POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Datum začetka veljavnosti: 20. september 2010

Spletno stran (opredeljeno spodaj) zagotavljajo Mattel, Inc., in njegove podružnice, vključno, brez omejitev, tudi Fisher-Price, Inc. in American Girl Brands, LLC (od tu dalje kot "Mattel," "mi," "naše" ali "nas"). Ti "Pogoji uporabe spletne strani" (v nadaljevanju "Sporazum z uporabnikom") določajo vašo uporabo spletne strani, ne glede na to, kako do nje dostopate ali kako jo uporabljate. "Spletno stran" opredeljujemo kot naslov internetne domene, znotraj katere se nahaja ta Sporazum z uporabnikom ter vse funkcije, aplikacije, vsebine in prenosi, ki jih upravljamo in ki so dostopni preko te strani oz. so povezani z njo in/ali vsebujejo povezavo na ta Sporazum z uporabnikom.

ČE ŠE NISTE POLNOLETNI

(kar v večini držav pomeni starost 18 let), so vaši starši ali skrbniki odgovorni za nekatere ali vse vaše aktivnosti na spletni strani. Zaradi tega in ker je smiselno, da so vaši starši ali skrbniki seznanjeni z vašimi aktivnostmi, vključno s spletnimi stranmi, ki jih obiskujete, morate vaše starše ali skrbnike seznaniti z uporabo spletne strani – saj Sporazum z uporabnikom in uporaba spletne strani vplivata na njihove pravice in obveznosti.

ČE ŽELITE UPORABLJATI TO SPLETNO STRAN,

natančno preberite Sporazum z uporabnikom, saj predstavlja pisni sporazum med vami in Mattel-om in vpliva na vaše pravice in obveznosti.

Vsakič, ko vstopate in/ali uporabljate spletno stran (razen če zgolj preberete Sporazum z uporabnikom), sprejemate vse pogoje Sporazuma z uporabnikom in katerekoli Dodatne pogoje (opredeljene spodaj). Zato ne uporabljajte spletne strani, če se ne strinjate z vsemi pogoji Sporazuma z uporabnikom in morebitnimi Dodatnimi pogoji.

Poslovni pogoji, povezani z delovanjem spletne strani, so taki, da vam brez omejitev, ki so opredeljene v tem Sporazumu z uporabnikom – kot so podeljevanje in odrekanje vaših pravic, omejitve naše odgovornosti, vaše kritje ter načini razreševanja nesoglasij -- Mattel spletne strani ne bi dal na razpolago.

Povzetek ključnih pogojev

Čeprav je pomembno, da preberete celoten Sporazum z uporabnikom, na tem mestu povzemamo nekaj ključnih pogojev, na katere vas želimo opozoriti:

V nekaterih primerih tako Sporazum z uporabnikom kot dodatne smernice, pravila, pogoji storitev ali prodaje postavljajo dodatne ali drugačne pogoje za vašo uporabo spletne strani, storitve ali izdelka, ponujenega na spletni strani (s skupnim imenom "Dodatni pogoji"). Če si Sporazum z uporabnikom in Dodatni pogoji nasprotujejo, veljajo Dodatni pogoji, razen če je v njih izrecno navedeno drugače. Prosimo, preberite tudi pogoje Izjave o zasebnosti spletne strani.

Seznam vsebine

 1. Vsebina Spletne strani, Lastništvo, Omejena licenca in Pravice drugih.
 2. Pravila glede objave in uporabe v družbi.
 3. Omejitve glede uporabe spletne strani in njenih vsebin.
 4. Storitve za uporabnike.
 5. Postopki za domnevno kršitev avtorskih pravic.
 6. Postopki za domnevno kršitev drugih pravic do intelektualne lastnine.
 7. Nenaročene ideje in gradiva so prepovedana; Nobenega zaupnega ali kakršnegakoli drugačnega posebnega razmerja z Mattel-om.
 8. Odpiranje in zapiranje računov.
 9. Dostop do spletne strani; Stroški; Registracija; Naročnina za uporabnike; Virtualno blago in storitve; Brez denarne vrednosti ali lastniških koristi; Prenos prepovedan.
 10. Vaše povezave na spletno stran.
 11. Povezane spletne strani; Oglasi; Poslovanje s tretjimi osebami.
 12. Brezžično.
 13. Reševanje nesoglasij.
 14. Neprevzemanje obvez in garancij.
 15. Omejitve odgovornosti Mattel-ovih strank.
 16. Preklic sodnih ali drugih ukrepov.
 17. Splošna določila.

1. Vsebina Spletne strani, Lastništvo, Omejena licenca in Pravice drugih.

2. Pravila glede objave in uporabe v družbi.

A. Vsebine, ki jih ustvarjajo uporabniki.

(i) Splošno. Mattel lahko sedaj ali v prihodnje omogoča obiskovalcem spletne strani, da objavljajo, nalagajo, prikazujejo, izdajajo, razširjajo, posredujejo, prenašajo ali kako drugače dajejo na razpolago na sami spletni strani ali preko nje (skupno "objavljajo") sporočila, besedila, ilustracije, datoteke, slike, grafike, fotografije, komentarje, zvoke, glasbo, video posnetke, informacije, vsebine, ocene, kritike, podatke, vprašanja, predloge, neanonimne informacije ali druge informacije ali gradiva in ideje (skupno, a z izjemo Licenciranih elementov Mattel, "Vsebine, ki jih ustvarjajo uporabniki"). Mattel lahko to omogoča preko forumov, blogov, oglasnih desk, socialnih omrežij, internetnih skupnosti, elektronske pošte in drugih komunikacijskih poti. Z izjemo pravic in licenc, ki jih podelite v Sporazumu z uporabnikom, ohranite vse ostale pravno prepoznane pravice, naslov in koristi do vsebin, ki jih ustvarjajo uporabniki.

(ii) Ne-zaupnost vsebin, ki jih ustvarjajo uporabniki. Razen če je drugače opisano v Izjavi o zasebnosti na spletni strani ali v Dodatnih pogojih, se strinjate, da (a) bo vsebina, ki jo ustvarjate uporabniki, obravnavana kot ne-zaupna in ne-zaščitena in ne bo vrnjena ter da (b) Mattel ne prevzema nobene odgovornosti do vas ali tretje osebe glede vsebin, ki jih ustvarjajo uporabniki. Na zahtevo Mattel-a nam boste posredovali vso potrebno dokumentacijo, s katero lahko podkrepite te pravice in potrdite vaše sprejemanje Sporazuma z uporabnikom ali katerihkoli Dodatnih pogojev. Zavedajte se, da je na internetu možen vdor v varnostni sistem in da vsebine, ki jih ustvarjajo uporabniki, niso vedno varne ter to tudi upoštevajte, preden nam boste posredovali kakršnekoli vsebine, ki jih ustvarjate kot uporabniki.

(iii) Licenca Mattel-a do Vsebin, ki jih ustvarjajo uporabniki. Razen če je drugače opisano v katerihkoli Dodatnih pogojih (kot so uradna pravila tekmovanja), ki opredeljujejo vaše posredovanje vsebin, ki jih ustvarjate uporabniki, na tem mestu s privoljenjem podeljujete Mattel-u neekskluzivno, neomejeno, brezpogojno, mednarodno, nepreklicno, trajno in brezplačno pravico in licenco do uporabe, razmnoževanja, snemanja, posredovanja, reproduciranja, razkrivanja, prodaje, preprodaje, možnosti podlicenciranja, prikazovanja, javnega predvajanja, prenašanja, izdajanja, oddajanja, prevajanja, izpeljevanja ali drugih načinov razpolaganja z vsebino, ki jo ustvarjate kot uporabnik (ali njenih izpeljav), v celoti ali po delih, za kakršenkoli namen v kateremkoli formatu, s pomočjo kateregakoli medija, programske opreme, enačbe, trenutno poznanih ali kasneje razvitih medijev, tehnologije ali naprav, prav tako pa tudi za propagando, trženje in promocijo. Podeljene pravice brez omejitev vsebujejo pravico do: (a) nastavljanja, gostovanja, indeksiranja, začasnega shranjevanja, arhiviranja, shranjevanja, digitaliziranja, stiskanja, optimiziranja, prilagajanja, preoblikovanja, urejanja, prenavljanja, objavljanja v formatu, prilagojenem za iskanje, ter odstranjevanja tovrstnih vsebin, ki jih ustvarjajo uporabniki ter kombiniranja z drugimi gradivi in (b) uporabe katerihkoli idej, konceptov, know-how izkušenj ali tehnik, vsebovanih v katerikoli vsebini, ki jo ustvarjajo uporabniki za kakršenkoli namen, vključno z razvijanjem, proizvodnjo in trženjem izdelkov in/ali storitev. Z namenom nadaljnjega vplivanja na pravice in licenco, ki ste jih podelili Mattel-u, do vsebin, ki jih ustvarjate uporabniki, prav tako na tem mestu s privoljenjem podeljujete Mattel-u brezpogojno, trajno, nepreklicno pravico do uporabe in razpolaganja z vašim imenom, osebo in podobo v povezavi s katerokoli vsebino, ki jo ustvarjate uporabniki, brez kakršnihkoli obveznosti ali odškodnin do vas. Če to ni z zakonom prepovedano, se na tem mestu s privoljenjem odpovedujete vsem moralnim pravicam (vključno s pripisovanjem in integriteto), ki jih morebiti imate do vsebin, ki jih ustvarjate uporabniki, četudi so spremenjene ali prikrojene na način, s katerim se ne strinjate. Če se temu ni možno odpovedati, se nepreklicno strinjate, da ne boste uporabili teh pravic na način, ki bi oviral podeljene pravice. Zavedajte se, da ne boste prejeli nobenega plačila, zneska, povračila ali odškodnine za katerokoli pravico, podeljeno v tem poglavju 2(A)(iii).

(iv) Mattel-ova ekskluzivna pravica do upravljanja vseh Vsebin, ki jih ustvarjajo uporabniki. Mattel lahko brez obveznosti pregleduje, nadzira, prikazuje, objavlja, shranjuje, vzdržuje, potrjuje ali drugače uporablja katerokoli vsebino, ki jo ustvarjate uporabniki. Mattel lahko po svoji lastni presoji briše, premika, preoblikuje, odstrani ali zavrne objavo ali drugače uporablja vsebine, ki jih ustvarjate uporabniki, brez kakršnihkoli obvestil ali obveznosti do vas ali tretje osebe. Mattel si pridržuje pravico, da vsebine, ki jih ustvarjate uporabniki, na spletni strani obravnava kot vsebine shranjene pod nadzorom uporabnikov, nad katerimi Mattel ne bo izvajal nadzora, z izjemo zaustavitve ali odstranitve vsebin, ki pritegnejo njegovo pozornost in so žaljive, nespodobne, razuzdane, opolzke, umazane, nasilne, nadležne, vsebujejo grožnjo, zlorabe, so nelegalne ali sicer vprašljive za Mattel, ali za uveljavitev pravic tretjih oseb ali omejitev vsebin, ki so opredeljene spodaj v Pravilih (v poglavju 2(B) spodaj), kadar Mattel prejme obvestilo o kršitvi. Tovrstne vsebine, ki jih ustvarjate uporabniki, so lahko takoj umaknjene s spletne strani in nimate pravice, da po objavi dostopate, arhivirate, vzdržujete ali kakorkoli drugače uporabljate vsebine, ki jih ustvarjate uporabniki na spletni strani.

