Sovsäkerhet för spädbarn
Du ägnar hela dagarna åt att ta hand om ditt barn – mata, byta blöjor, leka – och se till att det är i säkerhet. Har du någonsin lutat dig nervöst över ditt sovande barn för att vara säker på att det andas och mår bra? Det är viktigt att miljön är så trygg som möjligt för ditt barn att sova i, så att ni båda kan sova gott.

Plötslig spädbarnsdöd – när barnet dör i sömnen – är ovanligt, men drabbar 1 – 2 spädbarn i USA varje år. Det förekommer oftast under spädbarnets första 6 månader. Trots att orsaken är okänd har studier visat att det finns vissa faktorer som ökar risken, och flera saker föräldrar kan göra för att minska den. Tack vare rekommendationer från The American Academy of Pediatrics och The U.S. Consumer Product Safety Commission har man sen 1992 halverat förekomsten av plötslig spädbarnsdöd i USA. Följ rekommendationerna för ditt barns första år och hjälp han eller henne att sova tryggt och säkert:

1. Håll god hälsa genom graviditeten: Ät noga, ta dina vitaminer; och rök inte cigaretter, drick ej alkohol och ta inga droger. Se till att bli undersökt av en läkare tidigt och sedan med jämna mellanrum genom hela graviditeten.

2. Amma ditt barn: Amma minst ett år om möjligt. Bröstmjölken innehåller viktiga ämnen som ser till att ditt barn håller sig friskt.

3. Se till att miljön är rökfri: Rök inte, och se till att ingen annan gör det heller runt ditt barn, speciellt inte hemma hos dig själv eller i bilen.

4. Skaffa en säker säng: Låt ditt barn sova på en bra madrass, inte i vattensäng, fårskinn eller med kuddar och annat som kan strypa barnet. Sängen ska hålla nuvarande säkerhetsstandard - distansen mellan stolparna ska vara mindre än ca 6 cm, så ditt barn inte kan slinka igenom med huvudet och kvävas. Och toppen av sänghörnen ska ej vara högre än ca 15 mm då kläder kan fastna och strypa barnet. Ställ inte sängen nära gardiner eller snören som barnet kan få tag i, då de också kan kväva barnet. Många föräldrar känner sig tryggare om barnet sover med dem i deras säng, och studier har visat att spädbarn kan sova tryggt med sina föräldrar. Men kommissionen för produktsäkerhet rekommenderar att barnet inte sover i sängen, då det har varit fall där barn dött då de kvävts av sängkläderna, en vuxen rullade över dem, eller de fastnade mellan sängen och väggen.

5. Låt ditt barn sova på ryggen istället för på magen, och se till att alla andra som har hand om barnet gör detsamma (din familj, barnvakten, dagispersonal). Det är den bästa sovpositionen för nästan alla barn. Om ditt barn har en medicinsk diagnos eller en sjukdom bör du tala med en läkare för att få råd om hur ditt barn ligger bäst. När ditt barn sover på rygg behöver du inte vaka oroligt över barnet och vända det när det rullar över på sidan eller magen - när barnet är starkt nog att rulla över på sidan, är risken minskad för plötslig spädbarnsdöd.

Vissa föräldrar tror att barnet har lättare för att kvävas om det ligger på rygg, men det stämmer inte. Andra oroar sig för att barnets huvud ska bli plattare, men det skapar sällan problem och löser sig eftersom barnet växer. Hursomhelst ska du se till att ge ditt barn tillräckligt med tid på magen; under lek på dagtid.

6. Ta bort täcket: det är bättre att låta barnet sova i en pyjamas utan täcke, då det har hänt att spädbarn kvävts i det. Om du använder ett täcke ska du bädda ned det i ändan och på sidorna i sängen och bortvikt från ditt barns ansikte. Lägg inte mjukdjur och liknande leksaker eller kuddar i sängen, då även de kan kväva barnet.

7. Låt inte barnet bli för varmt: det är inte hälsosamt för spädbarn att vara för varma. Håll temperaturen på en behaglig nivå i barnrummet, och klä barnet i lika varma kläder som du själv har.

8. Följ schemat för jämna besök hos doktorn: Ditt barns doktor kommer att fortsätta se till ditt barns hälsa, ge det nödvändiga vacciner och ge dig fler råd om hur du ska hålla ditt barn friskt och tryggt.
Karen Sokal-Gutierrez M.D., M.P.H. Pediatrician