Význam hry pri vzdelávaní v ranom detstve
Deti na celom svete, od tých, ktoré žijú v najmodernejších rodinách vo veľkých mestách po tie, ktoré žijú v dedinách v rozvojových krajinách, trávia väčšinu času „obyčajným hraním.“ Samozrejme, len dospelí by v predchádzajúcej vete použili slovo „obyčajné“, čím naznačujú, že hra je len potešenie, na ktoré majú právo len malé deti, a že pri hre sa toho príliš veľa nedeje.

V skutočnosti je to však úplne inak, pretože pri „obyčajnom hraní“ sa toho deje veľmi veľa. Rozvíjajú sa zručnosti, zvyky a postoje, ktoré deťom zostanú na celý život. Pri hre sa naučia zvládať frustráciu, snažiť sa neustále zlepšovať, deliť sa s ostatnými, dávať svojim myšlienkam a predstavám hlas. Dá sa povedať, že sa hrajú „na celý život.“

Podobne ako pri plači, chôdzi alebo vydávaní zvukov sa deti nemusia učiť, ako sa hrať. To neznamená, že rodičia a učitelia nemajú dôležitú úlohu pomôcť deťom robiť pokroky pri vývoji prostredníctvom hry, pretože interkacia s ďalšími ľuďmi má v tomto procese veľký význam. Ak sú však malé deti samy, a často len s najjednoduchšími hračkami, budú sa hrať. Pozorovala som malých chlapcov v Guatemale, ako ťahajú po záhrade spodok škatuľky od zápaliek a robia pri tom zvuky ako auto. A s potešením som videla, ako deti v Indii s rukami zloženými ako krídla napodobňujú zvuky motora a behajú dokola, akoby boli lietadlá. Takéto správanie nie je len výsadou modernej doby: pozostatky bábik sa našli aj pri múmiách detí starých tisíce rokov.

Hoci je hra dôležitá pre ľudí v každom veku (všimnite si súčasné šialenstvo s fitness pre dospelých, ktorí sa tak „len hrajú)“, pre malé deti je osobitne významná a dôležitá. Hra je vlastne ich prácou a ony na ňu vynakladajú obrovské množstvo energie a úsilia. Ak o tom pochybujete, stačí, keď budete pár minút pozorovať ročné dieťa, ako sa snaží dostať koliesko na farebný kužeľ. Alebo z ústrania pozorujte ako sa trojročné dieťa snaží vložiť dielik puzzle na správne miesto. Alebo ak si začnete kotúľať loptu s dvojročným dieťaťom, môžete čakať, že budete chcieť skončiť hru ako prví. Váš spoluhráč chce väčšinou pokračovať donekonečna.

Existujú minimálne tri oblasti, v ktorých je hra pre deti dôležitá: rozvoj zručností, sociálny vývoj a predstavivosť a tvorivosť. Vo všetkých oblastiach vývoja sa deti pri hre učia – a to, čo sa naučia, im tiež ostane na celý život.

Ak budeme pozorovať malé deti, ako sa hrajú so svojimi hračkami, môžeme si všimnúť, ako sa rozvíjajú ich zručnosti. Keď sa ako malí kojenci naťahujú za hrkálkou a niečo s ňou robia, naučia sa koordinovať pohyby rúk podľa toho, čo vidia ich oči. Skvelý pediater Dr. Arnold Gesell raz napísal, že „Myseľ človeka je vyrobená ručne.“ V tomto výroku uznáva obrovský význam, aký má pre dieťa prítomnosť vzrušujúcich predmetov, ktoré môže chytať, počúvať, cítiť a hýbať s nimi. A pri tom, ako sa deti snažia vytvoriť s hračkou želaný efekt, zistia, že to nie je vždy jednoduché. Uvedomia si, že je tu asi problém, ktorý treba vyriešiť. Musia veľa skúšať, aby získali a zlepšili zručnosti, ktoré potrebujú na dosiahnutie svojho cieľa.

Hra s inými deťmi je veľmi dôležitá pre vývoj sociálnych schopností . Spočiatku sú ich najdôležitejšími partnermi pri hre dospelí, ale čoskoro sa budú chcieť hrať s deťmi v podobnom veku. A práve prostredníctvom takejto hry sa naučia, ako vychádzať s inými ľuďmi: že buchnátmi možno získajú vytúženú hračku, ale prídu o rovnako vytúženého kamaráta; že aj iné deti chcú rôzne veci, tak ako oni; že podeliť sa a byť milý prináša často väčšiu odmenu než branie vecí a strkanie.

Hra je skúška ohňom, v ktorej možno pestovať a vyjadrovať svoje predstavy a tvorivosť. Dieťa, ktoré sa hrá, že je kovboj, mamička, víla alebo hasič, preukazuje určité vedomosti o týchto rolách a pracuje so svojimi vlastnými predstavami o tom, čo tieto role zahŕňajú. A dieťa, ktoré dáva „výprask“ bábike a pri tom hovorí „Toto už nikdy nerob.“, uvoľňuje vlastné agresívne impulzy prostredníctvom predstierania, než aby sa pokúsilo o priamy útok na inú osobu. Hra je pre malé deti veľkým ventilom.

V ďalších článkoch sa podrobnejšie zaoberám každou z týchto funkcií hry – rozvojom zručností, sociálnym rozvojom a tvorivosťou. Dúfam, že vám pomôžu potlačiť možné tendencie kritizovať dieťa za to, že sa chce stále hrať. Deti sa hrajú a hrajú sa na celý život.