Belangrijke informatie over terugroepactie

icon-arrow-down icon icon-arrow-fill-down icon icon-arrow-next icon icon-arrow-prev icon icon-tag-close icon
18-24 maanden

18-24 maanden oud

WAT GEBEURT ER NU?

"Zelf doen!" Dat zult u vaak horen. Uw kind laat geen gelegenheid voorbij gaan om te leren en zelf dingen te doen, en wordt steeds zelfstandiger. Speelgoed met rollenspel leent zich goed voor "doen alsof" spelletjes. Uw kind leert nieuwe ervaringen en gaat de wereld beter begrijpen.

 • FYSIEKE VAARDIGHEDEN
  Bewegen, lopen en rennen
 • COGNITIEVE VAARDIGHEDEN
  Praten met een woordenschat van zo'n 50 tot 200 woorden
month tile

Zo speelt uw kind van 18 tot 24 maanden:

Uw kind is beweeglijk en kan vooruit, achteruit en zijwaarts lopen en zelfs al rennen

Zijn snel groeiende woordenschat bestaat uit zo'n 50 tot 200 woorden

Hij kan uiting geven aan allerlei stemmingen, van blijdschap tot frustratie en jaloezie

Hij kan goed spelen met vormensorteerders en hij kan met een bal gooien

Hij kan eenvoudige opdrachten uitvoeren

Hij kan op rijspeeltjes voor peuters rijden

Hij kan blokken stapelen

Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en de ontwikkeling kan per kind verschillen. De vaardigheden die op deze website worden genoemd, zijn slechts richtlijnen. Als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind, kunt u het best contact opnemen met uw huisarts.

Speelgoed en Speeltips

Speelgoed dat de oog-handcoördinatie bevordert

Bekijk speelgoed
Help uw kind meer leren:
 • Stimuleer de nieuwsgierigheid en probleemoplossende vaardigheden door uw kind aan te moedigen bij het ontdekken van de functies van het speelgoed. Wanneer u enthousiast bent, zal dit uw kind voldoende zelfvertrouwen geven om later moeilijkere taken uit te voeren.
 • Leg verbanden - dit is een ideale leeftijd voor het leggen van verbanden tussen kleuren, vormen, enz. en hun namen. Stimuleer deze ontwikkeling door de namen van de kleuren op te noemen terwijl u ze aanwijst op het speelgoed. Doe hetzelfde met de vormen en andere eigenschappen van het speelgoed.
 • Laat zien en leg uit wat boven/beneden, omhoog/omlaag, in/uit en hard/zacht betekenen. Als u beschrijft wat er gebeurt tijdens het spelen, begint uw kind verbanden te leggen tussen voorwerpen en taal.

Rijspeeltjes

Bekijk speelgoed
Help uw kind meer leren:
 • Maak ruimte vrij zodat uw kind niet steeds ergens tegenop botst. Naarmate hij beter gaat sturen, leert uw kind om obstakels heen te rijden.
 • Zet een route uit die uw kind kan volgen. Plaats onderweg wegwijzers. Zo stimuleert u zijn coördinatie en denkvermogen omdat hij steeds moet kijken waar hij heen moet.
 • Vertel over richtingen terwijl uw kind vooruit en achteruit rijdt en stopt of een bocht neemt. Uw kind zal al snel leren dat hij zelf de bewegingen van het rijspeeltje bepaalt.
 • Stimuleer zijn fantasie door te vertellen over reisjes die hij kan maken en passagiers die hij kan meenemen... en over snacks voor onderweg. Het rijspeeltje kan goed van pas komen wanneer uw kind klaar is voor rollenspel.

Auto's, vrachtwagens, treinen en andere voertuigen

Bekijk speelgoed
Help uw kind meer leren:
 • Bekijk samen met uw kind plaatjesboeken met verschillende soorten voertuigen en leg uit waarvoor ze worden gebruikt. Tegen uw kind praten is heel belangrijk in deze ontwikkelingsfase, want op deze leeftijd wordt de passieve taalvaardigheid gevormd.
 • Geef eenvoudige opdrachten (hou het simpel op deze leeftijd) zodat uw kind gaat nadenken over probleemoplossing. Vertel verhaaltjes en laat uw kind kleine klusjes doen. "Kun jij met de kiepauto naar de deur rijden en daar de keien eruit kieperen?"
 • Laat uw kind dingen verplaatsen in zijn voertuigen of laat hem figuurtjes vervoeren. Zo leert uw kind waarvoor de verschillende voertuigen bedoeld zijn. Vertel hem dat hij heel goed heeft geholpen. Dat is goed voor z'n zelfvertrouwen.

Speelsets voor kleine bouwvakkers

Bekijk speelgoed
Help uw kind meer leren:
 • Bekijk samen met uw kind het speelgoed en vertel daarover. Stimuleer het denkvermogen met vragen over de werking van het speelgoed: "Wat zou er gebeuren als we het balletje hierin doen? ... Wat denk je dat er gebeurt als we dit hendeltje overhalen?"
 • Bekijk samen in de krant afbeeldingen van bouwwerkzaamheden. Wijs op bouwverkeer als u samen in de auto zit, en attendeer uw kind erop dat de voertuigen precies op z'n speelgoedauto's lijken.
 • Stimuleer fantasiespel en leer uw kind opdrachten uitvoeren door kleine "bouwopdrachten" te geven. "We moeten die keien daar uitladen. Kun jij even helpen?"
SPEELGOED VOOR ANDERE LEEFTIJD ZOEKEN: