Fisher-Price Sekretesspolicy

Det här är riktlinjer för personskydd och internetsäkerhet vid användandet av Fisher-Price, Inc. en del av Mattel Inc. Du kan nå oss via 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052 - Telefon: (800) 432-5437 eller e-mail: fpconaff@fisher-price.com. Kom ihåg att den här sidan och den server som hemsidan ligger på är placerad i USA. Genom att använda den här sidan ger du din tillåtelse att sända och behandla information på den här sidan. Sidan kan innehålla, förutom annan information, uppgifter om vårt företag och våra produkter, föräldrainformation, undersökningar, tävlingar, underhållning, spel och möjlighet att handla via Internet. Vi kan även annonsera om möjlighet till anställning hos oss.

Speciellt meddelande till föräldrar

Fisher-Price, Mattel, och alla medlemmar av den stora familjen av Mattel företag, ser det som viktigt att skydda privat identitet online för alla de som besöker våra webbsidor. Fisher-Price har som intention att alla webbsidor med innehåll riktat mot barn ska uppfylla kraven från ""Children's Advertising Review Unit (CARU) guidelines"", vilket inkluderar riktlinjer för Internetbaserad reklam. All marknadsföring från Fisher-Price, inklusive den här hemsidan, är noggrant kontrollerad för att följa de krav och riktlinjer som ställs. Samtidigt som vi försöker göra en ditt barns besök på vår hemsida så trygg rolig som möjligt, så uppmuntrar vi föräldrar att övervaka barnens Internetbesök och hjälpa oss att värna om deras privatliv genom att förklara för dem att de aldrig ska uppge personlig information på denna eller någon annan hemsida utan tillåtelse från en vuxen. . De flesta områden med innehåll för barn kräver inte att barnet ska uppge någon personlig information. Vi kräver inte att ett barn ska uppge mer information än nödvändigt för att deltaga i en tävling, ett spel eller annan aktivitet. När det gäller riktig identifikation, kan föräldrar se över den information som vi samlat in på ditt barn och kräva att det blir raderat eller neka vidare användning av upplysningarna genom att skriva till oss på adressen ovan.

Online beställningsinformation

Fisher-Price Nätbutik erbjuder Fisher-Prices produkter till försäljning online. Kunder måste vara över 18 år och ha ett giltigt kreditkort. När du lägger en order på produkter online från Fisher-Price nätbutik eller beställer en katalog online, så spar vi information associerad med beställningen. Informationen innehåller namn, postadress, beställda produkter och kreditkortsinformation. Vi ber om den informationen för att kunna fullfölja ordern eller beställningen. Vi, våra återförsäljare och dotterbolag använder tekniken Secure Sockets Layer (SSL) technology för att skydda kreditkortsuppgifter vid överföring och vi har noggranna processer för att skydda informationen i våra system.

Du har möjlighet att registrera viss information för framtida bruk medan du färdigställer din order online. För de som väljer att registrera sig, behåller vi ditt användarnamn, lösenord, namn, adresser och kreditkortsinformation. När en registrerad person sedan återvänder till sidan för att lägga ytterligare order så kan de identifiera sig med användarnamn och lösenord.

Om du inkluderar ett barns födelsedatum och e-postadress så kommer denna information inte att delas ut till någon tredje part utan endast att användas av Fisher-Price, företag inom Mattel-gruppen, samt med Mattel associerade företag för att uppfylla våra kunders behov. När du lägger en order på Internet, så skickar vi ett e-postmeddelande som bekräftelse. I framtiden kan vi även komma att skicka e-post med specialerbjudanden eller information om produkter som vi tror kan vara intressanta för våra kunder. Alla kunder som inte vill ha en bekräftelse kan välja bort denna genom att välja det i orderformuläret. Om du mottar e-post som du inte önskar, följ instruktionerna i meddelandet.

När du beställer en katalog eller produkter via Internet, tar vi med ditt namn och adress i vår adresslista för katalogutskick. Om du inte vill ha våra utskick så kan du skicka adressetiketten från katalogen du fick till följande adress:

Om du nyligen flyttat, eller planerar att flytta inom snar framtid, bör du ge oss besked om din nya adress så att vi kan uppdatera vår databas. Vid frågor och ändringar, var vänlig ring 1-800-747-8697, eller skicka informationen till adressen ovanför.

