynie dostarczone jest do ciebie w stanie “JAK WIDAĆ” I “JAK JEST DOSTĘPNE” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻONEJ JAK I WYNIKAJĄCEJ, ZAWIERAJĄCEJ ALE NIE OGRANICZONEJ DO ZAKŁADANEJ GWARANCJI MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY LUB ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, LUB NIENARUSZANIA PRAWA. Prosimy zauważyć, że pewne systemy prawne mogą nie zezwalać na wykluczenie zakładanych gwarancji, zatem niektóre z powyższych wykluczeń mogą nie znajdować zastosowania w twoim przypadku. Fisher-Price zastrzega sobie prawo do dokonania zmian na tej Witrynie w jakimkolwiek czasie bez jakiegokolwiek powiadomienia.

Linki
Fisher-Price nie poddał oględzinom wszystkich witryn podlinkowanych do tej Witryny i nie jest odpowiedzialny za zawartość jakiejkolwiek strony umieszczonej poza tą Witryną lub jakichkolwiek witryn podlinkowanych do tej Witryny. Obecność jakiegokolwiek linku do takiej strony nie oznacza , że jest ona gwarantowana przez Fisher-Price. Korzystasz z linków do stron poza tą witryną lub innych witryn na własne ryzyko.

Klauzule ogólne
Fisher-Price może od czasu do czasu korygować niniejsze Warunki aktualizując lub korygując ten post, z datą jego zamieszczenia jako terminem wejścia nowych warunków w życie. Fisher-Price kontroluje i steruje tą witryną ze swojej siedziby w East Aurora, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki i nie daje żadnego zapewnienia, że materiały te są odpowiednie lub dostępne do użycia z innych miejsc. Jeśli korzystasz z tej Witryny z innych lokacji, na tobie spoczywa odpowiedzialność za zgodność z miejscowym prawem. Produkty Fisher-Price dostępne są w wielu rejonach świata. Jeśli jakakolwiek część tych warunków nie może być uznana za egzekwowalną, nieegzekwowalna część powinna być gwarantowana zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa w największym możliwym zakresie, a pozostała część klauzuli pozostaje w mocy w pełnym zakresie i działaniu.Jakakolwiek przyczyna działań, jakie możesz podjąć w związku z tą Witryną musi być zapoczątkowana w ciągu roku od momentu zaistnienia takich żądań lub przyczyn albo takie żądanie lub przyczyna podjęcia działań uznane zostanie za niebyłe. Warunki te będą przestrzegane przez i zagwarantowane są zgodnie z prawami stanu Nowy Jork, Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez względu na konflikt klauzuli prawnych. Jakiekolwiek działania prawne lub poczynania mające związek z twoim dostępem do, lub użytkowaniem Witryny lub materiałów Fisher-Price muszą być złożone w sądzie federalnym Hrabstwa Erie, w Nowym Jorku.

Prawa autorskie
Powinno założyć się, że wszystko co można zobaczyć lub przeczytać na tej Witrynie jest chronione prawami autorskimi, chyba że zaznaczono to inaczej i nie może być użyte inaczej niż przedstawiono w niniejszych Warunkach i Przepisach Prawnych lub w tekście na tej Witrynie bez pisemnego zezwolenia Fisher-Price. Fisher-Price ani nie gwarantuje, ani nie oświadcza, że skorzystanie z materiałów widocznych na tej Witrynie nie naruszy praw stron trzecich niebędących własnością Fisher-Price lub spółek córek. Obrazy, fotografie lub ilustracje pokazane na tej Witrynie są albo własnością, albo użyte za za zgodą Fisher-Price. Skorzystanie z tych materiałów przez ciebie lub kogoś innego działającego na twoje pozwolenie jest zakazane chyba, że wyraźnie zezwalają na to niniejsze Warunki i Przepisy Prawne lub wyraźnie udzielono na to zgody gdzie indziej na tej Witrynie. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie obrazów może oznaczać pogwałcenie praw autorskich, prawa o znakach handlowych, prawa zachowania prywatności, oraz regulacji i ustaw o korespondencji.

