TERMENII ȘI CONDIȚIILE UTILIZĂRII WEBSITE-ULUI

Data intrării în vigoare: 20 septembrie 2010

Website-ul (definit mai jos) este oferit de Mattel, Inc. și sucursalele sale, inclusiv, printre altele, Fisher-Price, Inc. și American Girl Brands, LLC (denumite colectiv "Mattel," "noi," "nostru, noastră, noștri, noastre" sau "nouă, ne, ni"). Acești "Termeni și condiții de utilizare a website-ului" (acest "Acord al utilizatorului") guvernează utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului, indiferent de cum îl accesați sau utilizați. Prin "Website", înțelegem adresa de domeniu de Internet în care este postat acest Acord al utilizatorului și toate funcțiile, aplicațiile, conținuturile și descărcările care sunt operate de noi și care sunt disponibile prin sau interacționează cu acesta și/sau linkurile de postare spre acest Acord al utilizatorului.

DACĂ NU AVEȚI ÎNCĂ VÂRSTA MAJORĂ

(care este 18 ani în majoritatea statelor), atunci părintele sau tutorele dumneavoastră este răspunzător pentru o parte sau toate activitățile dumneavoastră pe Website. Din această cauză și fiindcă este prudent pentru părintele sau tutorele dumneavoastră să vă cunoască activitățile, inclusiv website-urile pe care le vizitați, trebuie să-i aduceți la cunoștință părintelui sau tutorelui că folosiți Website-ul - deoarece acest Acord al utilizatorului și utilizarea Website-ului de către dumneavoastră le afectează drepturile și obligațiile lor legale.

DACĂ DORIȚI SĂ UTILIZAȚI ACEST WEBSITE,

atunci citiți cu atenție acest Acord al utilizatorului, deoarece constituie un acord scris între dumneavoastră și Mattel și vă afectează drepturile și obligațiile legale.

De fiecare dată când accesați și/sau utilizați Website-ul (în afară de simpla lectură a acestui Acord al utilizatorului), sunteți de acord să fiți obligat prin și să respectați toți termenii acestui Acord al utilizatorului și orice Termeni adiționali (definiți mai jos). Prin urmare, nu utilizați Website-ul dacă nu sunteți de acord cu toți termenii acestui Acord al utilizatorului și orice Termeni adiționali.

Realitățile comerciale asociate cu funcționarea Website-ului sunt de asemenea natură încât, fără limitările menționate în acest Acord al utilizatorului -- cum ar fi acordarea de și renunțarea la drepturi din partea dumneavoastră, limitările responsabilității noastre, despăgubirea noastră din partea dumneavoastră și arbitrarea unor litigii de către noi -- Mattel nu vă va pune la dispoziție Website-ul.

Rezumatul termenilor-cheie

Este important să citiți în întregime acest Acord al utilizatorului; însă, aici găsiți unii din cei mai semnificativi termeni asupra cărora vrem să vă atragem atenția:

În anumite situații, atât acest Acord al utilizatorului, cât și linii directoare, reguli sau termeni de serviciu sau vânzare particulari care stabilesc termeni și/sau condiții adiționale sau diferite se vor aplica utilizării Website-ului de către dumneavoastră sau unui serviciu sau produs oferit prin Website (denumiți în fiecare astfel de situație și colectiv "Termeni adiționali"). În măsura în care există un conflict între acest Acord al utilizatorului și orice Termeni adiționali, Termenii adiționali vor avea prioritate, mai puțin în cazul în care Termenii adiționali stipulează în mod expres altfel. Vă rugăm să studiați și termenii Politicii de confidențialitate a Website-ului.

Cuprins

 1. Conținutul Website-ului, Proprietate, Licență limitată și Drepturile celorlalți.
 2. Conținutul pe care îl trimiteți și Regulile de utilizare în comunitate.
 3. Restricțiile de utilizare a Website-ului și Conținutului.
 4. Serviciul pentru clienți.
 5. Procedura pentru invocarea încălcării dreptului de autor.
 6. Procedura pentru invocarea încălcării altor drepturi de proprietate intelectuală.
 7. Idei și materiale nesolicitate interzise; Fără raporturi confidențiale sau speciale cu Mattel.
 8. Deschiderea și închiderea conturilor.
 9. Accesul la Website; Taxe; Înregistrare; Abonamente de utilizare; Bunuri și servicii virtuale; Fără valoare pecuniară sau Drepturi de proprietate; Transferuri interzise.
 10. Linkuri către Website puse de dumneavoastră.
 11. Website-uri puse în linkuri; Reclame; Tranzacții cu terțe părți.
 12. Wireless.
 13. Soluționarea litigiilor.
 14. Exonerarea de responsabilități și garanții.
 15. Limitarea responsabilității părților Mattel.
 16. Renunțarea la reparația echitabilă sau la injoncțiune.
 17. Prevederi generale.

1. Conținutul Website-ului, Proprietate, Licență limitată și Drepturile celorlalți.

2. Conținutul pe care îl trimiteți și Regulile de utilizare în comunitate.

A. Conținutul generat de utilizator.

(i) Generalități. Mattel poate, acum sau pe viitor, să ofere vizitatorilor Website-ului oportunitatea de a posta, încărca, afișa, publica, distribui, transmite, difuza sau pune la dispoziție în alt mod pe sau trimite prin Website (denumite colectiv, "trimitere") mesaje, texte, ilustrații, fișiere, imagini, grafică, fotografii, comentarii, sunete, muzică, video-uri, informații, conținuturi, evaluări, recenzii, date, întrebări, sugestii, informații de identificare personale sau alte informații sau materiale și ideile conținute în acestea (denumite colectiv, dar excluzând Elementele licențiate Mattel incluse în ele, "Conținut generat de utilizator"). Mattel poate face aceasta prin forumuri, bloguri, aviziere electronice, rețele de socializare, comunități sociale, emailuri și alte funcționalități de comunicare. Sub rezerva drepturilor și licenței pe care le acordați în acest Acord al utilizatorului, vă păstrați orice drept, titlu și interes care poate fi invocat legal, pe care îl aveți asupra Conținutul dumneavoastră generat de utilizator.

(ii) Non-confidențialitatea Conținutului dumneavoastră generat de utilizator. Exceptând cazul în care se specifică altfel în Politica de confidențialitate sau în orice Termeni adiționali postați pe Website, sunteți de acord că (a) Conținutul dumneavoastră generat de utilizator va fi tratat ca non-confidențial și neprotejat de drepturi de autor sau de marcă înregistrată și nu va fi returnat, și că (b) Mattel nu își asumă nicio obligație, de niciun fel, față de dumneavoastră sau orice terță parte cu privire la Conținutul dumneavoastră generat de utilizator. La cererea Mattel, ne veți furniza orice documentație necesară pentru a dovedi aceste drepturi și a verifica respectarea de către dumneavoastră a acestui Acord al utilizatorului sau oricăror Termeni adiționali. Admiteți că Internetul poate suferi breșe de securitate și că sunteți conștient că trimiterea de Conținuturi generate de utilizator poate să nu fie sigură și veți lua în considerare acest lucru înainte de a trimite orice Conținut generat de utilizator.