(v) Obveze in garancije povezane z Vsebinami, ki jih ustvarjajo uporabniki. Vsakič, ko objavite kakršnokoli vsebino, ki jo ustvarjate uporabniki, se obvezujete in garantirate, da ste vsaj polnoletni v državi bivanja in ste starš ali skrbnik oz. imate vsa privoljenja starša ali skrbnika mladoletne osebe, ki je omenjena ali prikazana v katerikoli vsebini, ki jo ustvarjajo uporabniki, ter da ste – v povezavi z vsebino, ki jo ustvarjajo uporabniki – (a) edini avtor in lastnik intelektualne lastnine in drugih pravic do vsebine, ki jo ustvarjajo uporabniki, ali imate zakonsko pravico do objave vsebine, ki jo ustvarjajo uporabniki in s privoljenjem v Sporazum z uporabnikom in katerekoli Dodatne pogoje podeljujete Mattel-u pravice do te vsebine, vse brez kakršnihkoli obveznosti Mattel-a, da pridobi soglasje tretje osebe in brez nastanka kakršnihkoli obveznosti ali odgovornosti za Mattel; (b) je vsebina, ki jo ustvarjajo uporabniki, točna; (c) Vsebina, ki jo ustvarjajo uporabniki – glede na Mattel-ovo dovoljeno uporabo in izrabo, kot je opisana v Sporazumu z uporabnikom – ne krši in ne bo kršila nobene intelektualne lastnine ali drugih pravic tretje osebe; in (d) Vsebina, ki jo ustvarjajo uporabniki, ne bo kršila Sporazuma z uporabnikom (vključno s Pravili) ali katerekoli Dodatne pogoje ali povzročila škodo drugi osebi.

(iv) Uveljavitev. Mattel nima nikakršne obveznosti do nadzora ali uveljavljanja vaših pravic glede intelektualne lastnine vsebin, ki jih ustvarjajo uporabniki, pač pa vi dajete Mattel-u pravico, da zaščiti in uveljavi svoje pravice pri vsebinah, ki jih ustvarijo uporabniki. To vključuje sprožitev in vodenje aktivnosti v vašem imenu in namesto vas (na Mattel-ove stroške, za kar na tem mestu dajete soglasje in nepreklicno imenujete Mattel za svojega odvetnika, ki si lahko izbere zamenjavo ali pomočnike, če je imenovanje v njegovem interesu).

B. Pravila glede uporabe v družbi

Kot uporabniku spletne strani so vam ta Pravila glede uporabe v družbi ("Pravila") v pomoč pri razumevanju vedenja, ki se pričakuje od članov spletnih skupnosti ("Skupnosti").

(i) Narava Pravil. Vaša udeležba v skupnosti mora biti v skladu z vsemi pogoji Sporazuma z uporabnikom, vključno z naslednjimi pravili:

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli zahtevamo dokaz o zgoraj omenjenih dovoljenjih, v za nas sprejemljivi obliki. Če dokaza ne morete priskrbeti, lahko med drugim dotično vsebino odstranimo s spletne strani.

(ii) Vaši odnosi z drugimi uporabniki; Nesoglasja. Za interakcijo z drugimi uporabniki spletne strani, na spletu ali drugače, ste odgovorni popolnoma sami. Mi ne prevzemamo odgovornosti za vedenje ali vsebine kateregakoli uporabnika. Pridržujemo si pravico, a brez obveznosti, da nadzorujemo in se vključimo v nesoglasja med vami in drugimi uporabniki. Uporabite zdravo pamet in trezno presojo pri vaših interakcijah z drugimi (npr. ko posredujete osebne ali druge podatke) in pri vseh ostalih aktivnostih na spletu.

3. Omejitve glede uporabe spletne strani in njenih vsebin.

4. Storitve za uporabnike.

Mattel se ne bo odzval na potrošniške ali druge podobne poizvedbe, poslane na naslove iz poglavja 5 spodaj. Če imate kakršnakoli vprašanja vezana na naše izdelke ali storitve, kot vir informacij uporabite našo spletno stran na naslednjih naslovih:

Blagovne znamke Mattel in Fisher-Price: http://service.mattel.com/us/

Spletna trgovina Fisher-Price: http://www.fisher-price.com/fp.aspx?st=900000&e=custservice

Blagovne znamke American Girl: http://store.americangirl.com/agshop/static/contactUs.jsp

5. Postopki za domnevno kršitev avtorskih pravic.

A. Obvestilo DMCA. Kot je opredeljeno v nadaljevanju, se bo Mattel ustrezno odzval na vsako domnevno kršitev avtorskih pravic v skladu z U.S. Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Če ste lastnik avtorskih pravic (ali zastopnik lastnika avtorskih pravic) in menite, da so vaše (ali lastnikove) avtorske pravice kršene z neprimerno objavo ali posredovanjem vsebine na spletni strani, nam lahko pošljete pisno obvestilo, ki vključuje naslednje:

Mattel se bo odzval le na obvestila DMCA, prejeta preko navadne pošte, elektronske pošte ali telefaksa na spodnje naslove:

Navadna pošta:Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard
El Segundo, California 90245-5012
Attention: Vice President, Intellectual Property
Elektronska pošta:InfringementNotice@Mattel.com
Telefaks:310.252.2567

Pogosto je težko določiti, če so bile vaše avtorske pravice kršene. Mattel se lahko odloči, da se ne odzove na obvestila DMCA, ki izrazito odstopajo od zgornjih zahtev ter se odloči, da odstrani domnevno sporna gradiva, za katera je izvedel iz obvestila, ki ne ustreza zahtevam DMCA.

Opomba: DMCA predvideva, da je oseba, ki zavestno napačno predstavlja, da so avtorske pravice za gradivo ali aktivnost kršene, za to kazensko odgovorna.

Informacije, ki ste nam jih posredovali v vašem obvestilu, lahko pošljemo osebi, ki je domnevno kršila vaše avtorske pravice. Ta oseba se lahko odloči, da nam pošlje DMCA ugovor.

Brez omejevanja ostalih Mattel-ovih pravic se lahko Mattel v primernih okoliščinah odloči, da večkratnemu kršitelju prekine dostop do spletne strani in vseh ostalih spletnih strani v lasti ali upravljanju Mattel-a.

B. DMCA ugovor. Če menite, da je dostop na spletni strani do vašega gradiva, ki ste ga posredovali Mattel-u, onemogočen ali odstranjen na podlagi napačnega obvestila DMCA, nam lahko na zgornji naslov pošljete DMCA ugovor. DMCA ugovor naj vsebuje naslednje podatke:

Opomba: DMCA predvideva, da je oseba, ki zavestno napačno predstavlja, da je bilo gradivo ali aktivnost odstranjeno ali onemogočeno kot posledica napake ali napačne prepoznave gradiva, za to kazensko odgovorna.

Če prejmemo DMCA ugovor, lahko nadomestimo odstranjeno gradivo (ali obnovimo dostop do njega) v 10 do 14 delovnih dnevih od prejema DMCA ugovora. Tega ne bomo storili, če prej na zgornje naslove prejmemo obvestilo, da je oseba, ki nam je poslala obvestilo DMCA, na sodišče vložila zahtevo za prepoved vpletanja osebe, ki je posredovala gradivo, v aktivnosti povezane z avtorskimi pravicami gradiva na spletni strani. Vedeti morate, da lahko DMCA ugovor posredujemo osebi, ki nam je poslala obvestilo DMCA.

6. Postopki za domnevno kršitev drugih pravic do intelektualne lastnine.

Če ste lastniki drugih (ne avtorskih) intelektualnih pravic in menite, da so bile kršene z neprimernim objavljanjem ali posredovanjem preko spletne strani, nam lahko pošljete pisno obvestilo na enega od naslovov, naštetih v poglavju 5 zgoraj. Obvestilo naj vsebuje naslednje:

Taka obvestila bomo obravnavali po lastni presoji. Vsakega uporabnika spletne strani, ki se ne odzove zadovoljivo na naše ukrepe v povezavi z obvestilom, lahko začasno ali trajno onemogočimo. Informacije, ki ste nam jih poslali v obvestilu, lahko posredujemo osebi, ki objavlja domnevno sporna gradiva.

7. Nenaročene ideje in gradiva so prepovedana; Nobenega zaupnega ali kakršnegakoli drugačnega posebnega razmerja z Mattel-om.

Kot največji izdelovalec igrač na svetu Mattel zaposluje številne oblikovalce, ki razvijajo nove ideje. Vsako leto Mattel naroči in prejme na tisoče idej za nove izdelke s strani poklicnih inovatorjev, s katerimi ima poslovne povezave.

Zaradi tega pri vaši komunikaciji z Mattel-om upoštevajte, da Mattel ne sprejema ali obravnava nenaročenih idej ali gradiv za izdelke ali storitve, ali celo izboljšav izdelkov ali storitev, kot so ideje, koncepti, inovacije, idejne zasnove igrač, igre, video igrice, knjige, rokopisi, scenariji, igrani filmi, televizijske oddaje, gledališke produkcije, glasbene produkcije ali spletne nadaljevanke (skupno "Nenaročene ideje in gradiva"). Zato Mattel-u ne pošiljajte (niti v sklopu vsebin, ki jih ustvarjajo uporabniki in za katere vas prosimo) nobenih nenaročenih idej ali gradiv v nobeni obliki in na noben način. Vse nenaročene ideje in gradiva, ki nam jih pošljete preko spletne strani, bodo obravnavane kot vsebine, ki jih ustvarjajo uporabniki in kot taka pod našo licenco, kot je to navedeno zgoraj.

Razen če je drugače opisano v Izjavi o zasebnosti na spletni strani ali v Dodatnih pogojih, vaš odnos z Mattel-om ni zaupne ali kakorkoli drugače posebne narave. Vaše nenaročene ideje in gradiva ter ostalo, kar nam posredujete (kot so vprašanja, pripombe,odgovori, dopisovanja, objave ipd.) bodo obravnavane kot vsebina, ki jo ustvarjajo uporabniki (brez zaupne narave in lastništva) – ne glede na to, če jih označite "zaupno", "zaščiteno" ali podobno. Mattel ne prevzema obveznosti ali odgovornosti za prejetje ali neprejetje zgoraj omenjenega. Zato vaša odločitev za posredovanje nenaročenih idej in gradiv Mattel-u ne postavlja Mattel v položaj, ki bi bil kakorkoli drugačen od položaja, ki bi ga imela širša javnost do vaših nenaročenih idej in gradiv.

Mattel ugotavlja, da je veliko posredovanega gradiva, vključno tistega od poklicnih inovatorjev, že znanega v javnosti ali enakega oz. občutno podobnega izdelkom, ki so jih razvili ali jih razvija naše osebje oz. iz kakega drugega razloga ni novo ali unikatno. Zato je v primeru, da nam kljub naši zahtevi, da tega ne storite, pošljete kakršnokoli nenaročeno idejo ali gradivo, zelo verjetno, da bo enako ali občutno podobno idejam, konceptom ali gradivom, ki jih je v preteklosti razvilo naše osebje ali nam je bilo posredovano od drugih. Prav tako lahko v prihodnosti brez kakršnihkoli povezav s katerokoli vašo nenaročeno idejo ali gradivom razvijemo ali prejmemo od drugih ideje, koncepte ali gradiva, ki so enaka ali občutno podobna vašim nenaročenim idejam ali gradivom.

Prejem vaših nenaročenih idej ali gradiva za Mattel ne predstavlja priznanja njihove originalnosti, novosti ali prvenstvenosti in v ničemer ne vpliva na Mattel-ovo pravico, da spodbija obstoječe ali prihodnje pravice do intelektualne lastnine, izhajajoče iz vaših nenaročenih idej in gradiva.

8. Odpiranje in zapiranje računov.

Da boste lahko dostopali ali uporabljali nekatere (ali mogoče vse) funkcije spletne strani, boste morali postati registriran uporabnik spletne strani (ali njenega dela). Odvisno od vaše starosti lahko registracija zahteva soglasje staršev. Načini zbiranja in uporabe vaših osebnih podatkov na spletni strani so opisani v Izjavi o zasebnosti. Vaša odločitev za posredovanje teh podatkov je izključno prostovoljna in stvar vaše odločitve. Če se odločite, da jih ne posredujete, pa mogoče ne boste mogli dostopati do določenih vsebin ali skupnosti ali uporabljati določenih funkcij spletne strani.

Če se registrirate za funkcijo, ki zahteva geslo in/ali uporabniško ime, boste med postopkom registracije izbrali svoje geslo (ali pa vam mi pošljemo obvestilo preko elektronske pošte z naključno generiranim geslom). Strinjate se, da:

Vam ali tretji osebi ne odgovarjamo za nobeno izgubo ali poškodbo (kakršnekoli vrste in na osnovi nobene zakonske podlage), ki je posledica vaše nezmožnosti ali nemoči iz kateregakoli razloga izpolnjevati katerokoli zgoraj omenjeno zahtevo.

Če je katerakoli informacija, ki nam jo posredujete ali če utemeljeno sumimo, da je katerakoli informacija, ki nam jo posredujete, napačna, netočna, zastarela, nepopolna ali krši Sporazum z uporabnikom, katerekoli Dodatne pogoje ali pravne zahteve ali zakone, lahko začasno ali trajno zapremo vaš račun. Prav tako si po lastni presoji, iz kateregakoli vzroka in brez predhodnega obvestila ali odgovornosti (z izjemami opisanimi v poglavju 9 spodaj ali v katerihkoli Dodatnih pogojih) pridržujemo bolj splošno in širšo pravico, da začasno ali trajno zapremo vaš račun ali kako drugače zavrnemo vaš dostop do njega ali njegovih prednosti.

9. Dostop do spletne strani; Stroški; Registracija; Naročnina za uporabnike; Virtualno blago in storitve; Brez denarne vrednosti ali lastniških koristi; Prenos prepovedan.

A. Pravica do zahteve po plačilu ali registraciji; Dostop in plačila povezana z vašo internetno napravo. Mattel si pridržuje pravico, da na podlagi utemeljenega obvestila: (i) zaračuna dostop do nekaterih delov ali do celotne spletne strani, zaračuna dostop do posebnih možnosti ali vsebin na nekaterih delih ali na celotni spletni strani, ali za dostop do nekaterih delov ali do celotne spletne strani zahteva brezplačno prijavo ali registracijo računa ("Naročnina za uporabnike"); (ii) spremeni pogoje uporabe celotne spletne strani ali delov spletne strani; in (iii) na podlagi katerihkoli zakonskih podlag (npr. geografske ali demografske omejitve) v celoti ali delno omeji dostop do spletne strani ali delov spletne strani. Sami ste odgovorni, da na lastne stroške pridobivate in ohranjate vse internetne naprave, drugo opremo ter programsko opremo in vse internetne, mobilne in druge storitve, ki so potrebne za vaš dostop in uporabo spletne strani.

B. Naročnina za uporabnike; Virtualno blago in storitve.

(i) Pravica do spreminjanja, prevrednotenja ali spreminjanja naročnine za uporabnike v brezplačno. Mattel lahko po lastni presoji spreminja, prevrednoti ali spremeni naročnino za uporabnike v brezplačno, brez predhodnega obvestila ali odgovornosti. Če ni drugače zapisano v katerihkoli Dodatnih pogojih, potem v primeru, da Mattel zapre ali spremeni spletno stran, del spletne strani, vsebino ali možnosti povezane z naročnino za uporabnike na način, ki dejansko zmanjša vrednost vaše naročnine za uporabnike, vam bo Mattel po lastni presoji ponudil eno od sledečih možnosti: (a) povrnitev sorazmernega dela neporabljene naročnine za uporabnike, ki ustreza vrednosti okrnjenih funkcij ali zaprtemu oz. spremenjenemu delu spletne strani; ali (b) spletni dobropis, ki ga lahko vnovčite kasneje in ustreza vrednosti okrnjenih funkcij ali zaprtemu oz. spremenjenemu delu spletne strani. Višino povrnitve ali spletnega dobropisa določi Mattel v skladu z dobro poslovno prakso, pri čemer je odločitev dokončna. Povrnitev sorazmernega dela naročnine ali dobropis sta edina načina povračila Mattel-a za zaprtje ali spremembo spletne strani na način, ki dejansko zmanjša vrednost vaše naročnine za uporabnike.

(ii) Pravica do spreminjanja, prevrednotenja ali spreminjanja virtualnega blaga in storitev v brezplačne; Kupljene virtualne dobrine se vnovčijo najprej. Mattel vam lahko ponudi priložnost za nakup ali uporabo virtualne valute, dobropisa, točk, virtualnih storitev ali predmetov ("Virtualno blago in storitve"). Mattel lahko po lastni presoji spreminja, prevrednoti ali spremeni virtualno blago in storitve v brezplačne; zaradi teh sprememb so lahko virtualno blago in storitve bolj ali manj običajne, vredne, učinkovite ali uporabne. Virtualne točke, dobropisi ali valute ("Virtualne dobrine") na vašem računu, ki so bile kupljene z dejanskim denarjem, lahko vnovčite pred virtualnimi dobrinami na vašem računu, ki jih niste kupili (ampak ste jih zaslužili z raznimi aktivnostmi), ne glede na to, kdaj so bile te virtualne dobrine pridobljene.

(a) Če imate vezano naročnino za uporabnike. Če imate vezano naročnino za uporabnike, je uporaba vašega virtualnega blaga in storitev omejena na trajanje vaše vezane naročnine za uporabnike, razen v primeru sprememb ali prekinitve spletne strani, vašega računa ali vaše naročnine za uporabnike, kot je opredeljeno v poglavjih 8 in 9.

(b) Če nimate vezane naročnine za uporabnike. Če nimate vezane naročnine za uporabnike, vam svetujemo, da vaše virtualno blago in storitve uporabite čim prej – saj Mattel ne zagotavlja trajnega dostopa do takega virtualnega blaga in storitev. Dostop do takega virtualnega blaga in storitev je vezan na Mattel-ovo pravico do prekinitve spletne strani ali zaprtja vašega računa, kot je opredeljeno v poglavjih 8 in 9, brez kakršnegakoli povračila za neuporabljeno ali nevnovčeno virtualno blago ali storitve.

(iii) Prekinitev ali sprememba naročnine za uporabnike in virtualnega blaga in storitev. Z izjemami opisanimi v katerihkoli Dodatnih pogojih (kot so določila o povračilih, ki se nanašajo na naročnino) ali poglavju 9(B)(i) zgoraj vezanih na naročnino za uporabnike, potem v primeru, da Mattel spremeni, začasno ali trajno prekine naročnino za uporabnike ali virtualno blago in storitve, izgubite spremenjeno, začasno ali trajno prekinjeno naročnino za uporabnike ali virtualno blago in storitve. Prav tako, z izjemami opisanimi v poglavju 9(B)(i), v katerihkoli Dodatnih pogojih ali kot zahteva pristojni zakon, Mattel ni odgovoren za popravljanje ali nadomeščanje vaše naročnine za uporabnike ali virtualnega blaga in storitev, niti ne za zagotavljanje kakršnegakoli dobropisa ali povračila ali katerekoli druge vsote v primeru, da: (a) Mattel spremeni, začasno ali trajno prekine naročnino za uporabnike ali virtualno blago in storitve; ali (b) nastane izguba ali poškodba, ki je posledica napake na spletni strani ali kateregakoli drugega razloga. Izhajajoč iz pravice do zaprtja računov v poglavju 8 zgoraj si Mattel pridržuje pravico, da po lastni presoji v trenutku prekine naročnino za uporabnike ter virtualno blago in storitve brez predhodnega obvestila ali odgovornosti. V tem primeru niste upravičeni do povračila ali dobropisa.

C. Brez denarne vrednosti; Omejene pravice uporabe; Brez lastniških, ekonomskih ali imetniških koristi. Z izjemami opisanimi v katerihkoli Dodatnih pogojih ali v poglavju 9(B)(i) zgoraj vezanih na naročnino za uporabnike, je nakup naročnine za uporabnike ter virtualnega blaga in storitev dokončen, brez možnosti vračila denarja, brez denarne vrednosti (v smislu denarnega računa ali podobnega) in velja kot nakup omejene, ne-ekskluzivne, razveljavljive, nedodeljive, osebne in neprenosljive licence za uporabo, četudi vsebuje obdobje trajanja (npr. pri mesečni naročnini). Kljub dogovoru z Mattel-om, da v določenih okoliščinah po lastni presoji zagotovi sorazmeren delež povračila ali dobropis, v vaši naročnini za uporabnike ali virtualnem blagu in storitvah nimate nobenih lastniških, lastninskih, imetniških, ekonomskih ali denarnih koristi oz. koristi, ki izhajajo iz intelektualne lastnine – le-te ostajajo v ekskluzivni lasti Mattel-a (z izjemo licenc, ki so opredeljene v poglavju 1(C) zgoraj, v Sporazumu z uporabnikom in morebitnih Dodatnih pogojih). Z izjemami, opredeljenimi v poglavju 9, je lahko licenca iz kateregakoli razloga, po Mattel-ovi lastni presoji, v trenutku začasno ali trajno prekinjena brez predhodnega obvestila ali odgovornosti.

D. Prenos prepovedan. Mattel ne priznava prenosa naročnine za uporabnike ali virtualnega blaga in storitev (niti za "pravi" denar ali katerekoli druge predmete vrednosti znotraj ali zunaj spletne strani). Z izjemo Mattel-ovih darilnih kartic, ki so opredeljene v Dodatnih pogojih, prav tako ne smete kupiti, prodati, trgovati, podariti ali zamenjati katerokoli naročnino za uporabnike ali virtualno blago in storitve ali omogočati nakup, prodajo, trgovanje, podarjanje ali menjavo katerekoli naročnine za uporabnike ali virtualnega blaga in storitev. Vsi taki poskusi prenosa so nični in brezpredmetni.

10. Vaše povezave na spletno stran.

Podeljujemo vam omejeno, ne-ekskluzivno, razveljavljivo, nedodeljivo, osebno in neprenosljivo licenco za ustvarjanje povezav na spletno stran, pod pogoji, da: (a) povezave vsebujejo zgolj besedilo in ne uporabljajo nobenih grafik ali podob blagovnih znamk, ki so v lasti ali pod licenco Mattel-a, (b) povezave in vsebine na vaši spletni strani ne nakazujejo nobene povezanosti z Mattel-om ali ne zavajajo, in (c) povezave in vsebine na vaši spletni strani ne prikazujejo Mattel-a ali njegovih izdelkov in storitev v napačni, zavajajoči, škodljivi ali drugače žaljivi luči, in ne vsebujejo vsebin, ki so neprimerne za otroke ali ki so nezakonite, žaljive, nespodobne, razuzdane, opolzke, umazane, nasilne, nadležne, vsebujejo grožnje, zlorabe ali kršijo pravice tretjih oseb ali so sicer vprašljive za Mattel. Mattel si pridržuje pravico, da po lastni presoji iz kateregakoli razloga začasno prekine ali prepove povezave na spletno stran, brez predhodnega obvestila ali kakršnekoli odgovornosti do vas ali tretje osebe.

11. Povezane spletne strani; Oglasi; Poslovanje s tretjimi osebami.

A. Povezane spletne strani; Oglasi. Spletna stran lahko vsebuje povezave (ki so lahko del oglasov tretjih oseb na spletni strani ali drugače) do ali od spletnih strani tretjih oseb ("Povezane spletne strani"), vključno s spletnimi stranmi, ki jih upravljajo oglaševalci, licencorji, licenčniki in določene tretje osebe, ki so v poslovnih odnosih z Mattel-om. Mattel nima nadzora nad vsebino, delovanjem, pravili, pogoji ali drugimi elementi povezanih spletnih strani ter ne prevzema nobenih obveznosti do pregleda povezanih spletnih strani. Mattel ne promovira, odobrava ali sponzorira nobene od povezanih spletnih strani ali vsebine, oglasov, informacij, gradiv, izdelkov, storitev ali drugih predmetov tretjih oseb. Mattel zavrača vsako odgovornost v povezavi s tem. Vse aktivnosti, v katerih sodelujete v povezavi s tem, so predmet izjave o zasebnosti in drugih usmeritev, pogojev uporabe in pravil, ki jih izda upravljalec povezanih spletnih strani. Mattel zavrača vsako odgovornost v povezavi s tem.

B. Poslovanje s tretjimi osebami. Vse interakcije, dopisovanja, prenosi in drugo poslovanje s tretjimi osebami, do katerih ste prišli na ali preko spletne strani (vključno s tistimi, do katerih ste prišli na ali preko povezanih spletnih strani ali oglasov) so zgolj predmet vas in tretje osebe (vključno s temami, vezanimi na vsebino oglasov tretje osebe, plačila, dostavo blaga, garancije (vključno z garancijami izdelkov), varovanje zasebnosti in podatkov ipd.). Mattel zavrača vsako odgovornost v povezavi s tem.

