Učenie sa v ranom veku - oveľa viac než len písmenká abecedy

Každý deň prináša úžasné chvíle. Všetky tie zábavné veci, ktoré deti robia, im zároveň pomáhajú naučiť sa niečo nové. Objavte znovu silu hry. Objavte radosť z učenia. →

Zmyslové

Sluch, zrak, hmat, chuť - tieto zmysly sú prvými okienkami, prostredníctvom ktorých sa dieťa učí a ktoré "zapínajú" rôzne oblasti mozgu.

Jemná motorika

Od chytania hračky po držanie ceruzky - rozvoj jemnej motoriky prirodzene vedie k neskorším úspechom v škole aj mimo nej.

Hrubá motorika

Dieťa počas prvých rokov života dosahuje po fyzickej stránke obrovské pokroky - a súbežne s jeho rastom sa zdokonaľujú aj jeho motorické schopnosti.

Rovnováha a koordinácia

Sedenie, chôdza, beh - pri rozvíjaní týchto schopností vynaložia skutočne VEĽA energie.

Zvedavosť a objavovanie

Podnecovaním prirodzenej zvedavosti a úžasu vyvoláte u dieťaťa túžbu dozvedieť sa viac - každý deň je príležitosťou k získaniu nových poznatkov!

Predstavivosť a kreativita

Otázky "Čo ak..?", vymýšľanie nových pohľadov na svet, predstavivosť a tvorivosť - to sú typické znaky veľkých mysliteľov.

Myslenie a riešenie problémov

Ako to funguje? Zistenie správneho spôsobu, ako určité veci fungujú, je jedným z najlepších aspektov hry - jednoduché úlohy časom vystriedajú zložitejšie výzvy.

Vzdelávanie

Od hláskovania písmen po skutočné čítanie, od odriekania čísiel po počítanie vecí - hra v ranom veku buduje základy neskorších úspechov v škole aj mimo nej.

Ako rozvíjať telesné schopnosti dieťaťa

Dokonalé osvojenie si fyzických schopností je nesmierne dôležitou súčasťou detstva - a cestou ku všetkým spôsobom učenia.

Ako vychovať sebaistú osobnosť

Ako sa deti najlepšie naučia niečo nové? No predsa prostredníctvom hry! Budete prekvapení, koľko rozumových schopností dokážu vaše deti získať už v ranom veku.

Physical Social Cognitive

Discover the Joy of Learning

Čím viac hry, tým viac sa dieťa naučí