11

månader

Välj en annan ålder

I den här åldern kan barnet ...

  • Stå utan hjälp och gå genom att hålla sig i möbler
  • Förstå att mindre saker kan få plats inuti större saker

Ditt barn växer och lär sig saker i en otrolig hastighet. När du ser hur barnet utvecklas från dag till dag är det viktigt med uppmuntran med mycket jubel och positiv förstärkning. När du berömmer barnet är det lättare för det att tänka "Det jag gör är fantastiskt!"

"Min son är så stolt över sig själv när han visar alla att han kan gå!"

Mamma till en elva månader gammal pojke

Leksaker anpassade efter denna ålder

Descubre un aprendizaje feliz

Barn utvecklas i sin egen takt och når milstolpar vid olika tillfällen. De punkter som nämns på den här webbsidan är bara ungefärliga riktlinjer. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling bör du rådfråga personalen på barnavårdscentralen.