(iii) Licența acordată către Mattel pentru Conținutul dumneavoastră generat de utilizator. Exceptând cazul în care se specifică altfel în orice Termeni adiționali (cum ar fi regulile oficiale ale unui concurs), care vor guverna trimiterea Conținutului dumneavoastră generat de utilizator, prin prezenta acordați companiei Mattel, și sunteți de acord să-i acordați companiei Mattel, dreptul neexclusiv, nerestricționat, necondiționat, nelimitat, internațional, irevocabil, perpetuu și gratuit, precum și licența de a utiliza, copia, înregistra, distribui, reproduce, dezvălui, vinde, revinde, sublicenția (prin niveluri multiple), afișa, prezenta public, transmite, publica, difuza, traduce, crea lucrări derivate din și exploata în orice alt mod, integral sau parțial, Conținutul dumneavoastră generat de utilizator (și lucrările derivate din acesta), în orice scop, în orice format pe sau prin orice media, software, formulă sau mediu cunoscute actual sau dezvoltate ulterior și folosind orice tehnologie sau dispozitive cunoscute actual sau dezvoltate ulterior și pentru a le face publicitate, a le pune în vânzare și a le promova. Fără limitare, drepturile acordate includ dreptul de: (a) a configura, găzdui, indexa, ascunde, arhiva, stoca, codifica, comprima, optimiza, modifica, reformata, edita, adapta, publica în format de căutare și șterge asemenea Conținuturi generate de utilizator și de a le combina cu alte materiale, și (b) a utiliza orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în orice Conținut generat de utilizator, în orice scopuri, inclusiv pentru dezvoltarea, fabricarea și punerea în vânzare de produse și/sau servicii. În vederea aplicării în continuare a drepturilor și licenței pe care le-ați acordat companiei Mattel pentru Conținutul dumneavoastră generat de utilizator, prin prezenta acordați companiei Mattel și sunteți de acord să acordați companiei Mattel dreptul necondiționat, perpetuu și irevocabil de a utiliza și exploata numele, personajul și înfățișarea având legătură cu orice Conținut generat de utilizator, fără nicio obligație sau remunerație pentru dumneavoastră. Cu excepția cazurilor interzise prin lege, prin prezenta renunțați și sunteți de acord să renunțați la orice drepturi morale (inclusiv atribuirea și integritatea) pe care le-ați putea avea asupra oricărui Conținut generat de utilizator, chiar dacă acesta este modificat sau schimbat într-un mod cu care nu ați putea fi de acord. În măsura în care nu se poate renunța, sunteți de acord în mod irevocabil să nu exercitați astfel de drepturi (dacă există) în niciun mod care interferează cu orice exercitare a drepturilor acordate. Înțelegeți că nu veți primi niciun onorariu, nicio sumă, recompensă sau remunerație pentru niciunul din drepturile acordate în această Secțiune 2(A)(iii).

(iv) Dreptul exclusiv al Mattel de a gestiona toate Conținuturile generate de utilizator. Mattel poate, dar nu va avea nicio obligație, să revizuiască, monitorizeze, afișeze, posteze, stocheze, păstreze, accepte sau utilizeze în alt mod oricare din Conținuturile dumneavoastră generate de utilizator, și Mattel poate, exclusiv la latitudinea sa, să șteargă, mute, reformateze, elimine sau refuze să posteze sau să utilizeze în alt mod Conținutul generat de utilizator, fără înștiințare sau vreo responsabilitate față de dumneavoastră sau orice terță parte. Mattel își rezervă dreptul de a trata Conținutul generat de utilizator pe Website ca și conținut stocat la cererea utilizatorilor, pentru care Mattel nu va exercita controlul cu excepția blocării sau ștergerii conținutului care atrage atenția Mattel și este ofensator, obscen, indecent, lasciv, imoral, violent, hărțuitor, amenințător, abuziv, ilegal sau în alt mod supărător pentru Mattel, sau impunerii respectării drepturilor terțelor părți sau restricțiilor pentru conținut stabilite mai jos în Reguli (definite în Secțiunea 2(B) de mai jos) când înștiințări privind încălcarea acestora atrag atenția Mattel. Astfel de Conținuturi generate de utilizator trimise de către dumneavoastră sau de alții nu trebuie, totuși, să fie păstrate de noi pe Website pentru nicio perioadă de timp, iar dumneavoastră nu veți avea dreptul, după trimitere, să accesați, arhivați, păstrați sau utilizați în alt mod astfel de Conținuturi generate de utilizator pe Website.

(v) Responsabilități și garanții legate de Conținutul dumneavoastră generat de utilizator. De fiecare dată când trimiteți orice Conținut generat de utilizator, răspundeți și garantați că aveți cel puțin vârsta majoră în statul în care aveți reședința și sunteți părintele sau tutorele legal sau că aveți toate consimțămintele adecvate de la părintele sau tutorele legal al oricărui minor care este înfățișat sau prezentat în orice Conținut generat de utilizator trimis de dumneavoastră, și că, referitor la Conținutul respectiv generat de utilizator, (a) sunteți singurul autor și deținător al drepturilor de proprietate intelectuală și altor drepturi asupra Conținutului generat de utilizator sau aveți un drept legal de a trimite Conținutul generat de utilizator și de a acorda companiei Mattel drepturile asupra acestuia, pe care le acordați prin acest Acord al utilizatorului și orice Termeni adiționali, totul fără nicio obligație pentru Mattel de a obține consimțământul de la orice parte terță și fără a crea nicio obligație sau responsabilitate pentru Mattel; (b) Conținutul generat de utilizator este acurat; (c) Conținutul generat de utilizator nu încalcă și nu va încălca, în privința utilizărilor și exploatării permise de Mattel, stabilite în acest Acord al utulizatorului, niciun drept de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale vreunei terțe părți; și (d) Conținutul generat de utilizator nu va încălca acest Acord al utilizatorului (inclusiv Regulile) sau orice Termeni adiționali și nu va cauza prejudicii sau daune niciunei persoane.

(vi) Impunerea respectării drepturilor. Mattel nu are nicio obligație de a monitoriza sau impune respectarea drepturilor dumneavoastră de proprietate intelectuală asupra Conținutului dumneavoastră generat de utilizator, însă, ne acordați dreptul de a proteja și impune respectarea drepturilor noastre asupra Conținutului dumneavoastră generat de utilizator, inclusiv prin intentarea și controlarea de acțiuni în justiție în numele dumneavoastră și pentru dumneavoastră (pe cheltuiala Mattel, la care consimțiți prin prezenta și numiți irevocabil pe Mattel ca împuternicit al dumneavoastră, cu puterea de substituire și delegare, numire care este însoțită de un interes).

B. Regulile de utilizare în comunitate.

În calitate de utilizator al Website-ului, aceste Reguli de utilizare în comunitate ("Reguli") sunt prezentate aici pentru a vă ajuta să înțelegeți conduita așteptată din partea membrilor comunităților online ale Website-ului ("Comunități").

(i) Natura Regulilor. Participarea dumneavoastră în cadrul Comunităților se supune termenilor din acest Acord al utilizatorului, inclusiv acestor Reguli:

Ne rezervăm dreptul de a solicita în orice moment dovada permisiunilor menționate mai sus, într-o formă acceptabilă pentru noi. Nefurnizarea unei astfel de dovezi poate duce, printre altele, la eliminarea de pe Website a Conținutului generat de utilizator respectiv.

(ii) Interacțiunile dumneavoastră cu alți utilizatori; Litigii. Dumneavoastră sunteți exclusiv responsabil pentru interacțiunea dumneavoastră cu alți utilizatori ai Website-ului, atât online, cât și offline. Noi nu suntem responsabili în vreun fel pentru conduita sau conținutul niciunui utilizator. Ne rezervăm dreptul, dar nu avem nicio obligație, de a monitoriza sau de a ne implica în litigiile dintre dumneavoastră și alți utilizatori. Folosiți bunul simț și procedați cum credeți mai bine de cuviință în interacțiunile dumneavoastră cu ceilalți (de ex., când trimiteți orice date personale sau de alt fel) și în toate celelalte activități online ale dumneavoastră.

3. Restricțiile de utilizare a Website-ului și Conținutului.

4. Serviciul pentru clienți.

Mattel nu va răspunde întrebărilor clientului și altor întrebări similare trimise la adresele din Secțiunea 5 de mai jos. Dacă aveți orice întrebare pentru serviciul clienți, legată de produsele sau serviciile noastre, atunci, vă rugăm să folosiți ca resursă website-ul nostru, la adresele următoare:

Mărcile Mattel și mărcile Fisher-Price: http://service.mattel.com/us/

Magazinul online Fisher-Price: http://www.fisher-price.com/fp.aspx?st=900000&e=custservice

Mărcile American Girl: http://store.americangirl.com/agshop/static/contactUs.jsp

5. Procedura pentru invocarea încălcării dreptului de autor.

A. Notificarea DMCA. Mattel va răspunde în mod adecvat notificărilor de invocare a încălcării dreptului de autor, care sunt conforme cu Digital Millennium Copyright Act (Legea Drepturilor de Autor) din SUA ("DMCA"), după cum se menționează mai jos. Dacă dețineți un drept de autor asupra unei lucrări (sau reprezentați un asemenea deținător de drept de autor) și considerați că dreptul dumneavoastră de autor (sau al deținătorului respectiv) asupra lucrării respective a fost încălcat prin postarea sau distribuirea neadecvată a acesteia prin intermediul Website-ului, atunci puteți să ne trimiteți o notificare scrisă, care să includă toate elementele următoare:

Mattel va răspunde doar Notificărilor DMCA care se primesc prin poștă, e-mail sau fax la adresele de mai jos:

Prin poștă:Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard
El Segundo, California 90245-5012
În atenția: Vicepreședintelui, Proprietatea intelectuală
Prin e-mail:InfringementNotice@Mattel.com
Prin fax:310.252.2567

Adeseori este dificil să se determine dacă dreptul dumneavoastră de autor a fost încălcat. Mattel poate alege să nu răspundă Notificărilor DMCA care nu sunt conforme în mod substanțial cu toate cerințele de mai sus și, Mattel poate alege să șteargă materialul pentru care s-a invocat încălcarea dreptului de autor, care îi atrage atenția prin notificări care nu sunt conforme în mod substanțial cu DMCA.

Vă rugăm să rețineți că DMCA prevede că orice persoană care, cu bună știință, prezintă substanțial în mod denaturat că un material sau o activitate încalcă dreptul de autor, poate răspunde legal.

Putem trimite informațiile pe care ni le-ați furnizat în notificarea dumneavoastră persoanei care a furnizat lucrarea pentru care s-a invocat încălcarea dreptului de autor. Acea persoană poate alege să ne trimită o Contra-notificare DMCA.

Fără a limita celelalte drepturi ale Mattel, Mattel poate, în circumstanțe adecvate, să oprească accesul unei persoane care încalcă în mod repetat dreptul de autor la Website și la orice alt website deținut sau operat de Mattel.

B. Contra-notificarea DMCA. Dacă accesul pe Website la o lucrare pe ați trimis-o la Mattel este dezactivat sau lucrarea este eliminată ca urmare a unei Notificări DMCA și dacă considerați că accesul dezactivat sau eliminarea este rezultatul unei erori sau unei identificări greșite, atunci puteți să ne trimiteți o Contra-notificare DMCA pe adresele de mai sus. Contra-notificarea dumneavoastră DMCA trebuie să conțină următoarele date:

Vă rugăm să rețineți că DMCA prevede că orice persoană care, cu bună știință, prezintă substanțial în mod denaturat că un material sau o activitate a fost eliminat(ă) sau dezactivat(ă), poate răspunde legal.

Dacă primim o Contra-notificare DMCA, atunci putem pune la loc materialul care a fost eliminat (sau opri dezactivarea accesului la acesta) nu mai devreme de 10 zile lucrătoare și nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la primirea Contra-notificării DMCA. Totuși, nu vom face aceasta dacă primim mai întâi o înștiințare pe adresele de mai sus că partea care ne-a trimis Notificarea DMCA de încălcare a dreptului de autor a intentat un proces pentru un ordin de restricție pentru persoana care a furnizat materialul, împotriva implicării în activitatea de încălcare a dreptului de autor referitoare la materialul de pe Website. De asemenea, trebuie să rețineți că putem trimite Contra-notificarea DMCA la partea care ne-a trimis Notificarea DMCA de încălcare a dreptului de autor.

6. Procedura pentru invocarea încălcării altor drepturi de proprietate intelectuală.

Dacă dețineți un drept de proprietate intelectuală diferit de drepturile de autor și considerați că dreptul dumneavoastră de proprietate intelectuală a fost încălcat prin postarea sau distribuirea neadecvată a acesteia prin intermediul Website-ului, atunci puteți să ne trimiteți o notificare scrisă pe una din adresele menționate în Secțiunea 5 de mai sus, care să includă toate elementele următoare

În cazul unor astfel de notificări, vom acționa exclusiv la latitudinea noastră. Orice utilizator al Website-ului care nu răspunde satisfăcător cerințelor Mattel cu privire la orice astfel de notificare, poate fi pasibil de suspendarea sau încetarea accesului. Putem trimite informațiile pe care ni le-ați furnizat în notificarea dumneavoastră persoanei care a furnizat materialul pentru care s-a invocat încălcarea dreptului.

7. Idei și materiale nesolicitate interzise; Fără raporturi confidențiale sau speciale cu Mattel.

Fiind cea mai mare companie de jucării din lume, Mattel angajează un vast personal de designeri pentru a dezvolta noi idei și, în fiecare an, Mattel solicită și primește mii de idei de produse de la inventatorii profesioniști cu care are relații de afaceri.

