4 roky

Vyberte iný vek

V tomto veku vaše dieťa dokáže...

  • Dlhšie sa sústrediť a zapájať sa vďaka tomu do nových aktivít
  • Naučiť sa plávať, korčuľovať, tancovať, lyžovať a hopsať na trampolíne

Dni vášho predškoláka sú plné spoznávacích hier a vďaka jeho zlepšujúcim sa sociálnym väzbám sa začínajú budovať prvé skutočné priateľstvá. Na tomto mieste nájdete nápady, pomocou ktorých sa vaše štvorročné dieťa naučí zvládať problémové situácie, vyťaží z imaginatívnych hier pre seba čo najviac a získa odvahu čeliť novým fyzickým výzvam

„Veľmi rada pozorujem jeho výraz, keď na niečo správne odpovie. Vlastne ani nevie, že sa pritom učí. Je to fascinujúce!“

Mamička štvorročného dieťatka

Typy hračiek pre tento vek

Deti sa vyvíjajú vlastným tempom a určitý stupeň vývoja dosahujú v rôznom čase. Údaje uvedené na tejto webovej stránke majú výhradne informatívny charakter a slúžia predovšetkým pre inšpiráciu. Ak máte nejaké otázky súvisiace s vývojom vášho dieťaťa, obráťte sa s nimi na svojho poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti.