Articles and Topics
Čo v skutočnosti znamená vek uvádzaný na hračkách?
Q: Keď sú hračky označené nejakým vekom, musí byť dieťa naozaj v tom veku? Je dôvodom týchto označení bezpečnosť, alebo sú založené na výskume týkajúcom sa vývojových štádií? Vďaka!
A: Ďakujeme za opýtanie týchto veľmi dôležitých otázok! Vekové odporúčania slúžia ako usmernenia pre rodičov a ľudí, ktorí chcú niekoho obdarovať, pri kúpe hračiek pre deti. Vekové odporúčania na hračkách od Fisher-Price sú založené na týchto faktoroch: bezpečnostných usmerneniach; dôkladných znalostiach vývojových štádií detí; pozorovaniach detí pri narábaní s hračkami; informáciách od rodičov malých detí, pokiaľ ide o vhodnosť hračiek pre určitú vekovú skupinu; a na histórii podobných hračiek. Môžete teda vidieť, že na určenie odporúčaného veku na hračkách sa vynakladá množstvo pozornosti, premýšľania a skúšania. Okrem vekových odporúčaní na hračkách by mali rodičia naučiť staršie deti nenechávať svoje hračky v dosahu menších detí, pretože môžu obsahovať malé časti, pri ktorých hrozí riziko zadusenia.