2,5–3

år

Välj en annan ålder

I den här åldern kan barnet ...

  • Säga enkla meningar och använda ord som ”jag”, ”mig” och ”du”.
  • Hoppa, skutta och gå i trappor ett trappsteg åt gången

Låtsaslekar lägger grunden för en välutvecklad fantasi. Det hjälper även ditt barn att förstå sambandet mellan olika saker, ge uttryck för sin personlighet och få en känsla av kontroll. Se våra lektips och vilka leksaker som passar just den här åldern.

”Det är så roligt att se henne använda fantasin.”

Mamma till en 2,5-åring

Leksaker anpassade efter denna ålder

Descubre un aprendizaje feliz

Barn utvecklas i sin egen takt och når milstolpar vid olika tillfällen. De punkter som nämns på den här webbsidan är bara ungefärliga riktlinjer. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling bör du rådfråga personalen på barnavårdscentralen.