12. Brezžično.

A. Brezžične funkcije. Spletna stran lahko ponudi določene funkcije in storitve, ki so vam dostopne preko vaše brezžične internetne naprave. Te funkcije in storitve lahko vključujejo možnost dostopa do funkcij spletne strani in nalaganja vsebine na spletno stran, sprejemanje sporočil s spletne strani in prenose aplikacij na vašo brezžično internetno napravo (skupno "Brezžične funkcije"). Za sodelovanje v brezžičnih funkcijah vam vaš ponudnik lahko zaračuna pošiljanje sporočil, podatkov in druge storitve. Stroški in plačila se lahko pojavijo na vašem računu za brezžični dostop ali se odštejejo z vašega predplačniškega računa. Vaš ponudnik lahko prepove ali omeji določene brezžične funkcije; določene brezžične funkcije pa so lahko nezdružljive z vašim ponudnikom ali vašo brezžično internetno napravo. Pri vašem ponudniku preverite, katere možnosti so na voljo in koliko stanejo. Vsa vprašanja v zvezi s tem naslovite na vašega ponudnika.

B. Pogoji uporabe brezžičnih funkcij. V povezavi z brezžičnimi funkcijami, za katere ste se registrirali, se strinjate, da vam lahko na vašo brezžično internetno napravo pošljemo sporočila glede nas in naših partnerjev – razen če prekličete registracijo ali se odločite izstopiti v skladu s postopki, ki jih predpišemo mi ali jih predvideva zakon. Poleg tega lahko zbiramo podatke glede vaše uporabe brezžičnih funkcij. Če ste se za brezžične funkcije registrirali preko spletne strani, se strinjate, da boste Mattel obvestili o vseh spremembah glede vaše brezžične številke (vključno s telefonsko številko) in posodabljali vaše račune na spletni strani, da odražajo spremembe, ali nas obvestili o odločitvi za prekinitev registracije. (Glejte poglavje 4 zgoraj.)

13. Reševanje nesoglasij.

Določeni deli poglavja 13 predstavljajo "pisni sporazum o dogovoru" v skladu z zveznim zakonom o arbitraži (Federal Arbitration Act). Vi in Mattel soglašata, da skuša poglavje 13 zadostiti "pisnim" zahtevam zveznega zakona o arbitraži.

A. Najprej – poskusiti razrešiti nesoglasja in ločena nesoglasja.

V primeru spora, domnev ali zahtev, ki nastanejo v povezavi s spletno stranjo, vsebino, vsebinami, ki jih ustvarjajo uporabniki, vašimi nenaročenimi idejami in gradivi, tem Sporazumom z uporabnikom ali katerimikoli Dodatnimi pogoji (skupno "Nesoglasja") ali v povezavi z Mattel-ovimi dejanskimi ali domnevnimi pravicami do intelektualne lastnine ("Ločena nesoglasja", ki so opredeljena v poglavju 13(D) spodaj), se vi in mi strinjamo, da si medsebojno pošljemo pisno obvestilo, ki vsebuje smiseln opis nesoglasja ali ločenega nesoglasja, skupaj s predlagano rešitvijo. Naše obvestilo vam bomo poslali na podlagi najnovejših kontaktnih podatkov, ki ste nam jih posredovali. Vendar v primeru, da tega podatka nimamo ali ni posodobljen, nimamo nobenih obveznosti, vezanih na poglavje 13(A). Vaše obvestilo morate poslati na : Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El Segundo, California, 90245, U.S.A., Attention: General Counsel. V roku 60 dni od datuma prejema obvestila boste vključeni v dialog z Mattel-om z namenom razrešitve nesoglasja ali ločenega nesoglasja, čeprav nihče ne od vas niti od Mattel-a ne zahteva, da razrešite nesoglasje ali ločeno nesoglasje pod pogoji, ki ne ustrezajo nobeni od strank.

B. Forumi za alternativno razreševanje nesoglasij.

(i) Arbitraža

V primeru, da v 60 dneh od prejema obvestila ne moremo razrešiti nesoglasja, kot je opredeljeno v poglavju 13(A) zgoraj, lahko vi ali mi posredujemo nesoglasje v formalno arbitražo v skladu s tem poglavjem 13(B). V primeru, da v 60 dneh od prejema obvestila ne moremo razrešiti ločenega nesoglasja, kot je opredeljeno v poglavju 13(A) zgoraj, lahko vi ali mi posredujemo ločeno nesoglasje v formalno arbitražo le v primeru obojestranske pisne odobritve vas in Mattel-ovega generalnega sveta, da predajate ločeno nesoglasje v arbitražo. V tem (in samo v tem) primeru se v preostanku poglavja 13(B) ločeno nesoglasje obravnava kot "Nesoglasje".

Po izteku obdobja 60 dni in do največje mere, ki jo dovoljuje pristojni zakon, se nesoglasje reši izključno z zavezujočo arbitražo v skladu s takrat veljavnimi pravili ameriške arbitražne zveze za komercialno arbitražo (Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association) ("AAA"). Če vrednost zahtevka nesoglasja ne presega $250,000, bo arbitražo vodil en sam nevtralni arbiter, ki je upokojen sodnik ali odvetnik z vsaj 15. leti odvetniških izkušenj na področju, ki ga zadeva nesoglasje in bo vodil postopke v skladu z dodatnim postopki AAA za reševanje nesoglasij s potrošniki. Če je vrednost zahtevka nesoglasja $250,000 ali več ali če se Mattel po svoji lastni presoji odloči nositi dodatne stroške arbitraže, ki presegajo stroške arbitraže z enim samim arbitrom, bo arbitražo vodila skupina treh članov, od katerih vsaka stranka izbere enega člana, tretjega člana (ki tudi predseduje skupini) pa izbereta bodisi prva dva bodisi AAA v skladu s pravili za komercialno arbitražo. Arbiter ali skupina arbitrov, bo uporabila pristojni zakon in določila Sporazuma z uporabnikom ter Dodatnih pogojev, določila nesoglasja glede na pristojni zakon in zabeležena dejstva ter nič drugega in bo določila smiselno odškodnino. Če se vi in Mattel ne strinjate z arbitražo ločenega nesoglasja, kot je predstavljeno tukaj v prejšnjem odstavku poglavja 13(B)(i), potem ta odstavek in preostanek poglavja 13(B) ne veljajo za ločena nesoglasja.

Če stranka pravilno posreduje nesoglasje v formalno arbitražo AAA in AAA ni pripravljena ali sposobna določiti datuma zaslišanja v 60 dneh od vložitve "zahteve za arbitražo", lahko katerakoli stranka izbere možnost arbitraže, ki jo ponuja Judicial Arbitration and Mediation Services Inc. ("JAMS") in uporablja pravila JAMS' streamlined Arbitration Rules and Procedures, ali katerikoli drugi ponudnik arbitraže, ki ga vi in pravni zastopnik Mattel-a pisno potrdita. Pogoji glede obdobja prakticiranja izbranega področja prava za arbitra in meja vrednosti zahtevka $250,000 za število arbitrov, določenih v zgornjem odstavku za AAA arbitražo, ostaneta v veljavi tudi v primeru arbitraže s strani JAMS ali drugega ponudnika arbitraže.

Informacije o AAA ali JAMS postopkih, pravilih in stroških arbitraže so vam na voljo na:

AAA: 800.778.7879
http://www.adr.org/ JAMS: 949.224.1810
http://www.jamsadr.com/

(iii) Narava, omejitve in kraj alternativnega reševanja nesoglasij. Tako pri arbitraži kot pri sodišču, mora arbiter spoštovati pogoje Sporazuma z uporabnikom (in vseh Dodatnih pogojev) in lahko dodeli upravičeni stranki odškodnino in druga nadomestila (vključno s stroški odvetnika). Vendar, PRI ARBITRAŽI (A) NI SODNIKA ALI POROTE, (B) STA POSTOPEK IN IZID ARBITRAŽE ZAUPNE NARAVE TER (C) JE SODNA REVIZIJA ARBITRAŽE OMEJENA. Vsi udeleženci arbitraže imajo pravico, da jih na lastne stroške zastopa odvetnik ali drug zagovornik po njihovi izbiri. Če je potrebno zaslišanje, se bo izvedlo v "glavnem mestu statistične regije" (kot jih opredeljuje U.S. Census Bureau), kjer prebivate v času, ko je nesoglasje predano v arbitražo. Vi in mi bomo plačali administrativne, arbitražne in druge stroške v skladu s pristojnimi pravili arbitraže. Vendar v primeru, da pristojna pravila arbitraže ali zakoni zahtevajo, da Mattel plača večji del ali vse tovrstne stroške, da bi bilo poglavje 13 uveljavljeno, ima Mattel pravico, da se odloči glede plačila stroškov in nadaljuje z arbitražo. Raziskovanje bo dovoljeno, če je v skladu s pristojnimi arbitražnimi pravili. Odločitev arbitra mora vsebovati pisno izjavo, v kateri se opredeli do vsake zahteve v nesoglasju ter izjavo o bistvenih ugotovitvah in zaključkih, na katerih temelji odločitev in morebitna nadomestila. Presoja arbitražne odločitve in morebitnih nadomestil se lahko vloži na kateremkoli sodišču, ki ima pristojnost nad strankami v skladu s poglavjem 9 zveznega zakona o arbitraži (Federal Arbitration Act).

C. Časovna omejitev za vložitev zahtevkov. V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KI JO DOVOLJUJE PRISTOJNI ZAKON, ČE VI ALI MI ŽELIMO IZPOSTAVITI NESOGLASJE (A NE LOČENO NESOGLASJE), GA MORAMO VLOŽITI (S POSREDOVANJEM PISNEGA OBVESTILA, KOT JE OPISANO V POGLAVJU 13(A) ZGORAJ) V ROKU ENEGA LETA PO NASTANKU NESOGLASJA – SICER TRAJNO ZAPADE.

D. Sodni ukrepi. Zgoraj omenjena določila poglavja 13 se ne nanašajo na pravne aktivnosti, s katerimi skuša Mattel poiskati sodne ali druge primerljive ukrepe v povezavi z izgubo, stroški ali škodo (ali potencialno izgubo, stroški ali škodo), ki se nanašajo na spletno stran, vsebine, vsebine, ki jih ustvarjajo uporabniki ali nenaročene ideje in gradiva in/ali Mattel-ove pravice do intelektualne lastnine (vključno s pravicami, za katere Mattel trdi, da so v nesoglasju), Mattel-ove aktivnosti in/ali Mattel-ove izdelke ali storitve.

E. Zahteve z manjšimi zahtevki so izvzete iz obveznosti do arbitraže. Ne glede na zgoraj omenjeno lahko vi ali mi vložimo zahtevek za nesoglasje (vendar ne ločeno nesoglasje) na sodišče za male zadeve.

F. Skupinski zahtevki niso dovoljeni. Nesoglasja se bodo reševala le na individualni osnovi in se ne bodo združevala z drugimi arbitražami ali drugimi postopki, ki vključujejo zahtevke ali spore drugih oseb. Če iz kateregakoli razloga pristojno sodišče ali arbiter, izbran v skladu s poglavjem 13(B)(i) zgoraj, meni, da je ta omejitev neprimerna ali neuveljavljiva, potem naš dogovor v poglavju 13(B) zgoraj o arbitraži ne velja in je nesoglasje možno vložiti le na sodišču v skladu s poglavjem 13(G) spodaj.

G. Zvezna in državna sodišča v Los Angelesu. Razen v primeru, ko je arbitraža zahtevana v poglavju 13(B) zgoraj in v primeru uveljavitve katerekoli arbitražne odločitve ali nadomestila, se vse aktivnosti ali postopki v povezavi z nesoglasji ali ločenimi nesoglasji lahko začnejo le na državnih ali zveznih sodiščih v okrožju Los Angeles, California. V skladu s tem se vi in Mattel strinjata, da predajata omenjenim sodiščem ekskluzivno osebno pristojnost za te zadeve.

14. NEPREVZEMANJE OBVEZ IN GARANCIJ.

DO SPLETNE STRANI DOSTOPATE IN JO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST.

