Hälsa, Säkerhet och Generell info om spädbarn
American Academy of Pediatrics
AAP erbjuder flera gratis broschyrer som ger information om säkra leksaker och allergier. Få en fullständig översikt och info om hur du får tag i materialet på deras hemsida. Sidan innehåller råd från barnläkare om allt från vaccinering till generell barnsäkerhet. Föredrar du böcker på Internet? Försök med The American Academy of Pediatrics' Caring for Your Baby and Young Child (Bantam Doubleday Dell, 1998).
Telefonnr ( i USA): 800-433-9016
Webbsida: www.aap.org

American Red Cross
Röda Korset har mycket information tillgängligt på Internet om brandsäkerhet, hur man kan förebygga drunkningsolyckor och första hjälpen. Eller ring ditt lokala kontor.
Webbsida: www.redcross.org/hss

Depression After Delivery, Inc.
Organisationen driver ideellt arbete för att öka kunskaperna kring humörstörningar och ångest som kan förekomma vid graviditet och födsel.
Telefonnr (i USA): 800-944-4PPD
Webbsida: behavenet.com/dadinc

Consumer Product Safety Commission
ger information om produktåterkallelser; konsumenter kan också rapportera in om osäkra produkter.
Telefonnr (i USA): 800-638-2772
Webbsida: www.cpsc.gov

Juvenile Products Manufacturers Association
Den nationala handelsorganisationen representerar producenterna av produkter så som barnsängar, barnbilsäten, barnvagnar och annan utrustning. De ger konsumentinformation om produktsäkerheten.
Telefonnr (i USA): 856-231-8500
Webbsida: www.jmpa.org

National Safe Kids Campaign
En organisation som jobbar för att hindra barnskador. NSKC ger information om hur man kan minska risken för skada i samband med bland annat bilar, vistelser i simbassäng och kontakt med eld.
Telefonnr (i USA): 202-662-0600
Webbsida: www.safekids.org

The Pampers Parenting Institutet
Sidan ger föräldrar råd och information från ledande experter inom barns hälsa & utveckling. Leta upp råd som är speciella för ditt barns ålder, eller använd sökfunktionen för att hitta svar på en mängd frågor.
Webbsida: www.pampers.com

La Leche League International
Ger stöd och råd till ammande mödrar. Du kan även skriva till dem: 1400 N. Meacham Rd., Schaumburg, IL 60173-4048, USA
Telefonnr (i USA): 847-519-7730
Webbsida: www.lalecheleague.org
Dr. Bettye M. Caldwell Ph.D. Professor of Pediatrics in Child Development and Education