Ako sa váš 2-mesačný drobček hrá v tomto veku

  • Usmieva sa na ľudí a na ich slová odpovedá hrkútaním
  • Prejavuje nadšenie mávaním rúčkami a nôžkami
  • Dokáže sa naučiť, že jedna udalosť nasleduje po druhej
  • Otáča sa za zvukmi, ale dokáže lokalizovať ich zdroj len vtedy, keď je rovno pred ním
  • Pomaly mu dochádza, čo má robiť, aby vyvolalo nejakú akciu
Hrazdičky
 • crawlerImg

  FP HRACIA DEČKA S PIANOM

  Zvedavosť a objavovanie Hrubá motorika Zmyslové
 • crawlerImg

  Hudobná a svetelná hrazdička Rainforest™

  Zvedavosť a objavovanie Hrubá motorika Zmyslové

Pomôžte svojmu bábätku naučiť sa niečo nové:

  • Čo vidíš? Ľahnite si na zem a pozrite sa na hračky nad sebou očami bábätka. Takýmto spôsobom zistíte, kam ich umiestniť, aby malo na ne čo najlepší výhľad. Občas zmeňte polohu dieťaťa, aby získalo nový uhol pohľadu.
  • Hrajte sa spolu – podporíte tak vzájomnú komunikáciu a hra bude zábavnejšia. Zvoľte vhodný čas, keď je dieťa aktívne a naladené na hru, keď nie je ospalé ani hladné, a nie je ani nadmerne stimulované. Poznáte to veľmi ľahko - ak je hračka pre dieťa v danej chvíli príliš náročná, bude nad ňou zatvárať oči.
  • Rozprávajte mu o hračke. Ak budete pri hre pohybovať rôznymi prvkami na hrazdičke a tieto pohyby zároveň opíšete slovami, vaše bábätko sa naučí, že medzi slovami a činmi existuje spojitosť: „Pozri, teraz s týmto zatrasieme. Vidíš, ako sa tá tvárička na teba usmieva?“
  • Hmkajte alebo spievajte spolu s hudbou znejúcou z hrazdičky a ukazujte mu rôzne svetelné prvky. Čím viac sa so svojím dieťatkom rozprávate a zapájate ho priamo do činností, tým viac napomáhate jeho rozvoju.

Baby Massage

Average Rating

Your baby begins to respond to touch immediately after birth. The first welcome your baby receives is the tactile comfort of your touch as you hold him. Provide your baby with a Baby Massage so he can delight in the pleasure of your soothing hands.

Materials

Blanket or towel
Baby lotion

Instructions

Spread a blanket or a towel on a soft carpet.
Place your naked baby on the blanket, on his tummy.
Pour a little baby oil into your hands and rub your hands together to warm up the oil.
Gently massage your baby from his neck to his shoulders, down his arms to his hands, down his back to his buttocks, down his legs, and to his feet. Use a gentle touch, not too firm and not too light.
Turn your baby over on his back and repeat, using more oil.

Safety

Use a soft touch so you don't cause any rug burns! Be sure your baby isn't allergic to the oils or lotions you use. Avoid touching your baby's face so the oils don't get into your baby's eyes.
Your child can learn

Rate this activity!

Move your cursor over the stars to select rating

Ďalšie aktivity pre 2-mesačné deti

When should I start reading to my baby?

Ann, it’s great to read to your baby right from the start. You don’t have to wait until your child is talking; even from early infancy, reading to your baby begins to teach her to recognize the sounds and rhythm of language and to feel th Read More

How does eye-hand coordination develop?

Newborns don't know that their hands are a part of them: baby may use one hand to play with the other, almost as though they were toys. A toy that can be held, like a rattle, helps baby understand who those little hands belong to. When th Read More

Making “Sense” of Things: How Touching & Tasting Help Baby Understand the World

The earliest conversations between you and your child involve the sense of touch. When you hold your little one in your arms, baby nestles against your skin, seeking the perfect fit in the curve of your arms. The skin is the most highly developed sen Read More