SPLETNA STRAN JE PONUJENA TAKA "KOT JE", "KOT JE NA VOLJO" IN "Z VSEMI NAPAKAMI". Zato do največje mere, ki jo omogoča zakon, Mattel, Inc. in njegove podružnice ter vsak od njihovih zaposlenih, direktorjev, članov, upravnikov, delničarjev, zastopnikov, prodajalcev, licencorjev, licenčnikov, pogodbenikov, strank in naslednikov (skupno "Mattel-ove stranke") na tem mestu zavračajo in ne dajejo navedb, garancij, potrdil, obljub, eksplicitno ali implicitno, glede:

RAZEN SPECIFIČNIH GARANCIJ, KI SO PRILOŽENE IZDELKU, KI STE GA KUPILI OD NAS IN SO NAVEDENE V DODATNIH POGOJIH MATTEL-OVIH STRANK, KI SO OBENEM PROIZVAJALCI IZDELKA, MATTEL-OVE STRANKE NA TEM MESTU ZAVRAČAJO VSE GARANCIJE, EKSPLICITNE ALI IMPLICITNE, VKLJUČNO Z GARANCIJAMI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, O NEKRŠITVI ALI NEZAKONITI PRISVOJITVI PRAVIC DO INTELEKTUALNE LASTNINE TRETJIH OSEB, O UPRAVIČENOSTI, ODVZEMU, TRGOVANJU, NEMOTENEM UŽIVANJU, SISTEMSKI INTEGRACIJI IN ODSOTNOSTI RAČUNALNIŠKIH VIRUSOV.

Nekatere zakonodaje omejujejo ali ne dovoljujejo izključitve nekaterih implicitnih ali drugih jamstev, zato zgornje omejitve za vas morda ne veljajo do meje pristojnosti posamezne zakonodaje.

15. OMEJITVE ODGOVORNOSTI MATTEL-OVIH STRANK.

POD NOBENIMI POGOJI MATTEL-OVE STRANKE NE BODO ODGOVORNE ZA KARŠNOKOLI IZGUBO ALI ŠKODO, vključno z osebno poškodbo ali smrtjo ali za kakršnekoli neposredne, posredne, ekonomske, vzorčne, posebne, kazenske, priložnostne ali posledične izgube ali škode, ki se neposredno ali posredno navezujejo na:

Zgoraj omenjene omejitve odgovornosti veljajo tudi, če je bilo možno zgoraj omenjene dogodke in okoliščine predvideti in celo, če so bile Mattel-ove stranke opozorjene ali bi se morale zavedati tovrstnih izgub ali škod, ne glede na to, če se sklicujete na pogodbo, malomarnost, strogo odgovornost ali krivico (vključno, če je bila delno ali v celoti povzročena zaradi malomarnosti, dejanj višje sile, okvar na telekomunikacijah ali uničenja spletne strani).

Nekatere zakonodaje ne dovoljujejo izključitve ali omejitve priložnostne ali posledične škode, kot je opisana zgoraj, zato zgornje omejitve ali izključitve za vas morda ne veljajo.

Z IZJEMAMI, OPREDELJENIMI V DODATNIH POGOJIH, DO NAJVEČJE MERE, KI JO OMOGOČA PRISTOJNI ZAKON, V NOBENEM PRIMERU SKUPNA ODGOVORNOST MATTEL-OVIH STRANK DO VAS ZA VSE MOŽNE ŠKODE, IZGUBE IN DEJANJA VEZANA NA VAŠ DOSTOP IN UPORABO SPLETNE STRANI TER VAŠE PRAVICE V OKVIRU SPORAZUMA Z UPORABNIKOM, NE MORE PRESEGATI VREDNOSTI ZNESKA, KI STE GA PLAČALI MATTEL-U ZA PRENOSE, KI SO PODLAGA ZAHTEVKOV. TO DOLOČILO NE VELJA, ČE GA PRISTOJNO SODIŠČE PREPOZNA KOT NEPRIMERNEGA. ZA VEČJO JASNOST - PREJŠNI STAVEK NE ŠIRI ALI OMEJUJE GARANCIJE POSAMEZNEGA IZDELKA, KI JO NUDI PROIZVAJALEC STVARNEGA IZDELKA.

V povezavi z elektronskimi komercialnimi storitvami na Mattel-ovi spletni strani so prebivalci Californie upravičeni do naslednjih specifičnih informacij o potrošniških pravicah: če imate pritožbo, lahko kontaktirate Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs po pošti na naslov 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814, ali preko telefona na 916.445.1254. Poglejte si tudi: http://www.dca.ca.gov.

16. Preklic sodnih ali drugih ukrepov.

ČE TRDITE, DA STE UTRPELI KAKRŠNOKOLI IZGUBO, ŠKODO ALI POŠKODBE V POVEZAVI Z VAŠO UPORABO SPLETNE STRANI, POTEM IZGUBE, ŠKODA IN POŠKODBE NE BODO NEPOPRAVLJIVE ALI ZADOSTNE, DA BI BILI UPRAVIČENI DO KAKRŠNEGAKOLI SODNEGA ALI DRUGEGA PRIMERLJIVEGA UKREPA. TO POMENI, DA SE V POVEZAVI Z VAŠO TRDITVIJO STRINJATE, DA NE BOSTE ISKALI IN DA NE BOSTE UPRAVIČENI PRIDOBITI KATEREKOLI SODNE ALI DRUGE ZAŠČITE, KI BI LAHKO MOTILA ALI OMEJEVALA RAZVOJ ALI KORIŠČENJE KATEREKOLI SPLETNE STRANI, VSEBIN, VSEBIN, KI JIH USTVARJAJO UPORABNIKI, NENAROČENIH IDEJ IN GRADIV, IZDELKOV, STORITEV, DRUGIH INTELEKTUALNIH LASTNIN V LASTI MATTEL-A, POD NJEGOVO LICENCO ALI NJEGOVIM NADZOROM (VKLJUČNO Z VAŠO LICENCIRANO VSEBINO) ALI POD NADZOROM MATTEL-OVEGA LICENCORJA.

17. Splošna določila.

Nazadnje posodobljeno: 14. maja 2012

© 2011 Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

Seznam blagovnih znamk

BLAGOVNE ZNAMKE V LASTI MATTEL-A:

Fisher-Price, Inc., podružnica Mattel-a, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A. ©2011 Mattel, Inc. Vse pravice pridržane. ® in ™ označujeta ameriške blagovne znamke Mattel-a, Inc., v kolikor ni navedeno drugače.

BARBIE in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in pod licenco Mattel-a, Inc. © 2011 Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

COMPUTER COOL SCHOOL™:

M7943 Computer Cool School™ CLIFFORD™! Software
©2008 Scholastic Entertainment Inc. SCHOLASTIC in logotipi so blagovne znamke Scholastic Inc. CLIFFORD THE BIG RED DOG, CLIFFORD, EMILY ELIZABETH in logotipi so blagovne znamke Norman Bridwell.
ZB Font Method Copyright © Zaner-Bloser.

M7944 Computer Cool School™ Dora & Diego Software
© 2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Dora the Explorer, Go, Diego, Go!, ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.
ZB Font Method Copyright © Zaner-Bloser.

M7945 Computer Cool School™ SCOOBY-DOO!™ Software
SCOOBY-DOO ter vsi povezani liki in elementi so blagovne znamke © Hanna-Barbera. WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s08)

M7946 Computer Cool School™ SpongeBob SquarePants™ Software
© 2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants je ustvaril Stephen Hillenburg.
ZB Font Method Copyright © Zaner-Bloser.

P8884 Computer Cool School™ Wonder Pets Software
© 2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Wonder Pets! ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

P8885 Computer Cool School™ Ni Hao, Kai-Lan Software
© 2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Ni Hao, Kai-Lan! ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

P8886 Computer Cool School™ Super Why! Software
© 2009 Out of the Blue Enterprises LLC. Vse pravice pridržane. SUPER WHY ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Out of the Blue Enterprises LLC.

R9702 Computer Cool School™ DC Super Friends™ Software
DC SUPER FRIENDS ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke © DC Comics. WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s09)

CRAFTS & PLAY SECTIONS:

Birthday Parties
© 1998 by Penny Warner. Ponatisnjeno iz "Birthday Parties for Kids" z dovoljenjem založnika, Prima Publishing.
© 1999 by Penny Warner. Ponatisnjeno iz "Baby Birthday Parties" z dovoljenjem založnika, Meadowbrook Press.

Play and Learn
© 1999 by Penny Warner. Ponatisnjeno iz "Baby Play & Learn" z dovoljenjem založnika, Meadowbrook Press.
© 2000 by Penny Warner. Ponatisnjeno iz "Preschooler Play & Learn" z dovoljenjem založnika, Meadowbrook Press.

Crafts
© 2003 by Patricia Kuffner. Ponatisnjeno iz "The Arts and Crafts Busy Book" z dovoljenjem založnika, Meadowbook Press.
© 1999 by Patricia Kuffner. Ponatisnjeno iz "The Toddler's Busy Book" z dovoljenjem založnika, Meadowbrook Press.
© 1998 by Patricia Kuffner. Ponatisnjeno iz "The Preschooler's Busy Book" z dovoljenjem založnika, Meadowbrook Press.

DC SUPER FRIENDS:

W3572 DC Super Friends™ Batmobile Light
W3573 DC Super Friends™ The Jokermobile™ Light
W3577 DC Super Friends™ Spiral Speedway
DC SUPER FRIENDS ter vsi povezani liki in elementi so blagovne znamke © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warners Bros. Entertainment Inc.
(s11)

DIGITALNE APLIKACIJE:

Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Music Store and iTunes Store so blagovne znamke Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. App Store je storitev Apple Inc. App Store je servisna oznaka za Apple Inc.

DISNEY/PIXAR CARS 2:

V4100 Power Wheels®: Disney/Pixar Cars 2 Mater
V7599 Disney/Pixar Cars 2 Bubble Mater
V7600 Disney/Pixar Cars 2 Spiral Speedway
V7611 Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen Light
V7612 Disney/Pixar Cars 2 Mater Light
V7613 Disney/Pixar Cars 2 Finn McMissile Light
V9957 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Road Race Track Pack
V9958 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Dirt Race Track Pack
V9959 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Criss-Cross Track Pack
V9961 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Escape from Big Bentley
V9962 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Eiffel Tire Crash™
V9964 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 RC Lightning McQueen
V9965 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 RC Spy Mater
V9966 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 RC Rod Redline
V9967 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 RC Grem
V9968 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 RC Francesco
V9969 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 World Grand Prix RC Set
W0262 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Acer and Talking Holley Shiftwell
W0263 GeoTrax®: Disney/PixarCars 2 Petrov Trunkov and Talking Finn McMissile
W0275 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 World Grand Prix
W0284 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Finn McMissile
W0285 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Francesco Bernoulli
W0286 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Mater
W0287 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen
W0288 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Nigel Gearsley
W0289 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Jeff Gorvette
W0290 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Professor Z
W0291 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Holley Shiftwell
W0380 Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen Doodle Pad
W0381 Disney/Pixar Cars 2 Mater Doodle Pad
W0382 Disney/Pixar Cars 2 Finn McMissile Doodle Pad
W1462 Disney/Pixar Cars 2 Classic Doodler
W1676 Disney/Pixar Cars 2 Classic Doodler
W1720 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Francesco Bernoulli & Winner's Circle
W1721 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen & Pit Stop
W1722 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Grem, Acer & Spy Camera
W1892 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Mater & Gong
W1893 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Finn McMissile & Training Simulator
W2068 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Mack Hauler & Lightning McQueen
W2603 Power Wheels®: Disney/Pixar Cars 2 Lil' Lightning McQueen
W2604 Power Wheels®: Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen
W3001 View-Master®: Disney/Pixar Cars 2 Real Binoculars & 3D Viewer
W3002 View-Master®: Disney/Pixar Cars 2 Real Binoculars & 3D Viewer
W3599 GeoTrax® Disney/Pixar Cars 2 World Grand Prix Mega Set
W6160 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Mater
W6161 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen
W6162 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Francesco
W6163 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Finn McMissile
W6169 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Racing Rivalry Track
X0061 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Speed 'n Sounds Race Track
X0051 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Jeff Gorvette
X0052 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Holley Shiftwell
W8686 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Lewis Hamilton and Racing Sounds Raoul
X0693 Disney/Pixar Cars 2 Kid-Tough™ Mini Doodler
X0694 Disney/Pixar Cars 2 Kid-Tough™ Mini Doodler
Disney/Pixar elements © Disney/Pixar; pravice za spodaj navedena vozila so last naslednjih tretjih oseb: Ozadje je navdihnil Cadillac Ranch by Ant Farm (Lord, Michels and Marquez) © 1974; Bentley je blagovna znamka Bentley Motors Limited; Gremlin, Hudson Hornet and Pacer so blagovne znamke Chrysler LLC; Jeep® and the Jeep® oblika rešetke sta registrirani blagovni znamki Chrysler LLC; Darrell Waltrip blagovne znamke se uporabljajo z dovoljenjem Darrell Waltrip Motor Sports; FIAT and Topolino sta blagovni znamki FIAT S.p.A.; Mercury, Model T, Mondeo and Mustang so blagovne znamke Ford Motor Company; Chevrolet Impala, Corvette, El Dorado and Monte Carlo so blagovne znamke General Motors; Mack je blagovna znamka Mack Trucks, Inc.; Logotipi in oznake modelov Maserati so zaščitene blagovne znamke Maserati S.p.A. in se uporabljajo pod licenco; Mazda Miata je blagovna znamka Mazda Motor Corporation; Mini Cooper je blagovna znamka BMW AG; Blagovni znamki OPEL in CORSA sta registrirani blagovni znamki Opel Eisenach GmbH/GM UK Ltd; Ape je blagovna znamka Piaggio; Porsche je blagovna znamka Porsche; Častni čin narednika se uporablja z dovoljenjem ameriške vojske; Volkswagen-ove blagovne znamke, patentirani dizajni in avtorske pravice se uporabljajo z dovoljenjem Volkswagen AG.