Znaki handlowe
Znaki handlowe, loga i znaki serwisów (łącznie zwanych "Znakami handlowymi") widoczne na tej Witrynie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami handlowymi Fisher-Price, jej firmy nadrzędnej, Mattel, Inc., ich spółek córek i stron trzecich. Żadne materiały zawarte na tej Witrynie nie powinny być uważane za gwarancję nadania, przez konsekwencje lub zarzuty lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do użycia jakiegokolwiek Znaku handlowego przedstawionemu na tej Witrynie bez pisemnej zgody Fisher-Price, Mattel lub ich spółek córek, lub takiej strony trzeciej, która może być właścicielem Znaku handlowego przedstawionego na tej Witrynie. Niewłaściwe użycie Znaków handlowych przedstawionych na tej Witrynie lub jakichkolwiek innych treści tej Witryny, poza przypadkami tu przedstawionymi, jest ściśle zabronione.

Strona internetowa Fisher-Price zawiera aspekt zwany Playtips zawierający informacje od dr Kathleen Alfano, Menadżera Centrum Badań nad Dzieckiem Fisher-Price i jest własnością Fisher-Price, Inc.

Oznaczenia znaków handlowych
Beauty & the Beast, Dinosaur, Cinderella, Sleeping Beauty, Snow White, The Incredibles, The Little Mermaid © Disney

"ABC":
Skomponowane przez Alphonso Mizell, Freddie'go Perrena, Dennisa Lussiera i Barry'ego Gordy
© 1970 JOBETE MUSIC CO., INC.
Wszystkie prawa kontrolowane i zarządzane przez JOBETE MUSIC CO., Inc.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa międzynarodowe zabezpieczone. Użyte za pozwoleniem.
Użyte za pozwoleniem.

A Bug's Life, Finding Nemo, Monsters, Inc., Toy Story, Toy Story 2 © Disney/Pixar

Wszystko o Zabawie: etapy, zabawki i porady oraz Wszystko o Grupach Zabaw
© 1998 przez Dorothy Einon. Przedrukowano z "Learning Early" za pozwoleniem wydawcy, Marshall Editions Developments Ltd.

AOL: (America Online)
America Online i trójkątne logo są zarejestrowanymi znakami handlowymi America Online, Inc.

Barnyard Bingo jest znakiem handlowym należącym do Mattel, Inc.

"Walking with Dinosaurs: Znaki słowne i loga "BBC i "Walking with Dinosaurs" są znakami handlowymi British Broadcasting Corporation i są używane na licencji. Logo BBC ©BBC 1998. Kadry z Walking with Dinosaurs ©BBC 1998/1999. Podlega licencji BBC Worldwide Limited.

Bear in the Big Blue House:
JIM HENSON, logo Głowy Kermita, znak i logo JIM HENSON - znak i logo BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE, oraz postacie ©The Jim Henson Company. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Birthday Parties
© 1998 Przedrukowane z "Birthday Parties for Kids" za pozwoleniem jego wydawcy, Prima Publishing.
© 1999 przez Penny Warner. Przedrukowane z "Birthday Parties for Kids" za pozwoleniem jego wydawcy, Meadowbrook Press.

Bosch jest zarejestrowanym znakiem handlowym Robert Bosch GmbH użytym na licencji.

Znak handlowy Champion użyty na licencji FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY.

Emblematy i projekty karoserii pojazdów Chevrolet, Chevy, The Bow Tie, Silverado są znakami handlowymi General Motors Trademarks użytymi na licencji przez Fisher-Price, Inc.

© The Chicken Dance (Dance Little Bird) przez Werner Thomas i Terry Rendall
© September Music Corp
Prawa międzynarodowe zagwarantowane. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Discovery Kids:
© 2005 Discovery Communications, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kanał Discovery, logo Discovery Kids i Discovery Fact są znakami handlowymi Discovery Communications, Inc. użytymi na licencji.

