Tipy na vytváranie imaginatívnych hier
  • Zaobstarajte si kolekciu prevlekov pre vymyslené roly.
  • Pozorujte spolu oblaky na oblohe a striedavo si predstavujte, čo vám pripomínajú.
  • Položte základy predstavivosti spoločným čítaním detských knižiek.
  • Poskytnite dieťatu hračky, ktoré podporujú rozvoj kreativity a predstavivosti.
  • Vymýšľajte si spolu príbehy a navzájom sa pritom dopĺňajte.
  • Organizujte hry aj s druhými deťmi, pri ktorých si vaše dieťa bude ešte viac rozvíjať spoločenské schopnosti a vlastnú predstavivosť.
  • Počúvajte spolu hudbu a vyjadrite ako na vás pôsobí (ospalo, veselo, atď.)
  • Predstierajte, že ste nejaká vec. Vymenúvajte striedavo veci, ktoré začínajú na jednotlivé písmená abecedy.
  • Niekedy buďte priamym účastníkom hry, niekedy len jej pozorovateľom.
  • Využívajte vlastnú predstavivosť a prebuďte v sebe dieťa.