Ako sa váš 11-mesačný drobček hrá v tomto veku

  • Vie stáť bez pomoci a pohybovať sa popri nábytku
  • V jeho mrmlaní a bľabotaní sa začínajú objavovať skutočné výrazy
  • Rozumie tomu, že menšie predmety môže vložiť do väčších
  • Dokáže sa pozviechať na nohy a bezpečne sedieť
  • Vie, čo znamená slovo „nie“, ale môže bude asi príliš zvedavé na to, aby odolalo
  • Dokáže reagovať na jeden alebo dva pokyny
Športové hračky, ktoré rozvíjajú fyzické schopnosti
 • crawlerImg

  FP SPIEVAJÚCA FUTBALOVÁ LOPTA SK

  Hrubá motorika Zmyslové

Pomôžte svojmu dieťaťu naučiť sa niečo nové:

  • Ukáž mi, ako na to. Predveďte, ako hračka funguje. Potom nechajte dieťa, aby ju samo dôkladne preskúmalo a skúsilo, čo s ňou dokáže.
  • Teraz si na rade ty, a teraz ja. Nechajte dieťa, aby hodilo loptu na kôš a potom ňou skúste trafiť kôš vy. Začnite zľahka vštepovať svojmu dieťaťu princíp striedania sa pri hre. Táto skúsenosť sa mu zíde, keď sa začne hrať s druhými deťmi.
  • Kde asi je... Najprv si vaše dieťa bude všímať pohyb lopty, to, ako sa kotúľa či ako letí, ale nebude venovať pozornosť tomu, kam jej pohyb smeruje. Skúste upútať jeho pozornosť a vyburcovať v ňom záujem a vzrušenie prekvapivou hrou a vhodnými slovami, ako napríklad: „Odkiaľ sa asi tak tá lopta vynorí? Aha, tu je!“
Hračky na podporu koordinácie očí a rúk
 • crawlerImg

  FP VKLADAČKA

  Jemná motorika Zmyslové Myslenie a riešenie problémov

Pomôžte svojmu bábätku naučiť sa niečo nové:

  • „Ktorý bude ďalší?“ Ukážte dieťaťu, čo znamená postupnosť, zoradením jednotlivých dielov na zemi – od najväčšieho po najmenší. Rozprávajte o veľkostiach: „Toto je najväčší pohárik a toto je najmenší.“
  • Nové objavy. Nechajte svoje dieťa objavovať a skúmať, pretože práve v tom spočíva radosť z hry!
Telefóny pre najmenších
 • crawlerImg

  FP VÝUKOVÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ SK

  Zvedavosť a objavovanie Jemná motorika
 • crawlerImg

  FP USMIEVAVÝ CHYTRÝ TELEFÓN SK

  Zvedavosť a objavovanie Počúvanie a komunikácia Sebavyjadrenie <br>a sebavedomie
 • crawlerImg

  Veselý otvárací telefón

  Zvedavosť a objavovanie Jemná motorika Zmyslové

Pomôžte svojmu bábätku naučiť sa niečo nové:

  • Poďme sa rozprávať. Podporte rozvoj rečových schopností dieťaťa, povzbuďte ho, aby s vami „konverzovalo“ - predstierajte, že mu telefonujete, alebo mu ukážte, ako má samo zavolať bábikám a plyšovým zvieratkám.
  • Znovu! Znovu! Stláčanie tlačidiel a zvuky, ktoré sa ozývajú z telefónu, ho budú baviť natoľko, že sa s ním bude chcieť hrať znovu a znovu. Doprajte mu tú zábavu! Táto veselá hra prináša nielen pobavenie, ale zároveň utvrdzuje v mysli dieťaťa jasnú predstavu o tom, že jeho konanie vyvoláva určitú reakciu.

Catch the Firefly

Average Rating

As your baby becomes more mobile, she likes to play games of chase and catch. Here's a game that will keep your baby moving as she tries to catch the "firefly" on the bedroom wall.

Materials

Cardboard
Scissors
Flashlight
Tape
Dark room

Instructions

Cut out a bug shape, such as a firefly, from cardboard, small enough to fit over the lens of the flashlight.
Secure the stencil over the flashlight with tape.
Make yourself and your baby comfortable in a bedroom and turn off the lights.
Turn on the flashlight and shine it at the wall next to your baby.
Move the light slowly along the wall, to attract your baby's attention.
Tell your baby to go get the firefly that's buzzing around the wall.
Move the light slowly away as your baby approaches it and tries to catch it.

Safety

Reassure your baby if she gets scared in the dark.
Your child can learn

Rate this activity!

Move your cursor over the stars to select rating

Importance of Play in Early Childhood Education

Children the world over, from those living with the most sophisticated families in big cities to those living in remote villages in developing countries, spend much time 'just playing.' Of course, only grown-ups would put the word 'just' Read More

Stocking the Essential Toy Box

Toys that encourage children to imitate real life: Playsets with miniature figures, kitchen toys, tea sets, medical kits, pretend telephones—they all help children learn about the world around them by bringing it to their level. Having an interesting Read More

Bath Time and Water Play: Pour on the Learning!

Many children love to take long baths because it's such a soothing experience. But it's also an opportunity for a form of creative play that doesn't take place anywhere else. For example, did you know that basic math and science lessons c Read More