DISNEY BABY:


DISNEY/PIXAR TOY STORY 3:

T2406 Disney/Pixar Toy Story 3 Big Roarin' Rex
T2745 Disney/Pixar Toy Story 3 Spiral Speedway
T2747 Disney/Pixar Toy Story 3 Bullseye Light
T2748 Disney/Pixar Toy Story 3 Rex Light
T2749 Disney/Pixar Toy Story 3 Evil Dr. Porkchop Light
T3774 Disney/Pixar Toy Story 3 Talking Chatter Telephone®
W2762 Disney/Pixar Toy Story 3 Trixie Light
W2763 Disney/Pixar Toy Story 3 Buttercup Light
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

DOODLE BEAR®:

W0376 Doodle Bear® Rose
W0377 Doodle Bear® Violet
W0378 Doodle Bear® Sky
W1709 Doodle Bear® Washable Markers
W5535 Doodle Bear
® Washable Stampers 

W9707 Doodle Bear Babies™ Kitty
W9709 Doodle Bear Babies™ Puppy
W9708 Doodle Bear Babies™ Bunny
Doodle Bear je registrirana blagovna znamka Ed Kaplan Associates, LLC
©Ed Kaplan Associates, LLC 2010, vse pravice pridržane.

DOODLE PRO®:

L6976 SpongeBob SquarePants™ Kid-Tough™ Doodler Mini
©2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants je ustvaril Stephen Hillenburg.

N3392 The Wonder Pets™ Kid-Tough™ Doodler Mini
©2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Wonder Pets! ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

P9693 Barbie™ Kid-Tough™ Doodler Mini
P7942 Barbie™ Kid-Tough™ Doodler Classic
BARBIE in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in pod licenco Mattel, Inc. ©2009 Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

R1603 Toy Story™ Kid-Tough™ Doodler Mini
R1604 Toy Story™ Kid-Tough Doodler Mini
T3956 Disney/Pixar Toy Story 3 Kid-Tough Doodler Classic
T3961 Disney/Pixar Toy Story 3 Kid-Tough Mini Doodler
©Disney/Pixar

R4318 Ni Hao, Kai-Lan!™ Kid-Tough™ Doodler
©2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Ni Hao, Kai-Lan! ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

T3823 Thomas the Tank Engine™ Kid-Tough™ Doodler Doodle Pal
© 2010 Gullane (Thomas) Limited.
Ime in lik Thomas in logotip Thomas & Friends so blagovne znamke Gullane (Thomas) Limited in njegovih povezanih družb in so registrirane pri številnih jurisdikcijah po vsem svetu.

T4970 DC Super Friends™ Kid-Tough Doodle Pad
R9952 Kid-Tough™ Mini Doodler DC Super Friends™ Batman
R9953 Kid-Tough™ Mini Doodler DC Super Friends™ Superman
DC SUPER FRIENDS ter vsi povezani liki in elementi so blagovne znamke © DC Comics. WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)

W9700 Doodle Pro® Dora the Explorer™ Doodle Pal
© 2011 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

V9145 Doodle Pro® Nickelodeon SpongeBob SquarePants™ Doodle Pal
© 2011 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants je ustvaril Stephen Hillenburg.

FISHER-PRICE® IGRE:

R3193 Barbie® Make A Match Game
BARBIE in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in pod licenco Mattel-a, Inc.
©2009 Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

M3910 Disney/Pixar Cars Make A Match Game
©Disney/Pixar Disney/Pixar elements ©Disney/Pixar, ne vključujejo spodaj navedenih vozil, ki so v zakoniti lasti tretjih oseb: Hudson Hornet™, Chevrolet Impala™, Porsche™, Mercury™, and Jeep®. Častni čin narednika je uporabljen z dovoljenjem ameriške vojske.

R2825 Dora My First UNO® Game
©2010 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

T4767 Handy Manny™ Make A Match Game
R2751 Handy Manny™ My First UNO® Game
T4766 Handy Manny™ Tic Tac Bingo
Disney Elements © Disney

N5831 Mickey Mouse Clubhouse My First UNO® King-Size Card Game
©Disney

R3483 My Size® Thomas & Friends™ Puzzle Assortment
R3487 24-Piece Thomas & Friends™ Puzzle Assortment
R3488 Thomas & Friends™ Thomas at Sodor Steamworks Puzzle
R3490 Thomas & Friends™ Thomas with Crane Puzzle
R3489 Thomas & Friends™ Thomas with Station Crowd Puzzle
R9317 Thomas & Friends™ Tic Tac Bingo
R2823 Thomas & Friends™ My First UNO® King-Size Card Game
R3195 Thomas & Friends™ Birthday Surprise Game
R5237 Thomas & Friends™ Make a Match game
© 2010 Gullane (Thomas) Limited. Ime in lik Thomas in logotip Thomas & Friends so blagovne znamke Gullane (Thomas) Limited in njegovih povezanih družb in so registrirane pri številnih jurisdikcijah po vsem svetu.

GEOTRAX®:

P5370 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Lightning McQueen's Close Call
P6246 GeoTrax® Disney/Pixar Cars RC Radiator Springs Lightning McQueen
P6247 GeoTrax® Disney/Pixar Cars RC Mater
P6248 GeoTrax® Disney/Pixar Cars RC Doc Hudson
P6251 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Ramone's Body Art
P7587 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Flo's V-8 Café
P8459 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Track Pack with Sally
P8460 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Track Pack with Sarge
R2771 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Sheriff's Lookout Mountain
R2772 GeoTrax® Disney/Pixar Cars RC Lightning McQueen
R3125 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Track Pack with Trev
T6200 GeoTrax® Disney/Pixar Cars RC Brand New Mater
T6206 GeoTrax® Disney/Pixar Cars RC Dinoco Lightning McQueen
T7158 GeoTrax® Disney/Pixar Cars RC Chick Hicks
T7159 GeoTrax® Disney/Pixar Cars RC Red
T7160 Geotrax® Disney/Pixar Cars Luigi's Casa Della Tires
T7959 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Fillmore's Tent
W6842 GeoTrax® Disney/Pixar Cars 2 RC Miles Axelrod
X3073 GeoTrax® Disney/Pixar Cars 2 RC Jeff Gorvette
©Disney/Pixar
Disney/Pixar elements ©Disney/Pixar, ne vključujejo spodaj navedenih vozil, ki so v zakoniti lasti tretjih oseb: Hudson Hornet™, Chevrolet Impala™, Porsche™, Mercury™, and Jeep®. Častni čin narednika je uporabljen z dovoljenjem ameriške vojske.

T2750 GeoTrax® Disney/Pixar Toy Story 3 Exploding Bridge RC Set
T7161 GeoTrax® Disney/Pixar Toy Story 3 Getaway Turbo RC
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

V7872 GeoTrax® DC Super Friends™ Batmobile RC
V7873 GeoTrax® DC Super Friends™ Batman's Engine
V7874 GeoTrax® DC Super Friends™ The Joker's Engine
V8488 GeoTrax® DC Super Friends™ The Batcave RC Set
V8490 GeoTrax® DC Super Friends™ Gotham City
V8491 GeoTrax® DC Super Friends™ The Joker Lair
V8785 GeoTrax® DC Super Friends™ The Joker Track Pack
V8786 GeoTrax® DC Super Friends™ Batman™ Track Pack
W9959 GeoTrax® DC Super Friends™ Green Lantern Engine
DC SUPER FRIENDS ter vsi povezani liki in elementi so blagovne znamke © DC Comics
WB SHIELD: TM & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
(s11)

GROW WITH ME™ WHEELS:

V7609 Barbie™ Grow with Me™ 3-in-1 Skateboard
V7621 Barbie™ Grow With Me™ 1,2,3 Roller Skates™
V7623 Barbie™ Grow With Me™ 1,2,3 InLine Skates™
BARBIE in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in pod licenco Mattel, Inc. © 2010 Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

HERO WORLD:

TM & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
(s12)

IMAGINEXT®:

WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s12)IMAGINEXT SPONGEBOB SQUAREPANTS
Nickelodeon, SpongeBob SquarePants ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants je ustvaril Stephen Hillenburg.

iXL:

R9705 iXL™ Learning System Software—Disney/Pixar Toy Story 3
Disney/Pixar elements © Disney/Pixar
Slinky® Dog. © Poof-Slinky, Inc.

R9706 iXL™ Learning System Software—Disney Princess
R9707 iXL™ Learning System Software—Disney Handy Manny
W0434 iXL™ Learning System Software—Mickey Mouse Clubhouse
Disney Elements © Disney

R9708 iXL™ Learning System Software—DC Super Friends™ Batman the Brave and the Bold
BATMAN: THE BRAVE AND THE BOLD in vsi povezani liki in elementi so blagovne znamke © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)

R9709 iXL™ Learning System Software—SCOOBY-DOO!
SCOOBY-DOO in vsi povezani liki in elementi so blagovne znamke © Hanna-Barbera.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)

R9710 iXL™ Learning System Software—Ni Hao, Kai-lan™
© 2010 Viacom international Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Ni Hao, Kai-Lan! ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

R9710 iXL™ Learning System Software—SpongeBob SquarePants™
© 2010 Viacom international Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants je ustvaril Stephen Hillenburg.

V6163 iXL™ Learning System Software—Shrek Forever After™
Shrek Forever After™ & © 2010 DreamWorks Animation LLC.

V8527 iXL™ Learning System Software—The Penguins of Madagascar
© 2011 Viacom International Inc. Madagascar ® DWA LLC. Vse pravice pridržane.

W0430 iXL™ Learning System Software—Green Lantern
GREEN LANTERN ter vsi povezani liki in elementi so blagovne znamke (c) DC Comics.
WB SHIELD: TM &© Warner Bros. Entertainment Inc. (s11)

W0431 iXL™ Learning System Software—Kung Fu Panda 2
Kung Fu Panda 2™ 2011 DreamWorks Animation L.L.C.
Kung Fu Panda ® DreamWorks Animation L.L.C.