Din acest motiv, în comunicările dumneavoastră cu Mattel, vă rugăm să nu uitați că Mattel nu acceptă și nu ia în considerare nicio idee și niciun material nesolicitat pentru produse sau servicii, sau chiar îmbunătățiri pentru produse sau servicii, cum ar fi idei, concepte, invenții, sau modele pentru jucării, jocuri, jocuri video, cărți, scripturi, scenarii, filme, spectacole de televiziune, producții de teatru, producții muzicale sau webisode-uri (denumite colectiv, "Idei și materiale nesolicitate"). Prin urmare, nu trebuie să trimiteți la Mattel (nici chiar în cadrul oricăruia din Conținuturile dumneavoastră generate de utilizator pe care este posibil să vi le cerem), în nicio formă și prin niciun mijloc, nicio idee și niciun material nesolicitate. Orice Idei și materiale nesolicitate pe care le postați pe sau ni le trimiteți prin Website sunt considerate Conținut generat de utilizator și licențiate nouă conform celor menționate mai sus.

Exceptând cazul în care se specifică altfel în Politica de confidențialitate sau în orice Termeni adiționali de pe Website, relația dumneavoastră cu Mattel nu este confidențială, fiduciară sau alt tip de relație specială, iar Ideile și materialele dumneavoastră nesolicitate și orice altceva trimis de dumneavoastră (cum ar fi orice întrebări, comentarii, răspunsuri, corespondențe, postări și altele asemănătoare) vor fi tratate ca și Conținut generat de utilizator non-confidențial și neprotejat de drepturi de autor sau de marcă înregistrată — indiferent dacă le marcați sau nu cu "confidențial", "protejat de drepturi de autor" sau altceva asemănător. Mattel nu își va asuma nicio responsabilitate, obligație sau răspundere pentru primirea sau neprimirea oricărora din cele de mai sus. Prin urmare, decizia dumneavoastră de a trimite orice Idei sau materiale nesolicitate companiei Mattel, nu pune compania Mattel într-o altă poziție diferită în vreun fel de poziția deținută de membrii marelui public cu privire la Ideile și materialele nesolicitate.

Mattel consideră că nenumăratele materiale trimise pe care le primește, inclusiv cele de la inventatorii profesioniști, sunt deja în domeniul public; sau sunt identice sau considerabil similare cu produsele dezvoltate sau în curs de dezvoltare de personalul nostru; sau, pentru o mulțime de alte motive, nu sunt inedite sau unice. Astfel, dacă ne trimiteți orice Idei și materiale nesolicitate, în pofida cererii noastre de a nu face asta, este ca și cum acestea ar fi identice sau considerabil similare cu ideile, conceptele și materialele care, în trecut, au fost dezvoltate de personalul nostru sau ne-au fost trimise de alții. În același mod, pe viitor, fără nicio legătură cu oricare din Ideile și materialele dumneavoastră nesolicitate, putem dezvolta sau primi de la alții idei, concepte și materiale care sunt identice sau considerabil similare cu Ideile și materialele dumneavoastră nesolicitate.

Primirea de către Mattel a Ideilor și materialelor dumneavoastră nesolicitate nu înseamnă acceptarea din partea Mattel a noutății, priorității sau originalității acestora și nu prejudiciază dreptul Mattel de a contesta drepturile de proprietate intelectuală existente sau viitoare referitoare la Ideile și materialele dumneavoastră nesolicitate.

8. Deschiderea și închiderea conturilor.

În scopul accesării sau utilizării unora (sau eventual a tuturor) din funcțiile Website-ului, este posibil să fie necesar să deveniți un utilizator înregistrat al Website-ului (sau al unei părți din acesta). În funcție de vârsta dumneavoastră, înregistrarea poate necesita consimțământul părinților. Practicile Website-ului care guvernează orice colectare și utilizare ce decurge din aceasta, a datelor dumneavoastră personale sunt prezentate în Politica de confidențialitate a acestuia. Decizia dumneavoastră de a furniza aceste date este pur voluntară și opțională; totuși, dacă alegeți să nu le furnizați, atunci este posibil să nu puteți accesa anumite Conținuturi sau Comunități sau participa la anumite funcționalități ale Website-ului.

Dacă vă înregistrați pentru orice funcționalitate care necesită o parolă și/sau un nume de utilizator, atunci vă veți alege propria parolă în momentul înregistrării (sau putem să vă trimitem noi o notificare prin email cu o parolă inițială generată aleatoriu) și sunteți de acord că:

Noi nu vom fi ținuți răspunzători pentru nicio pierdere sau prejudiciu (de orice fel și sub orice teorie legală) pentru dumneavoastră sau orice terță persoană, rezultate din imposibilitatea de îndeplinire sau din neîndeplinirea de către dumneavoastră, din orice motiv, a oricăreia din obligațiile de mai sus.

În cazul în care orice informație pe care ați furnizat-o, sau în cazul în care avem motive juste să suspectăm că orice informație pe care ați furnizat-o este falsă, inexactă, neactuală, incompletă sau încalcă acest Acord al utilizatorului, orice Termeni adiționali sau orice cerință legală sau lege, atunci putem să vă suspendăm sau să vă închidem contul. De asemenea, ne rezervăm dreptul cel mai general și cuprinzător de a vă închide contul sau de a vă suspenda sau refuza în alt mod accesul la acesta sau la beneficiile acestuia - totul la latitudinea noastră exclusivă, din orice motiv și fără înștiințare prealabilă sau responsabilitate (cu excepția celor menționate în Secțiunea 9 de mai jos sau în orice Termeni adiționali).

9. Accesul la Website; Taxe; Înregistrare; Abonamente de utilizare; Bunuri și servicii virtuale; Fără valoare pecuniară sau Drepturi de proprietate; Transferuri interzise.

A. Dreptul de a cere taxe sau de a solicita înregistrarea; Accesul și taxe legate de dispozitivul dumneavoastră Internet. Mattel își rezervă dreptul, pe baza unei notificări rezonabile: (i) de a cere taxe pentru accesul la o parte din sau la tot Website-ul, de a cere taxe pentru accesul la funcționalitățile de top sau la Conținut la o parte din sau la tot Website-ul sau de a solicita o abonare gratuită sau o înregistrare de cont pentru a accesa o parte din sau tot Website-ul ("Abonamente de utilizare"); (ii) de a modifica termenii și condițiile pentru Website sau pentru părți din Website; și (iii) de a restricționa accesul la Website sau la părți din Website, în totalitate sau parțial, în baza oricărei cerințe de eligibilitate legale, pe care Mattel poate alege să o impună (de ex., limitări geografice sau demografice). Este responsabilitatea dumneavoastră să obțineți și să păstrați, pe cheltuiala dumneavoastră, toate dispozitivele Internet și alte echipamente și software-uri și toate serviciile de Internet, telefonie mobilă sau de alt fel, necesare pentru a accesa și utiliza Website-ul.

