Discover the Joy of Learning

Každý deň prináša úžasné chvíle. Všetky tie zábavné veci, ktoré deti robia, im zároveň pomáhajú naučiť sa niečo nové. Objavte znovu silu hry. Objavte radosť z učenia. →

Begin exploring below:

Ako rozvíjať telesné schopnosti dieťaťa

Dokonalé osvojenie si fyzických schopností je nesmierne dôležitou súčasťou detstva - a cestou ku všetkým spôsobom učenia.

 • Sluch, zrak, hmat, chuť - tieto zmysly sú prvými okienkami, prostredníctvom ktorých sa dieťa učí a ktoré "zapínajú" rôzne oblasti mozgu.
 • Od chytania hračky po držanie ceruzky - rozvoj jemnej motoriky prirodzene vedie k neskorším úspechom v škole aj mimo nej.
 • Dieťa počas prvých rokov života dosahuje po fyzickej stránke obrovské pokroky - a súbežne s jeho rastom sa zdokonaľujú aj jeho motorické schopnosti.
 • Sedenie, chôdza, beh - pri rozvíjaní týchto schopností vynaložia skutočne VEĽA energie.

Ako vychovať sebaistú osobnosť

Ako sa deti najlepšie naučia niečo nové? No predsa prostredníctvom hry! Budete prekvapení, koľko rozumových schopností dokážu vaše deti získať už v ranom veku.

 • Podnecovaním prirodzenej zvedavosti a úžasu vyvoláte u dieťaťa túžbu dozvedieť sa viac - každý deň je príležitosťou k získaniu nových poznatkov!
 • Otázky "Čo ak..?", vymýšľanie nových pohľadov na svet, predstavivosť a tvorivosť - to sú typické znaky veľkých mysliteľov.
 • Ako to funguje? Zistenie správneho spôsobu, ako určité veci fungujú, je jedným z najlepších aspektov hry - jednoduché úlohy časom vystriedajú zložitejšie výzvy.
 • Od hláskovania písmen po skutočné čítanie, od odriekania čísiel po počítanie vecí - hra v ranom veku buduje základy neskorších úspechov v škole aj mimo nej.

Ako zapojiť zvedavú myseľ

Vyjadrovať myšlienky, podeliť sa o všetko s kamarátmi, vedieť pozorne načúvať... Hra je prirodzený (a zábavný!) spôsob, ako rozvíjať správne sociálne schopnosti a posilňovať emocionálnu pohodu.

 • Spravodlivé striedanie sa pri rôznych činnostiach a schopnosť vychádzať dobre s druhými si vyžadujú čas a prax. Ale pri hre je to oveľa ľahšie a zábavnejšie!
 • Dieťa počuje ešte pred narodením - a vždy bude mať zo svojej pozície dobrého poslucháča (ako aj dobrého rozprávača!) iba úžitok.
 • Dobrý pocit zo samého seba a schopnosť podeliť sa o svoje myšlienky s druhými sú základnými vlastnosťami, ktoré sa rozvíjajú prirodzene formou hry.
 • Hravé dieťa je šťastné dieťa. Chcete predsa, aby si vaše dieťa vytvorilo citové väzby, aby bolo šťastné a cítilo sa bezpečne v každom okamihu svojho života!