12–18

månader

Välj en annan ålder

I den här åldern kan ditt barn ...

  • Gå omkring självsäkert
  • Bli bättre på att underhålla sig själv och vara mer målmedveten i sin utforskning

Ditt barn som nu har blivit rörligare och mer verbalt är ständigt på upptäcktsresa och har ibland en mycket stark vilja. Sök information om leksaker som ger stöd till de första stegen som i sin tur leder till att barnet blir mer självsäkert när det börjar kunna gå. Det finns även leksaker och aktiviteter som hjälper ditt barn att absorbera nya idéer och interagera med andra barn när de leker.

”Skapa underhållning för hela familjen. Avsätt tid för lek under dagen. Det är härligt att alla kan vara samlade!”

Melinda, Mamma till Noelle

Leksaker anpassade efter denna ålder

Descubre un aprendizaje feliz

Barn utvecklas i sin egen takt och når milstolpar vid olika tillfällen. De punkter som nämns på den här webbsidan är bara ungefärliga riktlinjer. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling bör du rådfråga personalen på barnavårdscentralen.