Hračky: Stavebné kocky
Hračky vždy zohrávali dôležitú rolu v živote detí. Často sa v nich odráža kultúra danej doby. Sú ukazovateľom historických zmien a trendov v spoločnosti, o čom svedčia aj expozície v hračkárskych múzeách a archívoch na celom svete. Hoci sa zdá, že dnešné hračky sa oproti tým z dávnych čias veľmi líšia, účel hračiek bol vždy ten istý: prinášať smiech a radosť a vytvárať príležitosti na učenie a vývoj.

Hračky dodávajú učeniu – o živote, o tom, ako veci fungujú a ako vychádzať s ostatnými – čaro. Výberom hračiek, ktoré umožňujú prospešnú hru, posilníte kognitívny, telesný a sociálny vývoj dieťaťa. Hračky s otvorenými možnosťami motivujú k tvorivosti a predstavivosti. Deti sa k nim zvyčajne najčastejšie vracajú.

Pri výbere hračiek pre dieťa si vždy pozorne všimnite vekové odporúčanie. Hľadajte hračky, ktoré zodpovedajú záujmom a stupňu vývoja vášho dieťaťa. Správna hračka v pravý čas obohatí zážitky z hry a dieťaťu dodá základy na ďalšie učenie.