Utveckling av lek & förmåga
I en annan artikel indikerade jag att barn lär sig det mesta genom lek. När barn leker med leksaker, andra barn och vuxna erhåller de egenskaper som är viktiga för senare stadier i sitt liv, till exempel när det är dags att börja skolan. Barn som inte har tillgång till lekmöjligheter och leksaker får inte samma grund att bygga vidare på i sin utveckling och inom ämnen som till exempel matematik och läsfärdigheter.

När barn leker är de först och främst aktiva. De använder sina ögon, händer och ibland hela kroppen. De utforskar föremål, ibland igen och igen med överraskande repetition. De använder alla sina sinnen att undersöka föremål med, inte bara ett eller två. Titta på ett 3 månader gammalt spädbarn med en skramla till exempel, och se allt hon gör med den - hon skakar den och lyssnar till ljudet, hon för den från den ena handen till den andra och repeterar proceduren, hon för skramlan till munnen och "smakar" på den, hon släpper den för att se var den hamnar. Om barnet inte får använda leksaker på detta sätt, begränsas alla de möjligheter som finns att lära.

Små barn använder ofta leksaker på ett annat sätt än vad de vuxna föreställt sig. Barn är mycket innovativa och kreativa. Och de gillar att leka med saker på sitt eget sätt. "Kan han inte använda leksakerna så som man ska?" kan en far sucka när han ser sin lilla son ta lokomotivet av sin tågbana, och köra med den som om det vore en bil. Sedan sätter sonen en bil på tågbanan och ser om den passar. När han upptäcker att den inte gör det, inser han skillnaden på lokomotivet och bilen, och sätter tillbaka dem på var sin plats. Sonens lilla experiment har lärt honom att skilja på de två leksakerna och deras olika föremål.

Att leka med leksaker ger inte bara ökad öga-hand koordination och kontroll över rörelser, men också stor konceptutveckling - barnet lär sig att förstå förhållanden och intrikata karakteristiker av olika föremål. När barnet pusslar och försöker lägga en bit som inte passar, lär det sig mycket om "stort" och "smått". Ett barn som leker med en bil på bordet och blir tillsagd att lek "under" bordet istället för "på" bordet, lär sig koncept runt placering. Och ett barn som slår sig själv i huvudet med en träkloss och sedan med en gjord av plast, lär sig praktisk information om vad "hårt" och "mjukt" är.

Föräldrar ska se efter leksaker som talar direkt till barnet, och som inte behöver förklaras av en vuxen. Till exempel vet barnet att det har lagt pusselbitarna rätt när pusslet är färdigt. Det är som om pusslet säger "Bra jobbat!". Det skadar såklart inte att en vuxen bekräftar att barnet klarat av det, men det är viktigt att leksaken, i det här fallet pusslet, ger signal om att det är rätt.

Egenskaperna som barnet lär under lek växer med barnet, och visar sig sedan i mognare manifestationer. Ju äldre barnet blir, ju högre nivå och komplexitet krävs av leksakerna, men egenskaperna barnet har lärt sig genom tidig lek tas med till nästa nivå.
Dr. Bettye M. Caldwell Ph.D. Professor of Pediatrics in Child Development and Education