B. Abonamente de utilizare; Bunuri și servicii virtuale.

(i) Dreptul de a modifica, reevalua sau dispune utilizarea gratuită a abonamentelor. Mattel poate modifica, reevalua sau dispune utilizarea gratuită a abonamentelor, la latitudinea sa exclusivă, fără înștiințare prealabilă sau responsabilitate. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în orice Termeni adiționali, în eventualitatea în care Mattel închide sau modifică Website-ul, o parte din Website sau conținutul sau funcționalitatea asociate cu un Abonament de utilizare, printr-o modalitate care reduce substanțial valoarea Abonamentului dumneavoastră de utilizare, atunci Mattel vă va oferi oricare din următoarele, la latitudinea exclusivă a Mattel: (a) o rambursare pro rata a Abonamentului dumneavoastră de utilizare nefolosit, corespunzătoare valorii funcționalității diminuate sau părții din Website închise sau modificate; sau (b) un credit online pentru utilizarea ulterioară a unei valori comparabile corespunzătoare valorii funcționalității diminuate sau părții din Website închise sau modificate. Evaluarea rambursării pro rata sau a creditului va fi determinată după cum va decide Mattel, de bună cuviință pentru afaceri, respectiva evaluare fiind definitivă. Prevederea unei rambursări pro rata sau a unui credit va fi singura și exclusiva despăgubire pentru dumneavoastră cu privire la închiderea sau modificarea Website-ului de către Mattel, printr-o modalitate care reduce substanțial valoarea Abonamentului dumneavoastră de utilizare.

(ii) Dreptul de a modifica, reevalua sau dispune gratuitate pentru Bunurile și serviciile virtuale; Moneda virtuală achiziționată poate fi răscumpărată prima. Mattel vă poate oferi oportunitatea de a achiziționa sau utiliza valută virtuală, credite virtuale, puncte virtuale, servicii virtuale sau articole virtuale ("Bunuri și servicii virtuale"). Mattel poate modifica, reevalua sau dispune gratuitate pentru Bunurile și serviciile virtuale, la latitudinea sa exclusivă, iar astfel de modificări pot face Bunurile și serviciile virtuale mai mult sau mai puțin comune, valoroase, eficiente sau funcționale. Punctele virtuale, creditele virtuale sau valuta virtuală ("Moneda virtuală") din contul dumneavoastră, care au fost achiziționate cu bani adevărați pot fi răscumpărate înainte de Moneda virtuală din contul dumneavoastră care nu a fost achiziționată (de ex., a fost câștigată printr-un joc empiric), indiferent de când a fost obținută Moneda virtuală.

(a) Dacă aveți un Abonament de utilizare corespunzător. Dacă aveți un Abonament de utilizare corespunzător, atunci utilizarea Bunurilor și serviciilor dumneavoastră virtuale este limitată la durata de viață a Abonamentului dumneavoastră de utilizare corespunzător, sub rezerva oricărei modificări sau închideri anterioare a Website-ului, contului dumneavoastră sau Abonamentului dumneavoastră de utilizare, după cum se menționează în Secțiunile 8 și 9.

(b) Dacă nu aveți un Abonament de utilizare corespunzător. Dacă nu aveți un Abonament de utilizare corespunzător, atunci sunteți încurajat să vă folosiți Bunurile și serviciile virtuale cât mai repede posibil - deoarece Mattel nu își asumă nicio responsabilitate privind disponibilitatea permanentă a Bunurilor și serviciilor virtuale respective. Disponibilitatea unor astfel de Bunuri și servicii virtuale este sub rezerva dreptului Mattel de a închide Website-ul sau contul dumneavoastră, după cum se menționează în Secțiunile 8 și 9, fără nicio rambursare către dumneavoastră a vreunor Bunuri și servicii virtuale nefolosite sau nerăscumpărate.

(iii) Încetarea sau modificarea Abonamentelor de utilizare și Bunurilor și serviciilor virtuale. Cu excepția celor menționate în orice Termeni adiționali (cum ar fi politicile de rambursare aplicabile unui serviciu de abonament) sau în Secțiunea 9(B)(i) de mai sus cu privire la Abonamentele de utilizare, în cazul în care Mattel modifică, suspendă sau închide orice Abonamente de utilizare sau Bunuri și servicii virtuale, atunci vă veți pierde drepturile asupra Abonamentelor de utilizare sau Bunurilor și serviciilor virtuale modificate, suspendate sau închise. La fel, cu excepția celor menționate în Secțiunea 9(B)(i), în orice Termeni adiționali sau celor stipulate de legile în vigoare, Mattel nu are responsabilitatea de a vă despăgubi sau restitui Abonamentul dumneavoastră de utilizare sau Bunurile și serviciile dumneavoastră virtuale, sau de a vă oferi orice credit sau rambursare sau orice altă sumă, în caz de: (a) modificare, suspendare sau încetare de către Mattel a oricăror Abonamente de utilizare sau Bunuri și servicii virtuale; sau (b) pierdere sau prejudiciu din cauza unei erori a Website-ului sau din orice alt motiv. Conform dreptului său de a închide conturile de la Secțiunea 8 de mai sus, Mattel își rezervă dreptul de a înceta imediat Abonamentele de utilizare și Bunurile și serviciile virtuale în caz de motiv întemeiat, la latitudinea sa exclusivă, fără înștiințare prealabilă sau responsabilitate. În astfel de cazuri, nu veți avea dreptul la o rambursare pro rata sau la un credit.

C. Fără valoare pecuniară; Drept limitat de utilizare; Fără drepturi de proprietate, economice sau de participație. Cu excepția celor menționate în orice Termeni adiționali sau în Secțiunea 9(B)(i) de mai sus, cu privire la Abonamentele de utilizare, achizițiile de Abonamente de utilizare și de Bunuri și servicii virtuale sunt definitive, nerambursabile, nu au valoare pecuniară (de ex., nu reprezintă un cont de numerar sau echivalent) și reprezintă achiziții doar pentru o licență de utilizare limitată, neexclusivă, revocabilă, necesionabilă, personală și netransmisibilă, chiar dacă sunt oferite pe un anumit termen (de ex., un abonament lunar). Sub rezerva oricărei înțelegeri cu Mattel de a vă oferi o rambursare pro rata facultativă sau un credit facultativ în anumite circumstanțe, nu aveți niciun drept de proprietate, de posesiune, de proprietate intelectuală, de participație, economic sau pecuniar asupra Abonamentelor dumneavoastră de utilizare sau Bunurilor și serviciilor dumneavoastră virtuale, care rămân proprietatea exclusivă a Mattel (sub rezerva doar a licenței menționate în Secțiunea 1(C) de mai sus, în acest Acord al utilizatorului și în orice Termeni adiționali). Cu excepția celor menționate în această Secțiune 9, licența poate fi imediat suspendată sau anulată, din orice motiv, la latitudinea exclusivă a Mattel și fără nicio înștiințare prealabilă sau responsabilitate.

D. Transferuri interzise. Mattel nu va recunoaște transferul Abonamentelor de utilizare sau Bunurilor și serviciilor virtuale (inclusiv cel efectuat în schimbul banilor "adevărați" sau oricăror alte compensații sau bunuri de valoare, atât în cadrul Website-ului, cât și în afara acestuia). În consecință, cu excepția cardurilor cadou emise de Mattel, care vor fi guvernate de Termeni adiționali, nu puteți cumpăra, vinde, face barter, dărui sau da la schimb niciun Abonament de utilizare sau Bun sau serviciu virtual, sau să încercați să cumpărați, vindeți, faceți barter, dăruiți sau dați la schimb orice Abonament de utilizare sau Bunuri sau servicii virtuale. Orice asemenea încercare de transfer va fi nulă și neavenită.

10. Linkuri către Website puse de dumneavoastră.

Vă acordăm o licență limitată, neexclusivă, revocabilă, necesionabilă, personală și netransmisibilă de a crea hiperlinkuri spre Website, atât timp cât: (a) linkurile conțin doar text și nu folosesc nicio grafică cu marcă înregistrată, deținută de sau licențiată către Mattel, (b) linkurile și conținutul de pe website-ul dumneavoastră nu sugerează nicio afiliere la Mattel și nu creează nicio altă confuzie, și (c) linkurile și conținutul de pe website-ul dumneavoastră nu prezintă compania Mattel sau produsele și serviciile acesteia într-o manieră falsă, eronată, defavorabilă sau în alt fel ofensantă și nu conțin conținut care este neadecvat pentru copii sau care este ilegal, ofensator, obscen, indecent, lasciv, imoral, violent, amenințător, hărțuitor sau care încalcă orice drept al oricărei terțe părți sau care este în alt mod supărător pentru Mattel. Mattel își rezervă dreptul de a suspenda sau interzice linkurile către Website, din orice motiv, la latitudinea sa exclusivă, fără înștiințare prealabilă sau orice responsabilitate de orice fel față de dumneavoastră sau orice altă terță parte.

11. Website-uri puse în linkuri; Reclame; Tranzacții cu terțe părți.

A. Website-uri puse în linkuri; Reclame. Website-ul poate conține linkuri, în cadrul unor reclame ale unei terțe părți pe Website sau nu, către sau de la website-urile unei terțe părți ("Website-uri puse în link"), inclusiv website-urile operate de advertiseri, licențiatori, licențiați și anumite alte terțe părți, care pot avea relații de afaceri cu Mattel. Mattel poate să nu dețină controlul asupra conținutului, operațiunilor, politicilor, termenilor sau altor elemente ale Website-urilor puse în link și Mattel nu-și asumă nicio obligație să revizuiască orice Website pus în link. Mattel nu susține, aprobă sau sponsorizează niciun Website pus în link și niciun conținut, reclamă, informație, materiale, produse, servicii sau alte elemente ale unei terțe părți. Mattel neagă orice responsabilitate în legătură cu acestea. Orice activitate în care vă implicați în legătură cu oricare din acestea este guvernată de politicile de confidențialitate și de alt fel, de termenii și condițiile de utilizare și de regulile emise de operatorul Website-urilor puse în link. Mattel neagă orice responsabilitate în legătură cu acestea.

B. Tranzacții cu terțe părți. Orice interacțiune, corespondență, tranzacție sau altă afacere pe care o aveți cu orice terță parte găsită pe sau prin Website (inclusiv pe sau via Website-urile puse în link sau reclame) este doar între dumneavoastră și terța parte (inclusiv problemele legate de conținutul reclamelor, plățile, livrările de bunuri, garanțiile (inclusiv garanțiile pentru produse), conținutul și securitatea datelor și altele similare ale unei terțe părți). Mattel neagă orice responsabilitate în legătură cu acestea.

12. Wireless.

A. Funcțiile Wireless. Website-ul poate oferi anumite funcții și servicii, disponibile pentru dumneavoastră prin dispozitivul dumneavoastră Internet wireless. Aceste funcții și servicii pot include abilitatea de a accesa funcțiile Website-ului și de a încărca conținut pe Website, de a primi mesaje de pe Website și de a descărca aplicații pe dispozitivul dumneavoastră Internet wireless (denumite colectiv "Funcții Wireless"). Taxe standard pentru schimbul de mesaje, de date și alte taxe pot fi percepute de către operatorul dumneavoastră pentru a participa la Funcțiile Wireless. Taxe și comisioane pot figura pe factura dumneavoastră pentru wireless sau pot fi deduse din soldul dumneavoastră preplătit. Operatorul dumneavoastră poate interzice sau restricționa anumite Funcții Wireless și anumite Funcții Wireless pot fi incompatibile cu operatorul sau dispozitivul dumneavoastră Internet wireless. Trebuie să verificați cu operatorul dumneavoastră pentru a vedea ce planuri sunt disponibile și cât costă. Contactați-vă operatorul pentru a-l întreba în legătură cu aceste probleme.

B. Termenii Funcțiilor Wireless. Sunteți de acord că, referitor la Funcțiile Wireless pentru care sunteți înregistrat, putem să vă trimitem comunicări pe dispozitivul dumneavoastră Internet wireless referitoare la noi sau la alte părți - mai puțin în cazul în care vă anulați înregistrarea sau vă retrageți în conformitate cu orice procedură stabilită de noi sau prin lege. Mai mult, putem colecta informații legate de utilizarea de către dumneavoastră a Funcțiilor Wireless. Dacă v-ați înregistrat prin Website pentru Funcții Wireless, atunci sunteți de acord să notificați Mattel despre orice modificare a numărului dumneavoastră wireless (inclusiv numărul de telefon) și să vă actualizați conturile de pe Website pentru a reflecta modificările, sau să ne notificați când doriți să vă încetați înregistrarea. (A se vedea Secțiunea 4 de mai sus.)

13. Soluționarea litigiilor.

Anumite părți din această Secțiune 13 sunt considerate drept o "înțelegere în scris pentru arbitraj" conform Legii federale a arbitrajului. Dumneavoastră și Mattel sunteți de acord că noi intenționăm ca această Secțiune 13 să satisfacă cerința de "în scris" a Legii federale a arbitrajului.

A. Mai întâi - Încercarea de a soluționa litigiile și litigiile excluse.

În cazul oricărei controverse, plângeri sau pretenții rezultate din sau legate de Website, Conținut, Conținutul dumneavoastră generat de utilizator, Ideile și materialele dumneavoastră nesolicitate, acest Acord al utilizatorului sau orice Termeni adiționali (denumite colectiv, "Litigiu"), sau de orice drepturi de proprietate intelectuală invocate sau actuale ale Mattel (un "Litigiu exclus", care include acele acțiuni menționate în Secțiunea 13(D) de mai jos), atunci dumneavoastră și noi suntem de acord să trimitem o notificare scrisă celuilalt care să precizeze o descriere justă a Litigiului sau Litigiului exclus, împreună cu o soluție propusă pentru acesta. Notificarea noastră către dumneavoastră se va trimite în funcție de cele mai recente date de contact pe care ni le-ați furnizat. Însă, în cazul în care nu există nicio astfel de dată sau dacă datele respective nu sunt actuale, atunci nu avem nicio obligație conform acestei Secțiuni 13(A). Notificarea dumneavoastră către noi trebuie trimisă la: Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El Segundo, California, 90245, U.S.A., În atenția: Avocatului general. Pe o perioadă de 60 de zile de la data primirii unei notificări de la cealaltă parte, Mattel și dumneavoastră vă veți angaja într-un dialog pentru a încerca să soluționați Litigiul sau Litigiul exclus, chiar dacă nu va fi deloc necesar atât pentru dumneavoastră, cât și pentru Mattel, să soluționați Litigiul sau Litigiul exclus în condiții care nu sunt avantajoase pentru dumneavoastră și Mattel, la latitudinea exclusivă a fiecărei părți.

B. Forumuri pentru soluționarea alternativă a litigiului.

(i) Arbitrajul.

Dacă nu putem soluționa un Litigiu conform celor menționate în Secțiunea 13(A) de mai sus, în termen de 60 de zile de la primirea notificării, atunci fie dumneavoastră, fie noi putem supune Litigiul arbitrajului formal în conformitate cu această Secțiune 13(B). Dacă nu putem soluționa un Litigiu exclus conform celor menționate în Secțiunea 13(A) de mai sus, în termen de 60 de zile de la primirea notificării, atunci fie dumneavoastră, fie noi putem supune Litigiul exclus arbitrajului formal, doar dacă dumneavoastră și Mattel consimțiți, într-un înscris semnat de dumneavoastră și avocatul general al Mattel, Inc., să supuneți arbitrajului respectivul Litigiu exclus. În acest caz (și numai în acest caz), Litigiul exclus respectiv va fi considerat drept un "Litigiu" pentru restul acestei Secțiuni 13(B).

La expirarea perioadei aplicabile de 60 de zile și în măsura în care legea în vigoare o permite, un Litigiu va fi soluționat doar prin arbitraj obligatoriu în conformitate cu Regulile de arbitraj comerciale ale Asociației Americane de Arbitraj ("AAA") actuale la momentul respectiv. Dacă un Litigiu are o valoare pretinsă care nu depășește 250.000 $, atunci arbitrajul va fi audiat și hotărât de un singur arbitru neutru, care este un judecător sau un avocat pensionat, având cel puțin 15 ani de experiență ca membru practicant în barou, în sfera dreptului substanțial legată de Litigiu, care va administra procesul în conformitate cu Procedurile suplimentare ale AAA pentru Litigiile legate de clienți. Dacă un Litigiu are o valoare pretinsă care depășește 250.000 $, sau dacă Mattel alege, la latitudinea sa exclusivă, să suporte costurile arbitrajului în plus față de cele care ar surveni pentru un proces în fața unui singur arbitru neutru, atunci arbitrajul va fi audiat și hotărât de un complet de judecată format din trei membri, cu câte un membru ales de fiecare parte, iar al treilea (care va fi președintele completului) ales de cei doi membri numiți de părți sau de AAA, în conformitate cu Regulile de arbitraj comercial. Arbitrul sau completul de arbitraj, după caz, va aplica legea aplicabilă și prevederile acestui Acord al utilizatorului și oricăror Termeni adiționali, va hotărî asupra oricărui Litigiu conform legii aplicabile și faptelor bazate pe dovezile de la dosar și nu pe vreo altă bază și va da o decizie arbitrală bine motivată. Dacă dumneavoastră și Mattel nu consimțiți amândoi la arbitrajul unui Litigiu exclus conform celor menționate în paragraful imediat precedent al acestei Secțiuni 13(B)(i), atunci acest paragraf și restul acestei Secțiuni 13(B) nu se vor aplica Litigiului exclus.

Dacă o parte trimite în mod corespunzător un Litigiu la AAA pentru arbitraj formal, iar AAA nu vrea sau nu poate să stabilească o dată de audiere în termen de 60 de zile de la depunerea unei "cereri de arbitraj," atunci oricare din părți poate alege să i se administreze arbitrajul de către Judicial Arbitration and Mediation Services Inc. ("JAMS"), folosind Regulile și procedurile de arbitraj raționalizate ale JAMS, sau de către orice alt serviciu de administrare de arbitraj la care, dumneavoastră și juristul Mattel consimțiți în scris. Cerințele din sfera dreptului substanțial pentru arbitru și pragul de 250.000 $ pentru numărul de arbitri atribuit Litigiului, menționate în paragraful de mai sus pentru arbitrajul AAA se vor aplica oricărui asemenea arbitraj sub JAMS sau alt serviciu de arbitraj.

Puteți obține informații despre taxele, regulile și procedurile AAA și JAMS, după cum urmează:

AAA: 800.778.7879
http://www.adr.org/ JAMS: 949.224.1810
http://www.jamsadr.com/

(ii) Natura, Limitările și Locul Soluționării alternative a Litigiului. La arbitraj, ca și la tribunal, arbitrul trebuie să onoreze termenii acestui Acord al utilizatorului (și orice Termeni adiționali) și poate decide prejudiciile părții cu câștig de cauză și orice despăgubire (inclusiv onorariile pentru avocați). Totuși, ÎN CAZUL ARBITRAJULUI, (A) NU EXISTĂ JUDECĂTORI SAU JURAȚI, (B) DEZBATERILE ARBITRAJULUI ȘI REZULTATUL ARBITRAJULUI SUNT PASIBILE DE ANUMITE REGULI DE CONFIDENȚIALITATE, ȘI (C) CONTROLUL JUDICIAR AL REZULTATULUI ARBITRAJULUI ESTE LIMITAT. Toate părțile la arbitraj vor avea dreptul, pe propria lor cheltuială, să fie reprezentate de un avocat sau alt pledant ales de ele. Dacă se solicită o audiere de arbitraj în persoană, atunci aceasta va avea loc în "zona metropolitană" (așa cum e definită de Biroul de recensământ al SUA) în care aveți domiciliul în momentul în care Litigiul este supus arbitrajului. Dumneavoastră și noi vom plăti taxele administrative și onorariile arbitrului și alte costuri, în conformitate cu regulile de arbitraj aplicabile; însă, în cazul în care legile sau regulile de arbitraj aplicabile cer ca Mattel să plătească o parte mai mare din sau toate taxele și costurile respective, pentru ca această Secțiune 13 să fie aplicabilă, atunci Mattel va avea dreptul să aleagă să plătească taxele și costurile și să procedeze la arbitraj. Aducerea la cunoștință va fi permisă conform regulilor de arbitraj aplicabile. Decizia arbitrului trebuie să consiste într-o dare de seamă scrisă care va prezenta hotărârea luată pentru fiecare cerere din Litigiu și trebuie să precizeze constatările și concluziile pe care se bazează decizia și orice sentință arbitrală (dacă există). Sentința privind decizia arbitrală și sentința arbitrală (dacă există) poate fi pronunțată la sau de către orice tribunal care are jurisdicție asupra părților conform Secțiunii 9 din Legea federală a arbitrajului.

C. Perioadă limitată de timp pentru depunerea plângerilor. ÎN MĂSURA ÎN CARE O PERMITE LEGEA APLICABILĂ, DACĂ DUMNEAVOASTRĂ SAU NOI DORIM SĂ INVOCĂM UN LITIGIU (DAR NU UN LITIGIU EXCLUS) ÎMPOTRIVA CELUILALT, ATUNCI DUMNEAVOASTRĂ SAU NOI TREBUIE SĂ ÎL INIȚIEM (PRIN TRIMITEREA UNEI NOTIFICĂRI SCRISE CONFORM CELOR MENȚIONATE ÎN SECȚIUNEA 13(A) DE MAI SUS) ÎN TERMEN DE 1 AN DE LA APARIȚIA LITIGIULUI - ÎN CAZ CONTRAR ACESTA VA FI PRESCRIS DEFINITIV.

