icon-arrow-down icon icon-arrow-fill-down icon icon-arrow-next icon icon-arrow-prev icon icon-tag-close icon
Coś Więcej niż Dobre Stopnie: Zachęcanie Dziecka do Rozwijania Umiejętności Społecznych
Jestem przekonany, że jak większość rodziców masz nadzieję, że twoje dziecko odniesie w tym roku sukcesy w szkole. By tak się stało, musi ono odnieść sukces na dwóch polach: szkolnym i towarzyskim.

Innymi słowy, twoje dziecko musi zdobyć dobre stopnie i przyjaciół.

Tak jak samoocena dziecka rośnie, gdy osiąga ono dobre wyniki w nauce, tak jego poczucie własnej wartości sięga zenitu, gdy inne dzieci chcą się z nim przyjaźnić. Z tej perspektywy widać, że przyjaźń to dla dziecka kluczowa kwestia. Nieposiadanie przyjaciół w szkole może być okropnie bolesnym przeżyciem. Dlatego też dobrzy rodzice muszą uważnie obserwować nie tylko wyniki w nauce swojego dziecka, ale też jego sukcesy w zdobywaniu nowych przyjaciół.

Dzieci nie rodzą się z wiedzą o tym, jak zdobywać i utrzymać przy sobie przyjaciół. Muszą się tego nauczyć. Małe dzieci zdobywają umiejętności społeczne w grupach przedszkolnych, żłobkach czy ośrodkach opieki dziennej. Ale też uczą się tego w dużym stopniu od swoich rodziców.

Kiedy rodzice pokazują dzieciom jak zachowują się w towarzystwie przyjaciół pomagają maluchom rozwijać zdolności społeczne. Rodzice utrwalają dobre zachowania chwaląc dzieci, jeśli te zachowują się w odpowiedni sposób ze swoimi kolegami. Wystarczy, że rodzic powie coś w stylu 'Zachowałeś się jak dobry przyjaciel pożyczając Karolkowi tę grę wideo'. Taki komplement uświadamia dziecku, że sposób, w jaki się zachowało był wyjątkowy i powinien się powtarzać.

Rodzice mogą też pomóc dzieciom rozwijać umiejętności społeczne, dając im dobre rady. Kiedy rodzic mówi do dziecka: 'A może zadzwonisz do Małgosi i zapytasz, czy nie chciałaby nas odwiedzić?' uczy je bardzo ważnej umiejętności społecznej: wychodzenia na przeciw. Dobrzy przyjaciele wychodzą na przeciw innym i zapraszają ich do udziału w zabawie. Rodzice uczą swoje pociechy wychodzenia na przeciw zachęcając je do dążenia i utrzymywania wartościowych przyjaźni.

Kiedy Dziecko Zawodzi w Przyjaźni
Niektóre dzieci idą do szkoły z bardzo ograniczonymi umiejętnościami społecznymi oraz nawykami, które uniemożliwiają zawieranie przyjaźni. A oto kilka sugestii odnośnie pomagania dzieciom, które zostają odrzucone przez innych. Po pierwsze, zwróć uwagę na rzeczy, w których dziecko jest dobre i pochwal je za to. Po tym, jak już podbudujesz dziecko tą pochwałą zwróć jego uwagę na obszar, nad którymi musi popracować: nauczyć się jak być lepszym przyjacielem. Kiedy rodzice w ten sposób podchodzą do tego tematu, dają dziecku do zrozumienia, że razem z nim będą dążyć do rozwiązania tego problemu. Innymi słowy, mama i tata staną się adwokatami dziecka, pomagając mu zdobyć lub rozszerzyć grono przyjaciół. Rodzice mogą potem zaprosić dzieci do siebie do domu, by mogły się wszystkie razem pobawić. Zanim jednak przyjadą koledzy dziecka, rodzic musi powiedzieć mu, że jeśli zauważy, że potrzebuje ono pomocy przy byciu dobrym przyjacielem zawoła je do innego pokoju. W ten sposób dziecko nie zostanie zawstydzone przez mamę, kiedy ta, na przykład, karci je za dominowanie czy zachęca, by dzieliło się z innymi.

Dzieci potrzebują czasu, by opanować umiejętności społeczne, ale jeśli rodzice włączą się w ten proces, dając im dobre rady i pomagając, dzieci mają większe szanse na zrozumienie jak być lepszym przyjacielem.

Poproś o Pomoc Innych
Jeśli inne dzieci nie chcą się przyjaźnić z twoim dzieckiem, porozmawiaj z jego nauczycielem. Nauczyciel może pomóc w dwójnasób. Może podzielić dzieci na pary pracujące nad jednym projektem, dając w ten sposób grunt pod zawiązanie relacji towarzyskich. Może też pochwalić dziecko z problemami, kiedy to zachowuje się jak dobry przyjaciel. Pochwała ta pomoże dziecku zapamiętać, co dobrze zrobiło, tak by mogło powtórzyć to zachowanie.

Czasami dzieci tak bardzo zmagają się z problemami natury społecznej, że potrzebują profesjonalnej pomocy. Przez wiele lat funkcjonował stworzony przeze mnie 'klub' dla dzieci, które miały problemy z nawiązywaniem znajomości. Podczas zabawy słuchały opowieści i oglądały filmy, z których dowiadywały się co to znaczy być dobrym przyjacielem oraz jak pewne zachowania mogą zepsuć przyjaźń.

W dzisiejszych czasach istnieją specjaliści, którzy zajmują się wyłącznie tego typu problemami. We wrześniu 2003 roku czasopismo Time zamieściło artykuł poświęcony rówieśniczym grupom, które miały na celu pomóc dzieciom w zawieraniu przyjaźni.

Czasami dzieci mogą otrzymać tego typu wsparcie w szkole, od szkolnego psychologa, doradców czy pracowników socjalnych. Specjaliści ci często pracują z dziećmi w grupach, co jest doskonałym sposobem by pomóc im uczyć się od siebie nawzajem. Jeśli dziecko ma problemy, nie wahaj się skorzystać z zasobów dostępnych w jego szkole.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to masz do wyboru wiele ciekawych książek. Między innymi: “Dlaczego Nikt Mnie Nie Lubi?” autorstwa Hary Estroff Marano; “Dobrych Przyjaciół Ciężko Znaleźć” Freda Frankela oraz “Zwiększ Społeczne IQ Twojego Dziecka” Cathi Cohen.

Zawieranie i utrzymywanie przyjaźni jest tak samo ważne jak dostawanie dobrych ocen, więc postaraj się, by twoje dziecko w tym roku szkolnym odniosło sukces na gruncie towarzyskim.