Fisher-Price, Inc. Webbsida REGLER OCH VILLKOR

Den här webbsidan tillhör Fisher-Price®, Inc och dotterbolag (samlat "Fisher-Price"). Ditt användande av denna webbsida inkluderas av följande regler och villkor. Var vänlig och läs igenom alla regler och villkor noga och försäkra dig om att du förstår dem. Ditt användande av webbsidan betyder att du accepterar regler och villkor som beskrivits i det ( i "avtalet"). Från tid till annan så kan webbsidan komma att ändra sig så det är viktigt att du ser över dessa varje gång du använder webbsidan.

Klicka här för att läsa vårt meddelande till föräldrar och vår policy kring skydd av personlig information.

OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN NEDAN, VAR SNÄLL OCH LÄMNA DEN HÄR WEBBSIDAN.

Användning av material på hemsidan

Fisher-Price tillhandahåller denna webbsida för din personliga underhållning, information, utbildning och kommunikation. Den innehåller även Fisher-Price nätbutik, vilken erbjuder möjlighet att beställa varor via Internet. Du måste varar över 18 år för att få lägga en order. Känn dig fri att ta del av vår hemsida. Du får dock inte reproducera, distribuera, ändra, visa, publicera eller förbereda härrörande arbete baserat på återanvänt, överfört, eller på annat sätt använt material på denna webbsida UTAN ETT PÅ FÖRHAND SKRIFTLIGT GODKÄNNANDE FRÅN FISHER-PRICE. Du får ladda ner en kopia av materialet i din temporära mapp på en dator för ditt PERSONLIGA, ICKE-KOMMERSIELLA BRUK I HEMMET, förutsatt att du inte ändrar eller tar bort någon märkning för upphovsrätt eller varumärkning. Med undantag av vad som är klart och tydligt uttryckt ovanför, ska inte något av innehållet tolkas som överföring av copyright eller annan upphovsrätt. Om du innehar upphovsrätt till någon intellektuell egendom och tror att ditt verk blivit felaktigt skickat eller distribuerat via detta nätverk, ta genast kontakt med Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052, Attention: Legal Department.

Inga köp från minderåriga

Genom att beställa en produkt via Internet och Fisher-Price nätbutik, uppger du att du är över 18 år. Om ett barn under 18 år beställt en produkt från Fisher-Price nätbutik utan förälders kännedom och tillåtelse, kan förälder eller målsman returnera produkten och få tillbaka pengarna enligt de riktlinjer för retur och byte som är beskrivet på denna webbsida (se "Orderinformation" för detaljer).

Avgifter

Du är själv ansvarig för betalning av försäljnings-, användnings- och motsvarande avgifter som är relaterat till produkter köpta från Fisher-Price Internetbutik.

Porto och hantering

Du är också ansvarig för betalning av alla porto och hanteringsavgifter relaterat till köp av produkter online.

Din dialog med Fisher-Price

Fisher-Price blir glada för dina kommentarer. Men kom ihåg att, vid en dialog med Fisher-Price, så kommer vi inte att acceptera eller överväga några kreativa idéer angående våra produkter eller marknadsföring såvida det inte efterfrågats. Därför vill vi be dig om att inte skicka några original av något slag till Fisher-Price, vare sig det handlar om idéer till leksaker, spel eller andra produkter, samt andra kreativa idéer som anteckningar, ritningar eller koncept. All kommunikation eller material skickat till hemsidan via mail, eller på annat sätt, med personlig information, frågor, svar, kommentarer, förslag eller liknande blir Fischer-Prices egendom och kommer att behandlas som icke-konfidentiell information utan upphovsrätt. Allt som du överför eller skickar kan användas av Fisher-Price utan kompensation från Fisher-Price eller deras dotterbolag, eller bli licensierat till andra av Fisher-Price eller dess dotterbolag för alla ändamål. Detta inkluderar, men är inte begränsat till utlåning av adresslistor, produkt- eller tjänsteanmodan, reproduktion, överföring, publikationer, sändning eller affischering. Vidare kan Fisher-Price använda alla idéer, koncept, kännedom och tekniker som är en del av den kommunikation som du har via webbsidan till vilka ändamål som helst, inkluderat men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som använder denna information.

Frånsägelse av ansvar

Materialet på denna sida kan innehålla tekniska misstag eller andra fel. Ditt användande och surfande på sidan är på egen risk. Vare sig Fisher-Price eller annan involverad tredje part ska hållas skyldig för någon direkt, indirekt, tillfällig eller konsekvent skada som kan härledas till ditt användande av webbsidan. Fisher-Price garanterar inte att funktioner på webbsidan ska fungera utan avbrott eller fel, eller att webbsidan och servern som den ligger på är fri från virus eller andra komponenter som kan åsamka skada. Om du använder denna webbsida eller dess innehåll och det leder till behov av service eller reparation av någon form av egendom, material, utrustning eller data, så är Fisher-Price inte ansvariga för någon kostnad i samband med detta. Utan att begränsa det som uppgetts ovanför, så ska allt som finns på webbsidan uppfattas "SOM DET ÄR" OCH "SOM PRESENTERAT" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARA SIG UTTALAT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, PASSANDE FÖR SPECIELLT ÄNDAMÅL ELLER BRIST PÅ ÖVERTRÄDELSER. Var vänlig lägg märke till att viss lagstiftning inte tillåter uteslutande av underförstådda garantier, så några av de ovan nämnda undantagen kanske inte gäller för dig. Fisher-Price förbehåller sig rätten att göra ändringar på webbsidan när som helst utan någon varning.

Länkar

Fisher-Price har inte gått igenom och granskat alla sidor länkade till hemsidan och bär inte ansvaret för innehållet i någon sida länkade till eller från denna webbsida. Detta betyder inte att Fisher-Price stödjer dessa webbsidor. Användandet av länkar till andra sidor sker på egen risk.

Generella villkor

Fisher-Price kan när som helst ändra dessa villkor från en tid till en annan genom att revidera innehåll och de ändrade villkoren träder i kraft från samma datum. Fisher-Price kontrollerar och sköter denna webbsida från huvudkvarteret i östra Aurora, New York, United States of America och tar inget ansvar för att material är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser. Om du vill använda denna webbplats från andra ställen är du själv ansvarig för att den används med hänsyn till lokala lagar. Fisher-Price produkter finns i många delar av världen. Dock så är produkterna beskrivna på denna webbsida inte alltid tillgängliga i hela världen. Om någon del av dessa villkor verka ogenomförbara ska de i största möjliga mån tolkas i likhet med gällande regelverk och resterande villkor ska gälla med full kraft och verkan. Varje enskild anledning för att anmäla något med hänsyn till denna hemsida måste göras inom ett år från det att kravet eller händelsen inträffar annars kommer sådana ärenden att stängas. Dessa villkor kommer att behandlas i enlighet med lagar gällande i staten New York, USA, utan hänsyn till eventuella motsättningar inom olika föreskrifter. Varje enskild juridisk sak eller process relaterad till din tillgång till, eller användande av, webbsidan eller Fisher-Price material måste avgöras av en statlig eller federal domstol i Eire County, New York.

Upphovsrätt

Du bör anta att allt som du ser eller läser på denna webbsida är skyddat av upphovsrättslagen såvida inte något annat är angett och inte får användas annat än i det sammanhang som är beskrivet i dessa regler och villkor samt text på denna webbsida, utan skriftlig tillåtelse från Fisher-Price. Fisher-Price varken garanterar eller intygar att användande av material från denna webbsida inte överträder de rättigheter som ges av någon tredje part som inte ägs eller är ren del av Fisher-Price. Bilder, foton, eller illustrationer visat på webbsidan är antingen Fisher-Price egendom eller använt med tillåtelse. Användning av detta material, av dig eller andra med din tillåtelse, är förbjudet, såvida inte det står i de i speciella regler och villkor som beskrivet här eller på dessa webbsidor. Annat obehörigt användande av bilder kan vara ett brott mot upphovsrättslagen, varumärkeslagen och publiceringsrätt, samt lagar inom kommunikation och yttrandefrihet.