Znak handlowy Edelbrock użyto na licencji od Edelbrock Corporation.

Ford, F-150 i związane znaki handlowe użyto na licencji od Ford Motor Company.

FRANKLIN:
* ® & © NELVANA © P. Bourgeois & B. Clark™ Kids Can Press Wszystkie prawa zastrzeżone.

Goodyear (i znak uskrzydlonej stopy) oraz Wrangler (dla opon) są znakami handlowymi The Goodyear Tire & Rubber Company, użytymi za pozwoleniem.

Harley-Davidson:
Harley-Davidson i logo Harley-Davidson Bar & Shield są zarejestrowanymi znakami handlowymi H-D Michigan, Inc. użytymi na licencji.

HOKEY POKEY ©1950, RE 1979, Acuff-Rose Music, Inc.

IMAX:
IMAX® AND AN IMAX EXPERIENCE™są znakami handlowymi Imax Corporation.
T-Rex: Back to the Cretaceous™ 1998, Imax Corporation. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Jeep i Jeep z rzednim "grillem" są zarejestrowanymi znakami handlowymi DaimlerChrysler Corporation i są użyte na licencji.
© DaimlerChrysler Corporation 2003.

Jimmy Neutron:
© 2003 Paramount Pictures i Viacom International Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nickelodeon, Jimmy Neutron: Boy Genius i wszystkie pokrewne tytuły, loga i postacie są znakami handlowymi Viacom International, Inc.

Kawasaki i związane znaki handlowe są własnością i są użyte na licencji Kawasaki Motors Corp., USA. 2002 Kawasaki Motors Corp., USA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kmart
© Copyright 2002 Kmart Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone

LITTLE BEAR:
® & © Nelvana ™Wild Things Productions ©M. Sendak Na podstawie serii książek napisanych przez Else Holmelund Minarik i zilustrowanych przez Maurice Sendak. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Matchin' Middles jest znakiem handlowym będącym własnością Mattel, Inc.

Znaki handlowe będące własnością Mattel:
Fisher-Price, X-Treme Machine Jr., Power Sounds Grip, ENFORCER, HOT WHEELS, BARBIE i WILD THING są znakami handlowymi Mattel, Inc w USA. © Mattel, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Microsoft Internet Explorer i Windows są albo zarejestrowanymi znakami handlowymi albo znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

NASCAR® Riders:
Nazwa i podobizna "Bill Elliot" z CMG Worldwide, Indianapolis, Indiana.©

1999 McDonald's Corporation. Następujące znaki są zarejestrowanymi znakami handlowymi McDonald's Corporation: McDonald's, logo i wzór McDonald's, Logo i wzór Zespołu Rajdowego McDonald's, Znak Złotych Łuków, oraz logo i znak Załogi Drive Thru McDonald's.

"COCA-COLA" jest znakiem handlowym The Coca-Cola Company.

Znaki handlowe "Valvoline", Roush Racing i nazwa Mark Martin i/lub podobizna użyte na mocy pełnomocnictwa Roush Racing, Livonia, MI.

Znaki handlowe "Zerex" i "Valvoline", Roush Racing i nazwa Mark Martin i/lub podobizna użyte na mocy pełnomocnictwa Roush Racing, Livonia, MI.

Znaki handlowe "Eagle One" i "Valvoline", Roush Racing i nazwa Mark Martin i/lub podobizna użyte na mocy pełnomocnictwa Roush Racing, Livonia, MI.

NASCAR jest zarejestrowanym znakiem handlowym National Association for Stock Car Auto Racing.

OREO i znak OREO™ & © Nabisco. Użyto na licencji.

Play and Learn
© 1999 by Penny Warner. Przedrukowano z "Baby Play & Learn" za pozwoleniem wydawcy, Meadowbrook Press.
© 2000 by Penny Warner. Przedrukowano z "Preschooler Play & Learn" za pozwoleniem wydawcy, Meadowbrook Press.

