Inlärning sker

i barnkammaren, i köket, i lekrummet och i trädgården. Oavsett var barnet befinner sig lär det sig nya saker. Med sin naturliga nyfikenhet och din hjälp lär sig barnet av de vardagliga händelserna, omgivet av saker att titta på, ljud och välbekanta ting. Och det lär sig genom leken.

Lek-och-lär-aktiviteter

Upptäck nya sätt att hjälpa ditt barn lära sig saker genom leken. Ni kommer ha kul, båda två! Skriv ut de här förslagen på aktiviteter och få en lekfull stund tillsammans.

Lekfull inlärning

För barn är varje ögonblick lärorikt. Ta reda på hur du kan hjälpa ditt barn att lära sig nya saker genom vardagens upptäckter – och med hjälp av leksaker från Laugh & Learn™!

Mer information

Bokstäver De flesta lär sig bokstäverna genom att sjunga om dem. Sångers rytm och upprepningar gör saker enkla att minnas. Därför har vi inkluderat sånger som barnet kan sjunga med till, härlig musik och roliga ljud i våra leksaker och aktiviteter.

Siffror Småbarn börjar förstå konceptet av siffor och räkning när de till exempel kan peka på "en, två, tre" ärtor på tallriken eller när de lägger in leksaksmat i låtsaskylen. Laugh & Learns leksaker och aktiviteter lär ut siffror och räkning på ett naturligt sätt med sånger. Sångerna, som barnet kan sjunga med till, gör det lättare att minnas.

Former och färger Det lilla barnet lär sig förstå grundprinciperna kring storlek, rumsliga relationer och olika former genom att sortera, stapla och ta isär. På samma sätt lär sig barnet färger i det dagliga livet – gul är inte bara gul, det är en gul mugg eller en gul banan.

De första orden Det lilla barnet lär sig till en början att associera ljud med bilder. Barn kan till exempel koppla ihop "mu" med ko och "bä" med lamm. De lär sig adjektiv i kontext, exempelvis stor dörr och rött äpple. Detsamma gäller motsatser, såsom upp och ner.

Nya kompisar Att leka tillsammans, ge och ta, turas om, säga "snälla" och "tack" är viktigt att lära sig eftersom det är så vi människor uttrycker våra känslor, skaffar vänner, delar med oss och inser att "vi" är lika viktigt som "jag". Därför har Laugh & Learn förtjusande karaktärer med vänliga ansikten som det lilla barnet kan skapa relationer till och lära sig saker från.

Stäng