Belangrijke informatie over terugroepactie

icon-arrow-down icon icon-arrow-fill-down icon icon-arrow-next icon icon-arrow-prev icon icon-tag-close icon
2 maanden

2 maanden oud

WAT GEBEURT ER NU?

Nu begint uw baby met zijn zintuigen de wereld te ontdekken. Stimuleer uw 2 maanden oude baby om z'n zintuigen zo goed mogelijk te ontwikkelen. En geniet van zijn beginnende sociale vaardigheden... zoals die eerste echte glimlach!

 • FYSIEKE VAARDIGHEDEN
  Opwinding tonen door met z'n armpjes en beentjes te zwaaien
 • COGNITIEVE VAARDIGHEDEN
  Oorzaak en gevolg begrijpen
month tile

Zo speelt uw 2 maanden oude baby:

Als er tegen hem wordt gepraat, gaat hij lachen en kirrende geluidjes maken

Hij toont opwinding door met z'n armpjes en beentjes te zwaaien

Hij kan oorzaak en gevolg begrijpen

Hij keert zich wel naar een geluid toe dat van opzij komt, maar kan alleen de plaats bepalen van geluiden die van voren komen

Hij begint te begrijpen hoe hij dingen kan laten gebeuren

Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en de ontwikkeling kan per kind verschillen. De vaardigheden die op deze website worden genoemd, zijn slechts richtlijnen. Als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind, kunt u het best contact opnemen met uw huisarts.

Speelgoed en Speeltips

Speelgyms voor baby's

Bekijk speelgoed
Help uw kind meer leren:
 • Wat zie je? Ga op de vloer liggen om de hangende speeltjes vanuit het gezichtspunt van baby te bekijken. Zo kunt u bepalen vanwaar baby het beste zicht op de speeltjes heeft. Leg baby zo nu en dan ergens anders neer om hem vanuit een nieuwe hoek naar de speeltjes te laten kijken.
 • Speel samen om contact te maken tijdens het spelen. Samen spelen is leuker! Speel met baby als hij daarvoor in de stemming is, niet als hij slaperig of hongerig of moe is. Dat is makkelijk te zien: als baby geen zin heeft in een speeltje doet hij z'n oogjes dicht.
 • Praat met baby. Om baby het verband tussen woorden en handelingen te leren, kunt u onderdelen van het speelgoed laten bewegen en daarover vertellen: "Even schudden. Zie je hoe dat grappige gezichtje naar je lacht?"
 • Zing of neurie mee met de muziek van de gym en wijs de lichtjes aan. Hoe meer u met uw baby praat en direct contact maakt, hoe beter dit is voor zijn ontwikkeling.

Mobielen

Bekijk speelgoed
Help uw kind meer leren:
 • Een muziekje erbij. Maak optimaal gebruik van de muziekjes van de mobiel door op verschillende tijden en in verschillende situaties muziek voor baby te spelen.
 • Meezingen of meeneuriën. Als u meezingt of meeneuriet, zal uw baby ook mee willen doen.
 • Wat zie je? Kijk eens naar de mobiel vanuit het gezichtspunt van uw baby. Verplaats de mobiel zo nu en dan, of laat uw baby vanaf een andere plek naar de mobiel kijken.
 • Maak contact. Vanaf het allerprilste begin zal baby naar uw stem luisteren en daarop reageren. Gebruik dit contact om dingen aan te wijzen op de mobiel: de kleuren, de bewegingen en de figuurtjes die aan de mobiel hangen.

Sluimerspeeltjes

Bekijk speelgoed
Help uw kind meer leren:
 • Rustig worden. Leer uw baby om te stoppen met huilen en rustig te worden. Een sluimerspeeltje met rustgevende geluidjes en muziekjes en leuke plaatjes kan baby kalmeren zodat hij rustig gaat slapen.
 • Zie je dat? Wijs naar de bewegingen en lichtjes zodat baby ernaar blijft kijken.
 • Heerlijk rustig. Probeer verschillende geluidsinstellingen totdat u er een vindt waar baby rustig van wordt. Neem dan een paar minuutjes voor uzelf: luisteren naar vredige geluidjes terwijl baby in slaap valt, kan ook op u een heel rustgevende uitwerking hebben.

Speeltjes voor in de box

Bekijk speelgoed
Help uw kind meer leren:
 • Met kleuren en contrasterende patronen kunt u baby's visuele vaardigheden stimuleren. Wijs de kleuren aan en noem de namen van de dieren. Baby leert zo te focussen, ook al begrijpt hij nog niet precies wat u zegt.
 • Hoor je dat? Als een speeltje geluid maakt, kunt u daarmee baby's luistervaardigheid bevorderen. Pak baby's handjes en klap zachtjes mee met de muziek. Trek grappige gezichten terwijl u vrolijk meezingt of de geluiden imiteert.

ARTIKELEN OVER OPVOEDING

Alles bekijken
SPEELGOED VOOR ANDERE LEEFTIJD ZOEKEN: