Varför syns min andra graviditet mycket mer?
F:: Det här är min andra graviditet, och mitt första barn är fem år. Min första graviditet började synas först i 12:e. veckan. Jag är nu i 8:de. veckan och har redan svårt att komma i jeansen. Är det normalt?
En:: Välkommen till din andra graviditet! Din kropp har inte glömt de fysiska utmaningarna den stötte på under din förra graviditet. Dina muskler och din hud sträcktes och är antagligen inte lika starka som innan. Kvinnor som väntar sitt andra barn upplever att de måste ta fram mammakläderna lite tidigare, då de generellt har reducerat sin muskelmängd och har en högre startvikt än vid den första graviditeten.

Allt eftersom veckorna går kommer din mage att puta mer än förra gången, då magmusklerna har försvagats. Jag rekommenderar att du tränar upp och styrker magen tidigt i graviditeten – då det också ger stöd åt din rygg. Men det finns inget sätt att undvika den växande magen du får när du bär på ditt andra barn.
Laura E. Stachel M.D. Obstetrician & Gynecologist