Power Rangers: The Lost Galaxy
TM & © 1999 Saban.

QuickTime i logo QuickTime są znakami handlowymi Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

"ROCK THIS TOWN":
Napisane przez Brian Setzer
© 1981 EMI VIRGIN SOUNDS, Inc.
EMI LONGITUDE MUSIC
Wszystkie prawa kontrolowane i zarządzane przez EMI VIRGIN SOUNDS, Inc.
EMI LONGITUDE MUSIC.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zagwarantowana międzynarodowa ochrona praw autorskich.
Użyto za pozwoleniem.

Sesame Street:
© 2002 Sesame Workshop. "Sesame Street," "Sesame Workshop" i ich loga są znakami handlowymi Sesame Workshop. Wszystkie prawa zastrzeżone.
© 2000 Children’s Television Workshop Sesame Street Muppets
© 2000 Jim Henson Productions, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Sesame Street i znak Sesame Street są zarejestrowanymi znakami handlowymi Children’s Television Workshop.
© 1999 Children's Television Workshop (CTW). Sesame Street Muppets
© 1999 The Jim Henson Company. Wszystkie prawa zastrzeżone. Sesame Street i znak Sesame Street są zarejestrowanymi znakami handlowymi i znakami serwisu CTW.

Scooby Doo:
SCOOBY-DOO oraz wszystkie pokrewne postacie i elementy są znakami handlowymi Hanna~Barbara © 2005.
CARTOON NETWORK oraz logo są znakami handlowymi Cartoon Network, Inc.© 2005.
WB SHIELD: TM & © 2005 Warner Bros.

"SHAKE RATTLE AND ROLL"
(Charles Calhoun)
© 1954 (Odnowione) Unichappell Music Inc. (BMI)
& Mijao Music (BMI)
Wszystkie prawa zarządzane przez Unichappel Music Inc. (BMI)
Wszystkie prawa zastrzeżone. Użyto za pozwoleniem.

Target
© 2002 target.direct. Znak Bullseye jest zarejestrowanym znakiem handlowym Target Brands, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Tarzan:
TARZAN™ jest własnością Edgar Rice Burroughs, Inc. Użyto za pozwoleniem. COPYRIGHT © 1999 Edgar Rice Burroughs, Inc. i Disney Enterprises, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Tic Tac Tony jest znakiem handlowym należącym do Mattel, Inc.

Toys "R" Us
© 2005 Geoffrey Inc.
TOYSRUS.COM i BABIESRUS.COM są zarejestrowanymi znakami handlowymi Toys "R" Us Inc. i Toysrus.com.

Tumblin' Gumballs jest znakiem handlowym należącym do Mattel, Inc.

VeggieTales:
VeggieTales® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Big Idea Productions, Inc.
© 2005 Wszystkie prawa zastrzeżone. Użyto za pozwoleniem.

Velcro:
© 1999 Velcro Industries B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone.

© 2003 Viacom International Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Nickelodeon, Nick Jr., Blue's Clues i wszystkie pokrewne tytuły, loga i postacie są zarejestrowanymi znakami handlowymi Viacom International Inc.

VOLKSWAGEN:
Znaki handlowe, patenty projektów i prawa autorskie użyte są za zgodą właściciela VOLKSWAGEN AG.

© 2005 WGBH/Sirius Thinking. Between the Lions, Get Wild about Reading, i postacie BTL oraz pokrewne znaki szczególne są znakami handlowymi WGBH. Wszystkie znaki handlowe stron trzecich są własnością stosownych właścicieli. Użyto za pozwoleniem.

Wal-Mart
© 2003 Walmart.com, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Nazwa i logo The WAL-MART są znakami handlowymi Wal-Mart Stores, Inc.
WALMART.COM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Wal-Mart Stores, Inc. i WALMART.COM®.

Winnie the Pooh:
© Na podstawie dzieła "Winnie the Pooh". ©A.A. Milne i E.H. Shepard.