Ako sa váš 2,5- až 3-ročný drobček hrá v tomto veku

    • Rád napodobňuje správanie ľudí, ktorých pozná
    • Tvorí jednoduché vety a používa slová „ja“, „mne“, „mňa“ a „ty“
    • Vie skákať, poskakovať a chodiť pomaly po schodoch, pričom našľapuje jednou nožičkou
    • Vie, čo znamená "vnútri", "pod" a "navrchu"
    • Keď dostane jednoduché pokyny, spomenie si, čo má podľa nich urobiť

Napodobiteľ

Average Rating

Vaše batoľa je skvelý imitátor - napodobňovanie je zároveň jedným so spôsobov, ako sa učí nové veci. Vymeňte si úlohy a zahrajte sa s ním hru Napodobiteľ, pri ktorej budete tým imitátorom vy!

Potrebujete

Iba svoje vlastné telá

Návod na použitie

Posaďte batoľa na zem na mieste vyhradenom pre hry.
Sadnite si vedľa neho a snažte sa presne napodobniť jeho polohu.
Zakaždým, keď sa dieťa pohne alebo vystrúha nejakú grimasu, opakujte to po ňom.
Skúste odhadnúť, kedy mu dôjde, o čo sa pred ním snažíte.

Bezpečnosť

Prerušte hru v okamihu, keď hrozí, že si vaše batoľa môže ublížiť alebo môže spôsobiť sebe či vám nepríjemnosti. Napodobňovaním svoje dieťa nikdy nedráždite ani nerozrušujte.
Your child can learn

Rate this activity!

Move your cursor over the stars to select rating

Ďalšie činnosti pre 2,5- až 3-ročné dieťa

Tipy: Prečo je hra taká dôležitá

Hra pomáha deťom poznávať samých seba a privádza ich k pochopeniu hmotného a spoločenského sveta, ktorý ich obklopuje. Hra dáva deťom možnosť zistiť ako určité veci fungujú, učí ich dobre vychádzať s ostatnými a poskytuje im príle Read More