Belangrijke informatie over terugroepactie

Hoe leren kinderen van nu?

“Kinderen leren het meest als ze worden gestimuleerd om vragen te stellen, samen te werken, uit te proberen en te ontdekken - spelen leidt tot leren. En als ze op deze manier leren, levert dit de basis op die nodig is om een leven lang te blijven leren.”  

Dr. Deborah Weber, PhD

Director, Early Childhood Development Research

Fisher-Price Play Lab