Tipy ako vyťažiť z hry čo najviac
  • Využite každú príležitosť pre hru a zábavu so svojim dieťaťom - nenechajte si újsť tieto jedinečné chvíle.
  • Pozorujte dieťa pri hre - pozorovanie vám poskytne náznaky, akým smerom sa bude uberať jeho ďalší vývoj.
  • Nechajte sa nimi viesť - buďte pri hre s vašim dieťaťom kreatívni a vynaliezaví.
  • Pri hre sa nikam neponáhľajte - deti potrebujú obrovské množstvo času; najlepšie sa učia v prostredí, ktoré im umožňuje dostatok času na poznávanie, objavovanie a hru.
  • Dozor je základ - vytvorte absolútne bezpečné prostredie pre hru, či už bude prebiehať v interiéri, alebo v exteriéri.
  • Vyberajte si hračky, ktoré vyhovujú miestu, kde sa vaše dieťa bude hrať.
  • Vyberajte si hračky, ktoré sú určené danému vývojovému štádiu vášho dieťaťa - zvážte, čo môže hračka vaše dieťa naučiť.
  • Hračky sa opotrebúvajú a ničia - pravidelne kontrolujte stav hračky kvôli jej bezpečnosti a odolnosti.
  • Vyberajte si rôzne druhy hračiek, ktoré poskytnú zábavu a budú vaše dieťa baviť - interaktívne hračky, hračky pre chvíle odpočinku, hračky pre hru osamote, či hračky pre spoločenské hry.
  • Venujte pozornosť označeniam vekového rozpätia na baleniach hračiek - majú svoje opodstatnenie vzhľadom na bezpečnosť pri hre a vývojové štádia.