icon-arrow-down icon icon-arrow-fill-down icon icon-arrow-next icon icon-arrow-prev icon icon-tag-close icon
Wat verandert er wanneer de fijnmotorische vaardigheden zich ontwikkelen?
Vanaf ongeveer zijn zesde levensmaand ontwikkelt uw baby zijn fijnmotorische vaardigheden. Dit is een grote stap vooruit omdat uw baby leert zijn vingers te gebruiken. Uw baby pakt niet alles meer met zijn hele hand maar kan kleine dingen tussen duim en wijsvinger vasthouden. Met de ontwikkeling van deze vaardigheid gaat er een nieuwe wereld voor hem open. De tijd van simpelweg vegen en grijpen is voorgoed voorbij. Activity centers met wijzertjes om aan te draaien en knopjes om op te drukken zijn ideaal voor deze ontwikkelingsfase.

Volgende ontwikkelingsstap: vingers strekken. Baby ontdekt dat hij iets kan loslaten door zijn vingers te strekken en oefent deze vaardigheid voortdurend. Baby zal langer dan u lief is doorgaan met het oefenen van dit "laten vallen" spelletje. Baby heeft plezier in deze vaardigheid en is elke keer weer trots als hij iets oppakt en laat vallen. Hierbij ontdekt baby: "Als ik iets loslaat, valt het altijd omlaag - nooit omhoog." Uw kleine natuurkundige heeft de zwaartekracht ontdekt!
Dr. Bettye M. Caldwell Ph.D. Professor of Pediatrics in Child Development and Education