Igrače: Temeljni kamni razvoja
Igrače so vedno igrale pomembno vlogo pri bogatenju življenja otrok. Pogosto odražajo kulturo časa in so pokazatelj zgodovinskih sprememb in trendov v družbi, kar dokazujejo številni muzeji igrač in knjižnice z igračami širom sveta. Čeprav se zdijo današnje igrače precej drugačne od tistih izpred mnogih let, je bil namen igrač vedno isti: prinašati smeh in veselje ter ustvarjati možnosti za učenje in razvojno rast.

Igrače dajejo poseben čar in vznemirjenje učenju – o življenju, o tem, kako stvari delujejo in kako se naučiti sožitja z drugimi. Izbira igrač, ki krepijo zdravo in koristno igro, bo okrepila otrokove kognitivne sposobnosti ter fizični in socialni razvoj. Odprte igrače, ki spodbujajo otroke k ustvarjalnosti in burijo domišljijo, so ponavadi tiste, ki se vedno znova in znova vračajo.

Pri izbiri igrače za svojega otroka bodite pozorni na priporočila glede ustrezne starosti otroka. Poiščite igrače, ki ustrezajo otrokovim interesom in stopnji razvoja. Prave igrače ob pravem času bodo obogatile otrokove izkušnje pri igri ter zagotovile prave temelje za učenje.