Články a témy
Hra je detská práca
Výskumy ukázali, že prvé roky života poskytujú dieťaťu základ pre budúce vzdelávanie. Najnovšie technológie zaznamenávajúce činnosť mozgu nám umožňujú sledovať ako mozog pracuje a lepšie pochopiť proces myslenia a učenia. Vďaka tomu si uvedomujeme dôležitosť vzdelávania dieťaťa počas prvých rokov jeho života.

Deti majú prirodzenú zvedavosť a záujem o svet, ktorý ich obklopuje. Sú to nadšení žiaci, dychtivo si rozvíjajú svoje myšlienkové schopnosti a logiku. Učia sa hrou, príjemné veci radi opakujú a radujú sa z prekvapení, ktoré ich motivujú k ďalšiemu príjemnému učeniu. Keď pozorujete deti pri hre, vidíte ako premýšľajú, snažia sa prísť veciam na koreň, riešia vzniknuté problémy a pri ich odstraňovaní sú náramne kreatívne a spontánne. A keď im poskytnete obhohacujúce zážitky, ktoré stimulujú ich zmysly a prebudia v nich zvedavosť, môžete v nich vzkriesiť záujem o učenie, ktorý v nich potrvá celý život.

Využite preto toto úžasné obdobie ich života naplno. Vykonávajte spolu čo najviac zábavných a zaujímavých aktivít. Dokonca aj také jednoduché činnosti ako je poselanie listu či nakupovanie v samoobsluhe sú pre vaše dieťa zaujímavé, najmä keď mu pri nich rozprávate, čo práve robíte, a zapojíte ho do opisovanej činnosti. Každodenné činnosti a denné zvyky môžu byť rovnako vzrušujúce a výchovné, najmä keď deti povzbudzujete, aby vám opísali, čo už poznajú, a pátrali po tom, čo je pre nich neznáme. Tým, že každodenné zážitky meníte na hru, prinášate viac zábavy nielen do rodičovstva, ale aj do vzdelávania vášho dieťaťa.