W0432 iXL™ Learning System Software—Dora the Explorer
© 2011 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Dora the Explorer ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

W0435 iXL™ Learning System Software—Disney/Pixar Cars 2
Disney/Pixar elements © Disney/Pixar
Cars 2 © 2011 Disney/Pixar, ne vključuje pravic tretjih oseb, navedenih spodaj; Pacer je blagovna znamka Chrysler LLC; Volkswagen-ove blagovne znamke, patentirani modeli in avtorske pravice se uporabljajo z dovoljenjem lastnika, družbe Volkswagen AG; Gremlin je blagovna znamka Chrysler LLC.; FIAT isje blagovna znamka FIAT S.p.A.; Topolino je blagovna znamka FIAT S.p.A.; Jeep ® and the Jeep ® oblika rešetke sta blagovni znamki Chrysler LLC.; Častni čin narednika se uporablja z dovoljenjem ameriške vojske; Ozadje je navdihnil Cadillac Ranch by Ant Farm (Lord, Michels and Marquez) © 1974.

LITTLE PEOPLE:WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s11)

X6022 Little People® Disney•Pixar Buzz Lightyear & Space Ship
X6023 Little People® Disney•Pixar Woody & RC
X3894 Wheelies™ Disney•Pixar Rex
X3891 Wheelies™ Disney•Pixar Buzz Lightyear
X3893 Wheelies™ Disney•Pixar Jessie
X3892 Wheelies™ Disney•Pixar Woody
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

LITTLE PEOPLE DISNEY PRINCESS
POWER WHEELS:

W4715 Power Wheels® Barbie™ Kawasaki KFX
Y1773 Power Wheels® Lil' Kawasaki
Kawasaki blagovne znamke se uporabljajo pod licenco Fisher-Price, Inc.
BARBIE in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in pod licenco Mattel, Inc. © 2012Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

Jeep® Wrangler in oblačila blagovnih znamk se uporabljajo pod licenco Chrysler LLC. © Chrysler LLC 2012.
HOT WHEELS in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in se uporabljajo pod licenco Mattel, Inc. © 2012Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

Izdelano pri Fisher-Price Inc., podružnici Mattel, Inc.

N1476 Jeep® Wrangler Rubicon
Jeep® in Jeep® oblika rešetke sta registrirani blagovni znamki Chrysler Group LLC. Jeep® Hurricane, Jeep® Wrangler, Jeep® Wrangler Rubicon in povezana oblačila blagovnih znamk se uporabljajo pod licenco Chrysler Group LLC. © Chrysler Group LLC 2009.

C3493 Ford F-150
Ford, F-150 in pridružene blagovne znamke se uporabljajo pod licenco Ford Motor Company.

P5920 Ford Mustang
Ford Oval and Mustang sta registrirani blagovni znamki v lasti in pod licenco Ford Motor Company.
Izdelano pri Fisher-Price Inc., podružnici Mattel, Inc. www.ford.com.

J7825 Dora Lil Quad
©2012Viacom International Inc. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer in vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International, Inc.W4716 Power Wheels® HOT WHEELS™ Kawasaki KFX
Kawasaki blagovne znamke se uporabljajo pod licenco Fisher-Price, Inc.
HOT WHEELS in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in se uporabljajo pod licenco Mattel, Inc. © 2012Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

K0451 Barbie™ Lil' Trail Rider ATV
BARBIE in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in pod licenco Mattel, Inc. © 2012Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

K0452 Lil' Kawasaki®
Kawasaki blagovne znamke se uporabljajo pod licenco Fisher-Price, Inc.K8285 Ford F-150
Ford Oval and F-150 sta registrirani blagovni znamki v lasti in z licenco Ford Motor Company.
Izdelano pri Fisher-Price Inc., podružnici Mattel, Inc. www.ford.com.

P8814 Arctic Cat® 650
Arctic Cat, the Aircat logotip, Prowler 650, in povezani simboli, logotipi ter modeli karoserij vozila so blagovne znamke Arctic Cat, Inc., in se uporabljajo pod licenco Fisher-Price from Arctic Cat, Inc. Vse pravice pridržane.

P8812 Barbie™ Ford Mustang
Ford Oval and Mustang sta registrirani blagovni znamki v lasti in pod licenco Ford Motor Company. Izdelano pri Fisher-Price Inc., podružnici Mattel, Inc. www.ford.com.
BARBIE in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in pod licenco Mattel-a, Inc. © 2012 Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

T8396 Barbie™ Jammin' Jeep® Wrangler
W4473 Power Wheels® Barbie™ Jammin’ Jeep® Wrangler
Y8409 Power Wheels® Barbie™ Jammin’ Jeep® Wrangler (Pink)
Jeep® and the Jeep® oblika rešetke sta registrirani blagovni znamki Chrysler Group LLC. Jeep® Wrangler in oblačila blagovnih znamk se uporabljajo pod licenco Chrysler LLC. © Chrysler Group LLC 2012.
BARBIE in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in pod licenco Mattel-a, Inc. © 2012 Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

W6209 Power Wheels® Barbie™ Volkswagen® New Beetle
Blagovne znamke, patentirani modeli in avtorske pravice se uporabljajo z dovoljenjem lastnika, družbe Volkswagen AG.
BARBIE in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in pod licenco Mattel-a, Inc. © 2012 Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

M5728 DC Super Friends™ Batman™ Lil' Quad™
X0075 Power Wheels® Batman Lil' Quad™
DC SUPER FRIENDS ter vsi povezani liki in elementi so blagovne znamke © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s07)N8417 Cadillac® Escalade™
M9780 Cadillac® Escalade™ Custom Edition
W9417 Power Wheels® Cadillac® Hybrid Escalade™ Custom Edition
X3419 Power Wheels® Cadillac® Escalade™
Cadillac, the Wreath & Crest Emblem, Escalade, EXT in modeli karoserij vozil so blagovne znamke General Motors, ki se uporabljajo pod licenco Fisher-Price.

N2892 Barbie™ Lil' Quad™
W6215 Power Wheels® Barbie Lil' Quad™
BARBIE in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in pod licenco Mattel, Inc. ©2012Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

N9733 Lightning McQueen
©Disney/Pixar elements ©Disney/Pixar.

P5065 Harley-Davidson® Rocker™
T4869 Power Wheels® Harley-Davidson® Rocker™
X0067 Power Wheels® Harley-Davidson® Rocker™
Harley, Harley-Davidson in logotip Bar & Shield spadajo med blagovne znamke H-D Michigan, LLC. ©2012. Vse pravice pridržane. Izdelano pri Fisher-Price pod licenco Harley-Davidson Motor Co.

P5066 Barbie™ Kawasaki® KFX with Monster Traction™
Kawasaki blagovne znamke se uporabljajo pod licenco Fisher-Price, Inc.
BARBIE in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in pod licenco Mattel, Inc. © 2012 Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

R2510 Disney Princess Tot Rod
X3051 Power Wheels® Disney Princess Lil' Quad™
©Disney
Visit Disney Princess at DisneyPrincess.com

Y4997 Power Wheels® Minnie Mouse Bow-tique
X9218 Power Wheels® Minnie Mouse Bow-tique Volkswagen® New Beetle
©Disney

V3299 Power Wheels® Mickey Mouse Clubhouse Tot Rod
©Disney

T5003 Disney/Pixar Toy Story 3 Lil' Quad
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

T4963 Thomas & Friends™ Thomas the Tank Engine™
© 2012 Gullane (Thomas) Limited.
Ime in lik Thomas in logotip Thomas & Friends so blagovne znamke Gullane (Thomas) Limited in njegovih povezanih družb in so registrirane pri številnih jurisdikcijah po vsem svetu.

P2896 smart fortwo coupe
(logotip smart) in značilen model karoserije priloženega izdelka sta predmet zaščite intelektualne lastnine, ki je v lasti Daimler AG. Uporabljata se pod licenco Fisher-Price, Inc.

W6201 Power Wheels® Hot Wheels™ Dune Racer
HOT WHEELS in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in se uporabljajo pod licenco Mattel, Inc. © 2012 Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

W6202 Power Wheels® Volkswagen® New Beetle
Blagovne znamke, patentirani modeli in avtorske pravice se uporabljajo z dovoljenjem lastnika, družbe Volkswagen AG.

W9257 Power Wheels® Ford Mustang BOSS 302
Ford Motor Company blagovne znamke ter oblačila se uporabljajo pod licenco Mattel, Inc.

POGANJALCI:

J5242 Dora Explore with Me Trike™
W2876 Dora the Explorer™ Kid-Tough™ Trike
W4695 Dora the Explorer™ Lights & Sounds Trike
©2010 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

V4270 Go, Diego, Go!™ Kid-Tough™ Trike
W2881 Go, Diego, Go!™ Tough Trike
W6137 Go, Diego, Go!™ Lights & Sounds Trike
©2010 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

K6674 Diego Adventure Trike™
©2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

W1441 Barbie™ Tough Trike
X6020 Barbie™ Lights & Sounds Trike
BARBIE in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in pod licenco Mattel, Inc. ©2012 Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

W2879 Kawasaki® Tough Trike
Kawasaki blagovne znamke se uporabljajo pod licenco Fisher-Price, Inc.

W2880 Thomas & Friends™ Kid-Tough™ Trike
W6138 Thomas & Friends™ Lights & Sounds Trike
© 2010 Gullane (Thomas) Limited.
Ime in lik Thomas in logotip Thomas & Friends so blagovne znamke Gullane (Thomas) Limited in njegovih povezanih družb in so registrirane pri številnih jurisdikcijah po vsem svetu.

N1366 Harley-Davidson Motorcycles Lights & Sounds Trike
W6135 Harley-Davidson Motor Cycles® Lights & Sounds Trike
W1778 Harley-Davidson Motor Cycles® Tough Trike
Harley, Harley-Davidson in logotip Bar & Shield spadata med blagovne znamke H-D Michigan, LLC. ©2012. Vse pravice pridržane. Izdelano pri Fisher-Price pod licenco Harley-Davidson Motor Co.

N8416 HOT WHEELS™ Lights & Sounds Trike
W1442 HOT WHEELS™ Lights & Sounds Trike
HOT WHEELS in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in se uporabljajo pod licenco Mattel, Inc. © 2008 Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

R3858 Ni Hao, Kai-lan Lights & Sounds Trike
©2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Nick Jr., Ni Hao, Kai-Lan! ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

T6197 Dora the Explorer Lights & Sounds Trike
©2010 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

M6784 DC Super Friends™ Batman™ Lights & Sounds Trike
W9981 DC Super Friends™ Batman™ Lights & Sounds Trike
DC SUPER FRIENDS ter vsi povezani liki in elementi so blagovne znamke © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s07)

T8822 Thomas & Friends™ Lights & Sounds Trike
© 2010 Gullane (Thomas) Limited.
Ime in lik Thomas in logotip Thomas & Friends so blagovne znamke Gullane (Thomas) Limited in njegovih povezanih družb in so registrirane pri številnih jurisdikcijah po vsem svetu.

W8674 Ford F-250 Super Duty
Ford Motor Company blagovne znamke in oblačila se uporabljajo pod licenco Mattel, Inc.

SHAKE 'N GO:
DISNEY/PIXAR:


Hudson Hornet™; Jeep®; Mack®; Chevrolet Impala™; Mercury™ and Petty®. Častni čin narednika je uporabljen z dovoljenjem ameriške vojske.

P9049 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Toy Story 3 Woody and RC
P9050 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Toy Story 3 Buzz Lightyear
V1643 Disney/Pixar Toy Story 3: Shake 'n Go!® Speedway
X2904 Shake ‘N Go!® Disney Pixar Toy Story Buzz Lightyear
X2905 Shake ‘N Go!® Disney Pixar Toy Story Rex
X2903 Shake ‘N Go!® Disney Pixar Toy Story Woody and RC
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

DC SUPER FRIENDS:


WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s08)

SPONGEBOB SQUAREPANTS

X4088 Shake ‘n Go!® SpongeBob
X4089 Shake ‘n Go!® SpongeBob & Patrick
© 2012 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants je ustvaril Stephen Hillenburg.

SMART CYCLE:

T3856 SMART CYCLE® Software—Shrek Forever After
Shrek Forever After™ & © 2010 DreamWorks Animation LLC.

T6346 SMART CYCLE® Software—The Penguins of Madagascar
© 2010 Viacom International Inc. Madagascar ® DWA LLC. Vse pravice pridržane.

