Články a témy
Tipy: Prečo je hra taká dôležitá
  • Hra pomáha deťom poznávať samých seba a privádza ich k pochopeniu hmotného a spoločenského sveta, ktorý ich obklopuje.
  • Hra dáva deťom možnosť zistiť ako určité veci fungujú, učí ich dobre vychádzať s ostatnými a poskytuje im príležitosť vyskúšať si nové roly.
  • Hra stimuluje a rozvíja kreativitu a predstavivosť.
  • Hra poskytuje bohaté možnosti pre rozvoj rečových a spoločenských schopností.
  • Hra posilňuje myslenie a schopnosť riešiť problémy.
  • Hra rozvíja motoriku (jemnú aj hrubú motoriku, koordináciu očí a rúk, rovnováhu) a pomáha rozvíjať silu a pohybovú koordináciu.
  • Hra je integráciou rečových, spoločenských, kognitívnych, imaginatívnych a fyzických schopností.
  • Hra vedie k sebaistote, sebapoznávaniu a osvojeniu si základných hodnôt.
  • Hra pomáha deťom učiť sa a osvojiť si spoločenské schopnosti ako sú zdieľanie, vyjednávanie a spolupráca.
  • Hra rozvíja zvedavosť a zvyšuje rozsah pozornosti.