Varumärken

Varumärken, logos och andra kännetecken (sammanfattat "Varumärken") som visas på denna hemsida är registrerade och icke-registrerade varumärken tillhörande Fisher-Price, ägarna Mattel Inc., samarbetspartners och andra tredjepartsaktörer. Inget av innehållet på denna hemsida bör tolkas som utdelat, utlånat eller annat som kan ge tillåtelse att använda några varumärken på denna webbsida utan skriftlig tillåtelse från Fisher-Price, Mattel eller partners som äger varumärket placerat på webbsidan. Missbruk av varumärken, eller annat innehåll, på denna webbsida är strängt förbjudet.

Fisher-Price hemsida innehåller en artikel som kallas Lektips, vilken innehåller information från Kathleen Alfano, Ph.D., Chef för the Fisher-Price Child Research Center, och är egendom av Fisher-Price, Inc.

Varumärken Namn

101 Dalmatians, Atlantis, Bambi, Beauty & the Beast, Dinosaur, Cinderella, Hercules, Lady & the Tramp, Pinocchio, Pocahontas, Sleeping Beauty, Snow White, The Incredibles, The Lion King, The Little Mermaid, and Treasure Planet © Disney

"ABC":
Komponerat av Alphonso Mizell, Freddie Perren, Dennis Lussier and Barry Gordy
© 1970 JOBETE MUSIC CO., INC.
All Rights Controlled and Administered by JOBETE MUSIC CO., Inc.
All Rights Reserved. International Copyright Secured. Used by Permission.

A Bug's Life, Finding Nemo, Monsters, Inc., Toy Story, Toy Story 2 © Disney/Pixar

All About Play:stages, toys & tips and All About Playgroups © 1998 by Dorothy Einon. Reprinted from "Learning Early" with permission of its publisher, Marshall Editions Developments Ltd.

Barnyard Bingo is a trademark owned by Mattel, Inc.

"BBC and "Walking with Dinosaurs" word marks and logos are trademarks of the British Broadcasting Corporation and are used under license. BBC logo ©BBC 1998. Stills from Walking with Dinosaurs ©BBC 1998/1999. Licensed by BBC Worldwide Limited.

Björnen i det blå huset:
JIM HENSON, Kermit Head logo, JIM HENSON'S mark & logo, BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE mark & logo, and characters © The Jim Henson Company. All Rights Reserved.

Födelsedagskalas
© 1998 by Penny Warner. Reprinted from "Birthday Parties for Kids" with permission of its publisher, Prima Publishing.
© 1999 by Penny Warner. Reprinted from "Baby Birthday Parties" with permission of its publisher, Meadowbrook Press.

Bob the Builder:
© 2003 HIT Entertainment PLC and Keith Chapman.

Bosch is a registered trademark of Robert Bosch GmbH used under license.

CAT:
© 2003 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR and their design marks are registered Trademarks of Caterpillar, Inc.

Champion trademark used under license from FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY.

Chevrolet, Chevy, The Bow Tie, Silverado emblems and vehicle body designs are General Motors Trademarks used under license to Fisher-Price, Inc.</>

© The Chicken Dance (Dance Little Bird) by Werner Thomas and Terry Rendall
© September Music Corp International Rights Secured. All Rights Reserved.

Discovery Series:
© 2003 Discovery Communications, Inc. All Rights Reserved. Discovery Channel logo, Discovery Fact, and Explore Your World! are trademarks of Discovery Communications, Inc.

Edelbrock trademark used under license from Edelbrock Corporation.

Ford, F-150 and associated trademarks used under license from Ford Motor Company.

FRANKLIN:
* ® & © NELVANA © P. Bourgeois & B. Clark™ Kids Can Press All Right Reserved.

Goodyear (and winged foot design) and Wrangler (for tires) are trademarks of The Goodyear Tire & Rubber Company, used with permission.

Harley-Davidson:
Harley-Davidson and the Harley-Davidson Bar & Shield logo are registered trademarks of H-D Michigan, Inc. used under license.

HOKEY POKEY ©1950, RE 1979, Acuff-Rose Music, Inc.

Jeep and the Jeep grille design are registered trademarks of DaimlerChrysler Corporation and are used under license. © DaimlerChrysler Corporation 2003.

LITTLE BEAR:
® & © Nelvana ™Wild Things Productions ©M. Sendak Based upon the series of books written by Else Holmelund Minarik and illustrated by Maurice Sendak. All Rights Reserved.

© Mattel, Inc. All Rights Reserved.