Nasveti: Zakaj je igra tako pomembna
  • S pomočjo igre otroci spoznavajo sebe in začenjajo razumeti svoj vedno širši fizični in socialni svet.
  • Igra daje otrokom priložnosti, da ugotovijo, kako stvari delujejo, da se naučijo sožitja z drugimi in kako se preizkusiti v novih vlogah.
  • Igra spodbuja in krepi ustvarjalnost in domišljijo.
  • Igra predstavlja bogat vir za govorni razvoj in socialno kompetenco.
  • Igra spodbuja razmišljanje in sposobnosti za reševanje problemov.
  • Igra razvija zaznavno-motorične spretnosti (fino in osnovno motoriko, kot na primer koordinacijo oko-roka in ravnotežje) in pomaga razvijati moč in koordinacijo.
  • Igra je povezovanje govora ter socialnih, kognitivnih, domišljijskih in fizičnih sposobnosti.
  • Igra krepi samozavest, ustvarjalnost in vrednote.
  • Igra pomaga otrokom pri učenju in izpopolnjevanju socialnih sposobnosti kot so delitev z drugimi, pogajanje in sodelovanje.
  • Igra razvija radovednost in krepi pozornost.