Artiklar och ämnen
Råd: Anledningen till att lek är så viktigt
Genom lek lär barnet om sig själv och förstår deras stadigt växande fysiska och sociala värld.
Lek låter barn ta reda på hur saker fungerar, att komma överens med andra och pröva ut nya roller.
Lek stimulerar och ökar kreativiteten och fantasin.
Lek är en viktig resurs i språkutvecklingen och den sociala kompetensen.
Lek uppmuntrar till tänkande och problemlösande förmåga.
Lek utvecklar motorisk förmåga (så som öga-hand koordination, balans), styrka och koordination.
Lek är integrering av språk, social, kognitiv och fysisk förmåga samt fantasi.
Lek fostrar självkänsla, egna idéer och värden.
Lek hjälper barnet att lära och öva på sociala egenskaper om att dela, förhandla och samarbeta.
Lek utvecklar nyfikenheten och ökar uppmärksamheten.
Kathleen Alfano Ph.D. Director of Child Research at Fisher-Price®