Koordinácia rúk a očí
Novorodenci nevedia, že ruky sú ich súčasťou. Bábätko sa môže pomocou jednej ruky hrať s druhou, akoby to boli hračky. Hračky, ktoré možno držať, pomáhajú bábätku pochopiť, komuže to tie malé rúčky patria. Keď po zatrasení vydá hrkálka zvuky, oči a uši lokalizujú zvuk a bábätko urobí vzrušujúci objav: to jeho ruka zatriasla hrkálkou a tak môže vydávať ďalšie zvuky!

Počas prvých šiestich mesiacov používajú bábätká oči a ruky oddelene. Dieťa chytá veci do prštekov, ale nedíva sa na ne, a pozerá sa na ne bez toho, aby sa ich dotklo. Kým je sledovanie predmetu a jeho chytanie v mysli dieťaťa oddelené, bude vaše bábätko svet pozorovať pasívne a nebude sa aktívne zapájať. Jednou z najväčších výziev v prvom roku života je vývoj koordinácie rúk a očí. Aby dieťa mohlo plne skúmať svet, musí si najprv tieto dve aktivity – pozeranie a dotýkanie sa – spojiť. Hoci sa vývoj tejto rafinovanej schopnosti ovládania rúk často podceňuje v porovnaní s úžasným pokrokom, ktorý predstavuje chôdza, je rovnako dôležitý. Dieťa, ktorému to ide s loptou alebo kladivom, má dobre rozvinutú koordináciu rúk a očí. Dobrí šoféri tiež majú túto koordináciu na dobrej úrovni. Poskytnutím vhodných druhov hier hneď, ako na ne bude dieťa pripravené, zrýchlite u dieťaťa zmysel pre hrdosť na vlastné úspechy a učenie. Prispejete k úspechom pri manuálnych zručnostiach, ako sú rôzne druhy športov, hranie na hudobné nástroje. Čokoľvek, čo si vyžaduje fyzickú interakciu.