Utveckling av lek & socialförmåga
Om du frågar en 4-åring vad han gör på dagis svarar han kanske något i stil med: "Jag gör uppgifterna och leker med mina vänner". "Uppgifterna" är att måla, läsa sagor och lyssna till sina lärare eller dagispersonal - det vi vuxna kallar lek. När han "leker med sina vänner" betyder det att umgås andra barn och lära sig hur man kommer överens, att vara hjälpsam och dela med sig och förstå konsekvenserna av sitt eget beteende. Kort sagt, ett litet laboratorium där han lär om livet. Kognitiv utveckling är viktig i vår tid, och många föräldrar låter barnen gå på dagis just för att det ger stora möjligheter för socialt umgänge.

Precis som muskel- och kognitiv utveckling sker över flera stadier, så gör även social lek det hos små barn. Klassificeringar som ofta används av lärare är:

  • Den som observerar. Barnet håller sig i utkanten av leken, och ser noga på de andra barnen, hur de leker.


  • Den ensamma. Barnet leker medvetet med leksakerna som finns, men håller sig för sig själv.
  • Parallell Lek. Barnet leker samma sak som de andra barnen, men håller sig undan dem.
  • Kooperativ Lek. Barnet leker med de andra barnen -tar roller ("Du kan vara mamman så är jag pappan"), ger instruktioner ("Nej, stolen ska stå i hörnan"), erbjuder och ber om hjälp.
Under de första åren är föräldrar och lärares mål för den sociala leken att barnet ska igenom de olika stadierna och bli bra på att leka tillsammans med andra barn. Det betyder inte att de andra stadierna är sämre; barn kommer att växla mellan de olika, gärna på samma dag. Men barns utveckling riktar sig generellt åt att bli bättre på att umgås med andra barn, att lära sig att se och förstå intressen och behov hos de andra barnen i gruppen.

Jag beskriver social lek som om den för det mesta handlar om lek mellan barn, men det handlar lika mycket om lek med vuxna. Det har visat sig att när en vuxen deltar i leken, ökar komplexiteten och kreativiteten. Barn imiterar ofta olika aktiviteter genom lek - bjuder på kaffe, lägger bröd i rosten, tar av och på hattar. En vuxen som deltar i leken (men som ej ska dirigera) kan ge den en ny nivå genom att kommentera "Akta kaffet; det är varmt". Barnet lär sig detta och för vidare i sin lek med andra barn, att man ska akta sig för det varma kaffet så man inte bränner sig. Eller "Jag tycker den röda hatten passar bäst" kan starta en jakt bland hattarna för att hitta rätt färg. En vuxen kan även få med ett exluderat eller ignorerat barn: "Jag tror Heather vill vara i eran grupp. Har ni en extra kopp till henne?"

Genom social lek lär barn sig hur de fungerar med andra och får en möjlighet att lära sig förbättra kontakten med andra barn. När de andra barnen lyssnar på flickan som i en lek bestämmer de andras roller, ger det henne ökad trygghet på sig själv. Att ett barn inte vill sitta brevid ett annat barn som bråkar, kan hjälpa det andra barnet att lära mer konstruktiva sätt att hantera sinne och frustration. Sådana allierade behöver föräldrar och lärare.
Dr. Bettye M. Caldwell Ph.D. Professor of Pediatrics in Child Development and Education