T6347 SMART CYCLE® Software—DC Super Friends™
DC SUPER FRIENDS ter vsi povezani liki in elementi so blagovne znamke © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)

T6348 SMART CYCLE® Software—Hot Wheels™
© 2010 Mattel, Inc.  Vse pravice pridržane.

T6349 SMART CYCLE® Software—Bob the Builder™
© 2010 HIT Entertainment Limited and Keith Chapman. Ime in lik Bob the Builder, povezani liki ter značilen logotip so blagovne znamke HIT Entertainment Limited.

T6350 SMART CYCLE® Software—Nickelodeon™ SpongeBob Squarepants™
© 2010 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants je ustvaril Stephen Hillenburg.
(s10)

T6351 SMART CYCLE® Software—Disney/Pixar The World of Cars
Disney/Pixar elements © Disney/Pixar
Hudson Hornet™, Mercury™ & Chevrolet Impala™

T6352 SMART CYCLE® Software—Scooby-Doo!™
SCOOBY-DOO ter povezani liki in elementi so blagovne znamke © Hanna-Barbera.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)
SCOOBYDOO.com

T6353 SMART CYCLE® Software—Thomas & Friends™
© 2010 Gullane (Thomas) Limited.
Ime in lik Thomas in logotip Thomas & Friends so blagovne znamke Gullane (Thomas) Limited in njegovih povezanih družb in so registrirane pri številnih jurisdikcijah po vsem svetu.

T6354 SMART CYCLE® Software—Nickelodeon™ Diego, Dora & Dinosaurs
© 2010 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer, Go, Diego, Go! ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

T6355 SMART CYCLE® Software—Disney/Pixar Toy Story
Disney/Pixar elements © Disney/Pixar

T3902 SMART CYCLE® Software—DC Super Friends™
DC SUPER FRIENDS ter vsi povezani liki in elementi so blagovne znamke © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s09)

W0436 SMART CYCLE® Software—Dream Works® Kung Fu Panda 2
Kung Fu Panda 2™ 2010 DreamWorks Animation L.L.C.
Kung Fu Panda ® DreamWorks Animation L.L.C

W0437 SMART CYCLE® Software—DC Super Friends™ Green Lantern
GREEN LANTERN ter vsi povezani liki in elementi so blagovne znamke © DC Comics
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s11)

W0438 SMART CYCLE® Software—Nickelodeon™ SpongeBob SquarePants™
© 2010 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants je ustvaril Stephen Hillenburg.

W0439 SMART CYCLE® Software—SCOOBY-DOO
SCOOBY-DOO ter vsi povezani liki in elementi so blagovne znamke © Hanna-Barbera. WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s11)
SCOOBYDOO.com

W0440 SMART CYCLE® Software—Disney/Pixar Cars 2
Disney/Pixar elements © Disney/Pixar
Cars 2 © 2011 Disney/Pixar, ne vključuje pravic spodaj navedenih tretjih oseb; Pacer je blagovna znamka Chrysler LLC; Volkswagen-ove blagovne znamke, patentirani modeli in avtorske pravice se uporabljajo z dovoljenjem lastnika, družbe Volkswagen AG; Gremlin je blagovna znamka Chrysler LLC.; FIAT je blagovna znamka FIAT S.p.A.; Topolino je blagovna znamka FIAT S.p.A.; Jeep ® and the Jeep ® oblika rešetke sta registrirani blagovni znamki Chrysler LLC.; Častni čin narednika se uporablja z dovoljenjem ameriške vojske; Ozadje je navdihnil Cadillac Ranch by Ant Farm (Lord, Michels and Marquez) © 1974.

TRIO™:

T3818 TRIO™ DC Super Friends™ Batwing™
T3819 TRIO™ DC Super Friends™ Joker-Bot
T3832 TRIO™ DC Super Friends™ Batcave™
T4446 TRIO™ DC Super Friends™ Mr. Freeze™
T4447 TRIO™ DC Super Friends™ The Penguin™
T4448 TRIO™ DC Super Friends™ Superman™
V4234 TRIO™ DC Super Friends™ Batman™ & The Riddler™
V4236 TRIO™ DC Super Friends™ Robin™ & Jet
V6922 TRIO™ DC Super Friends™ Green Lantern Rocket
W2061 TRIO™ DC Super Friends™ The Joker’s Laugh Lab
W2062 TRIO™ DC Super Friends™ Batman’s Sub
W5805 TRIO™ DC Super Friends™ Batman™ & Clayface
W5806 TRIO™ DC Super Friends™ K. Croc with Swamp Boat
W9672 TRIO™ DC Super Friends™ Batcycle
DC SUPER FRIENDS ter vsi povezani liki in elementi so blagovne znamke © DC Comics
WB SHIELD: TM & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)

V9539 TRIO™ HOT WHEELS™ Super Stunt Builder
V9540 TRIO™ HOT WHEELS™ Lift 'n Go Garage
W2064 TRIO™ HOT WHEELS™ Bone Shaker®
W2065 TRIO™ HOT WHEELS™ Rodger Dodger®
W2066 TRIO™ HOT WHEELS™ Urban Agent®
HOT WHEELS in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in se uporabljajo pod licenco Mattel, Inc. © 2011 Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

VIEW-MASTER:

H9696 The Backyardigans™ 3D Reels
J3966 The Backyardigans™ Gift Set
©2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Nick Jr. Backyardigans ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

M8970 Best of Barbie 3D Reels
BARBIE in povezane blagovne znamke ter oblačila so v lasti in pod licenco Mattel, Inc. ©2008 Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.

K9880 Charlotte's Web™ 3D Reels
™ & © Paramount Pictures Corp. vse pravice pridržane.

C7174 Clifford The Big Red Dog™ 3D Reels
©2004 Scholastic Entertainment Inc. SCHOLASTIC in logotipi so blagovne znamke Scholastic Inc. CLIFFORD THE BIG RED DOG, CLIFFORD and EMILY ELIZABETH in logotipi so blagovne znamke Norman Bridwell.

N1517 Discovery Channel™ Learning Projector with sounds
©2008 Discovery Communications, LLC. Discovery Channel and the Discovery Channel logotip sta blagovni znamki Discovery Communications, LLC, ki se uporabljata pod licenco. Vse pravice pridržane. discovery.com

C7162 Disney's The Little Mermaid 3D Reels
C7163 Disney's Cinderella 3D Reels
C7164 Disney Princess Sleeping Beauty 3D Reels
C7166 Disney's Beauty & the Beast 3D Reels
L2209 Disney's Mickey Mouse Clubhouse 3D Reels
M7336 Disney Handy Manny 3D Reels
N3989 Disney Peter Pan 3D Reels
N3990 Bambi 3D Reels
N3991 Disney's Lady and the Tramp 3D Reels
N3992 Disney Princess Pocahontas 3D Reels
N6910 Handy Manny Gift Set
N6911 Disney Princess Gift Set
N6912 Best of Playhouse Disney View-Master Gift Set
©Disney

C7228 Finding Nemo Disney/Pixar Gift Set
C7157 Finding Nemo Disney/Pixar 3D Reels
C7167 Toy Story 2 Disney/Pixar 3D Reels
C7170 MONSTERS, INC. Disney/Pixar 3D Reels
C7231 Toy Story 2 Disney/Pixar Gift Set
H0703 Cars 3D Reels
L6983 Ratatouille Gift Set
L6994 Ratatouille Disney/Pixar 3D Reels
N1998 Disney/Pixar 3D Reels WALL-E
W2135 View-Master®: Disney/Pixar Cars darilni set
©Disney/Pixar

R6159 Disney/Pixar Toy Story Real Binoculars & 3D Viewer with a Toy Story Reel
T3963 Disney/Pixar Toy Story 3 Gift Set
T4873 Disney/Pixar Toy Story 3 Real Binoculars & 3D Viewer
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

L7964 Disney My Friends Tigger & Pooh 3D Reels
©Disney. Temelji na zgodbi ''Winnie the Pooh'' avtorjev A.A. Milne in E.H. Shephard.

L7963 Disney Little Einsteins 3D Reels
©Disney
© The Baby Einstein Company, LLC. Vse pravice pridržane. LITTLE EINSTEINS and the Little Einsteins logotip sta blagovni znamki The Baby Einstein Company, LLC. Vse pravice pridržane. EINSTEIN and ALBERT EINSTEIN sta blagovni znamki The Hebrew University of Jerusalem. Vse pravice pridržane. www.albert-einstein.org

L2208 Dora's World Adventure!™3D Reels (Viacom)
C7230 Dora the Explorer™ Gift Set
©2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane.
Nickelodeon, Dora the Explorer ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

N1780 Dreamworks Animation's Kung Fu Panda 3D Reels
N1781 Dreamworks Animation's Kung Fu Panda Gift Set
Kung Fu Panda™ & © 2008 DreamWorks Animation LLC.

K9879 Go, Diego, Go!™ Gift Set
©2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane.
Nickelodeon, Go, Diego, Go! ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

K3517 Look & Learn™ National Wildlife Federation™ Binoculars & 3D Viewer Dinosaurs
K3518 Look & Learn™ National Wildlife Federation™ Binoculars & 3D Viewer Marine Life
K3519 Look & Learn™ National Wildlife Federation™ Binoculars & 3D Viewer Rain Forest Creatures
K9878 National Wildlife Federation™ Binoculars & 3D Viewer Safari
L2207 National Wildlife Federation™ Animals of North America 3D Reels
L6995 National Wildlife Federation™ Baby Zoo Animals 3D Reels
© National Wildlife Federation™ 2006. Uporablja se pod licenco Fisher-Price, Inc.

R5139 Ni Hao, Kai-lan Gift Set
©2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Ni Hao, Kai-Lan! ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

G2616 Rudolph The Red-Nosed Reindeer® 3D Reels
Rudolph the Red-Nosed Reindeer © & ® The Rudolph Co., L.P. Vsi elementi so pod licenco Character Arts LLC. Vse pravice pridržane.

C7177 SpongeBob SquarePants™ 3D Reels
P7955 SpongeBob SquarePants™ Gift Set
©2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane.
Nickelodeon, SpongeBob SquarePants ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants je ustvaril Stephen Hillenburg.

L6984 Surf's Up 3D Reels
TM & ©2007 Sony Pictures Animation, Inc. Vse pravice pridržane.

C7161 Thomas & Friends™ 3D Reels
© 2010 Gullane (Thomas) Limited.
Ime in lik Thomas in logotip Thomas & Friends so blagovne znamke Gullane (Thomas) Limited in njegovih povezanih družb in so registrirane pri številnih jurisdikcijah po vsem svetu.

R7161 WHERE THE WILD THINGS ARE Gift Set
© Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s09)

M1355 Wonder Pets! 3D Reels
N6909 Wonder Pets! Darilni set
©2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Wonder Pets! ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

FISHER-PRICE FRIENDS CHARACTER BRANDS:

Backyardigans:
©2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Nick Jr. Backyardigans ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

Dora the Explorer:
©2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

Go, Diego Go!:
©2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc.

Disney Little Einsteins:
© The Baby Einstein Company, LLC. Little Einsteins je blagovna znamka The Baby Einstein Company, LLC. Vse pravice pridržane. EINSTEIN je blagovna znamka The Hebrew University of Jerusalem.

SpongeBob SquarePants:
© 2009 Viacom International Inc. Vse pravice pridržane. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants ter vsi povezani naslovi, logotipi in liki so blagovne znamke Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants je ustvaril Stephen Hillenburg.

Thomas & Friends:
© 2010 Gullane (Thomas) Limited. Ime in lik Thomas in logotip Thomas & Friends so blagovne znamke Gullane (Thomas) Limited in njegovih povezanih družb in so registrirane pri številnih jurisdikcijah po vsem svetu.

Wow! Wow! Wubbzy!:
© Bolder Media, Inc. and IDT Entertainment, Inc. Vse pravice pridržane.

Winnie the Pooh:
© Disney. Temelji na zgodbi ''Winnie the Pooh'' avtorjev A.A. Milne in E.H. Shepard.

© 2012 Mattel, Inc. Vse pravice pridržane.