Články a témy
Myseľ bábätka: 6 až 8 mesiacov
Myseľ bábätka sa rozvíja v období medzi šiestym a siedmym mesiacom. Očakáva niektoré udalosti, ktoré už zažilo v minulosti. Premýšľa, než niečo urobí. Vytvára si súvislosti. Vie, že jeho hračka vydá zvuk, keď ju pustí na zem. Keď si obliekate kabát, rozplače sa, lebo vie, že niekam odchádzate. Bude si pamätať podobu vecí vôkol seba, ako napríklad rozmiestnenie nábytku v izbe, a všimne si každú zmenu. Začína si uvedomovať časové rozvrhnutie určitých udalostí. Vytuší, kedy má prísť jeho opatrovateľka, a pred jej príchodom polezie k dverám aby sa s ňou zvítalo.

Vnímanie seba a druhých

V tomto veku si bábätko začína uvedomovať seba a svoje pohyby, a s radosťou ich pozoruje. Rado sa pozerá na seba do zrkadla. Zareaguje, keď vidí seba na fotografii. A tiež začína rozlišovať známe tváre od tých neznámych.

Ako stimulovať myseľ bábätka

Poskytnite bábätku predmety v rôznych farbách, tvaroch a veľkostiach, ktoré bude pri hre zároveň aj skúmať. Hračky, ktoré vyžadujú od bábätka nejakú aktivitu - ukladanie kalištekov alebo krúžkov na seba - ho budú motivovať k skúšaniu nových vecí. Prirodzené objavovanie bude zároveň zlepšovať a posilňovať jeho schopnosti. Čím viac ho zapojíte do hry s hračkami, tým efektívnejšie budú stimulovať jeho myseľ.