Ważna informacja o wycofaniu produktu

Jak uczą się dziś dzieci?

„Dzieci uczą się najskuteczniej, gdy są zachęcane do zadawania pytań, współpracy, eksperymentowania i rozwiązywania zadań, czyli gdy aktywnie uczą się w ramach zabawy. A gdy nauka odbywa się właśnie w ten sposób, dziecko rozwija się, zapamiętuje nowe informacje i utrwala fundamenty potrzebne mu do nauki przez całe życie”.

Dr. Deborah Weber, PhD

Director, Early Childhood Development Research

Fisher-Price Play Lab