Annan information vi ber om online

Om du inte beställer en produkt eller katalog via Internet, men besöker andra delar av vår hemsida så behåller vi i information lämnad av besökaren i samband med registrering eller andra aktiviteter. Med tillåtelse från besökare som är över 18 år kan den här typen av information som uppges i samband med registrering eller annan aktivitet på hemsidan komma att användas i marknadsföringssyfte eller delas med andra märken inom Fisher-Price eller företag i Mattel-familjen. Fisher-Price kan även bevilja tillgång till vår databas om nödvändigt för de tjänster som utförs åt Fisher-Price, som teknisk service och underhåll (inkluderar de utfört av tredje part), men sådan information är inkluderat i tystnadsplikt mot tredje part. Information samlad online används av Fisher-Price för intern marknadsanalys och förbättring av produkter, tjänster och hemsidan. Om Fisher-Price tror att någons beteende på våra webbsidor kan skada oss, vår sida, eller någon annan, så kan vi avslöja personlig information i avseendet att hindra skadan. I så fall kan vi försöka identifiera den personen, kontakta dem och följa upp saken rättsligt. Vi kan även avslöja personlig information om vi tror att det är krav enligt lag, eller som svar på ett lagligt krav.

Vi använder en teknik med så kallade "cookies" (där vår server lämnar speciella koder på besökarens dator) för att kunna kontrollera det totala antalet besökare på webbsidan. Vi tar inte ut några personliga upplysningar i den processen. Tekniken med "cookies" kommer bara att användas för att spåra icke personlig information som webbläsare, operativsystem och domän för att skräddarsy webbsidan för att du som besökare ska få bästa möjliga upplevelse. Vi använder också en teknik som kallas GIF för att ge oss annan viktig anonym information som när en e-post blivit öppnad. Dessa verktyg hjälper oss att förstå vad som intresserar våra kunder.

Vid några tillfällen då kontaktinformation har uppgetts av en besökare som är över 18 år och samtidigt uppgett att han/hon vill ta emot kommunikation från oss, så skickar vi meddelande till besökaren, ofta i form av ett epostmeddelande. Dessa besked, skickade i perioder, ger information om uppdateringar på webbsidan, information om nya produkter och annat som kan vara av intresse för besökaren. Vår e-post och andra besked innehåller information om hur man väljer bort detta, så att han/hon när som helst slipper få fler meddelanden.

Fisher-Price samlar också in personlig identifierbar data, som namn, adresser, e-postadresser och liknande, när de frivilligt lämnas ut av en besökare i en av våra gästböcker, register-, tävlings- eller undersökningssidor. Förutom nedan uppgett, så samlar vi inte medvetet in information från barn under 18 år utan bevisat samtycke från målsman. Vi frågar först om ålder så att vi kan ge våra yngre besökare ett passande frågeformulär som inte innehåller personliga frågor eller begränsar information som vi samlar in. I internetkampanjer och andra aktiviteter ställer vi inga krav på att barnet ska uppge mer information än nödvändigt för att få delta i aktiviteten. Vi kan fråga efter barnets förnamn och e-postadress för att kunna svara ditt barn vid ett enstaka tillfälle. Kontaktinformationen tas sedan bort från systemet efter kontakten. Vi kan dock ibland spara ditt barns namn, e-postadress och förälderns e-postadress för att få ditt samtycke när så krävs. I dessa fall tas informationen bort från vårt system om du inte ger samtycke till det beskrivna sättet informationen används på inom en skälig tid. I vissa fall spar vi ditt barns namn och e-postadress så att han eller hon kan kontaktas mer än en gång i samband med en speciell förfrågan från ditt barn (t.ex. i samband med en tävling eller registrering för nyheter via e-post) eller när vi anser att det är nödvändigt eller förståndigt för att säkra ditt barns säkerhet när han eller hon deltar på en chattsida, i e-posttjänster eller en anslagstavla. I var och en av dessa situationer, spar vi även din e-postadress så att du kan få besked om ditt barns deltagande i en tävling eller tjänst. I meddelandet ger vi samtidigt besked om att du har rätt till att få ditt barns kontaktinformation raderat från vår databas. Den begränsade information som vi skaffar på detta sätt blir endast använt till det ändamål som nu indikerats och blir raderat från databasen när tidsbegränsade kampanjer, program eller aktiviteter avslutas.

Du har alltid rätt att kräva att kontaktinformation för dig eller ditt barn ska bli raderat från vår databas. För att kräva detta, var vänlig ring 1-800-432-5437 för mer information. Med rätt identifikation kan föräldrar se den data vi samlat om deras barn, kräva att det raderas, eller neka tillåtelse till vidare användning av fortsatt insamling av information genom att skriva till oss på adressen ovan.

Vi förbehåller oss rätten att ändra den här policyn när som helst genom att ändra det på vår hemsida.

© Mattel, Inc. All Rights Reserved.