D. Injoncțiunea. Prevederile de mai sus ale acestei Secțiuni 13 nu se vor aplica niciunei acțiuni legale intentate de Mattel pentru obținerea unei injoncțiuni sau unei reparații echitabile legate de orice pierderi, costuri sau prejudicii (sau orice eventuale pierderi, costuri sau prejudicii) în legătură cu Website-ul, orice Conținut, Conținutul dumneavoastră generat de utilizator sau Ideile și materialele dumneavoastră nesolicitate și/sau drepturile de proprietate intelectuală ale Mattel (inclusiv ce Mattel poate pretinde că poate fi în litigiu), operațiunile Mattel și/sau produsele sau serviciile Mattel.

E. Cauzele cu creanțe mici sunt excluse de la solicitarea arbitrajului. Sub rezerva celor de mai sus, oricare din noi poate introduce o acțiune admisibilă de Litigii (dar nu Litigii excluse) la tribunalul pentru cauze cu creanțe mici.

F. Fără cauze cu acțiune colectivă. Litigiile vor fi arbitrate doar individual și nu vor fi combinate cu niciun alt arbitraj sau alte procese care implică vreo cerere sau controversă a vreunei alte părți. Însă, în cazul în care, din orice motiv, orice tribunal cu jurisdicție competentă sau orice arbitru ales conform Secțiunii 13(B)(i) de mai sus decide că această restricție este inadmisibilă și inaplicabilă, atunci înțelegerea noastră din Secțiunea 13(B) de mai sus de arbitraj nu se va aplica și Litigiul trebuie introdus exclusiv la tribunal conform Secțiunii 13(G) de mai jos.

G. Tribunale federale și statale din Los Angeles. Exceptând cazul în care arbitrajul respectiv este cerut în Secțiunea 13(B) de mai sus și exceptând executarea oricărei decizii sau sentințe de arbitraj, orice acțiuni sau procese referitoare la orice Litigiu sau Litigiu exclus pot fi intentate doar la tribunalul federal sau statal din ținutul Los Angeles, California. În consecință, dumneavoastră și Mattel consimțiți la competența teritorială și materială exclusivă a tribunalelor respective pentru aceste cauze.

14. EXONERAREA DE RESPONSABILITĂȚI ȘI GARANȚII.

ACCESUL ȘI UTILIZAREA WEBSITE-ULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SE FACE PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC.

WEBSITE-UL ESTE OFERIT CA ATARE, CONFORM DISPONIBILITĂȚII ȘI CU TOATE DEFECTELE INCLUSE. Prin urmare, în măsura permisă de lege, Mattel, Inc. și filialele sale și fiecare din angajații, directorii, membrii, managerii, acționarii, agenții, vânzătorii, licențiatorii, licențiații, contractorii, clienții, successorii și cesionarii respectivi (denumiți colectiv "Părțile Mattel") prin prezenta își declină și nu își asumă nicio responsabilitate, garanție, aprobare sau promisiune, expresă sau implicită, cu privire la:

CU EXCEPȚIA ORICĂROR GARANȚII SPECIFICE OFERITE ÎN TERMENII ADIȚIONALI FURNIZAȚI DE O PARTE MATTEL, CARE ESTE ȘI FABRICANT DE PRODUSE, INCLUȘI ÎNTR-UN PRODUS PE CARE ÎL CUMPĂRAȚI DE LA NOI, PĂRȚILE MATTEL ÎȘI DECLINĂ ÎN CONTINUARE PRIN PREZENTA TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE, ADAPTARE LA UN SCOP PARTICULAR, NEÎNCĂLCARE SAU NEÎNSUȘIRE ILEGALĂ A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE TERȚELOR PĂRȚI, TITLU, CUTUMĂ, COMERȚ, FOLOSINȚĂ LINIȘTITĂ, INTEGRARE DE SISTEM ȘI ABSENȚA VIRUȘILOR INFORMATICI.

Unele jurisdicții limitează sau nu permit declinarea garanțiilor implicite sau de alt fel, astfel încât declinările de mai sus pot să nu se aplice în măsura în care legile unor astfel de jurisdicții sunt aplicabile.

15. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII PĂRȚILOR MATTEL.

ÎN NICIUN CAZ, NICIUNA DIN PĂRȚILE MATTEL NU VA FI RESPONSABILĂ SAU ȚINUTĂ RESPONSABILĂ PENTRU NICIO PIERDERE SAU PREJUDICIU DE NICIUN FEL, inclusiv vătămarea corporală sau decesul sau pentru orice pierderi sau prejudicii directe, indirecte, economice, tipice, speciale, punitive, accesorii sau imateriale, care sunt în legătură directă sau indirectă cu:

Limitările de responsabilitate de mai sus se vor aplica chiar dacă evenimentele sau circumstanțele de mai sus erau previzibile și chiar dacă Părțile Mattel aveau cunoștință de ele sau ar fi cunoscut posibilitatea unor astfel de pierderi sau prejudicii, indiferent dacă intentați proces pentru contract, neglijență, responsabilitate strictă sau prejudiciu (inclusiv dacă e cauzat, în totalitate sau parțial, de neglijență, forță majoră, defecțiune a telecomunicațiilor sau distrugere a Website-ului).

Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea prejudiciilor accesorii sau imateriale de tipul celor descrise mai sus, prin urmare, limitarea sau excluderea pot să nu vi se aplice.

CU EXCEPȚIA CELOR SPECIFICATE ÎN ORICE TERMENI ADIȚIONALI, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIUN CAZ, RESPONSABILITATEA TOTALĂ A PĂRȚILOR MATTEL FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, PENTRU TOATE POSIBILELE PREJUDICII, PIERDERI ȘI CAUZE DE ACȚIUNE ÎN LEGĂTURĂ CU ACCESUL ȘI UTILIZAREA WEBSITE-ULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CONFORM ACESTUI ACORD AL UTILIZATORULUI, NU VA DEPĂȘI VALOAREA EGALĂ CU VALOAREA PE CARE AȚI PLĂTIT-O ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE TRANZACȚIE(I) CARE STĂ (STAU) LA BAZA PLÂNGERII(ILOR); CU CONDIȚIA, TOTUȘI, CĂ ACEASTĂ PREVEDERE NU SE VA APLICA DACĂ UN TRIBUNAL CU JURISDICȚIE APLICABILĂ DECIDE CĂ ACEASTA ESTE INADMISIBILĂ. ÎN SCOPUL CLARIFICĂRII, FRAZA DE MAI SUS NU EXTINDE SAU LIMITEAZĂ NICIO GARANȚIE PENTRU PRODUS, CARE ESTE OFERITĂ DE UN FABRICANT AL UNUI PRODUS FIZIC.

Cu privire la orice serviciu comercial electronic de pe un website Mattel, rezidenții în California au dreptul la următoarele informații privind drepturile specifice ale consumatorilor: dacă aveți o plângere, puteți contacta Biroul de asistență pentru plângeri al Diviziei de Servicii Clienți a Departamentului Consumatori prin poștă la adresa 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814, sau prin telefon la numărul 916.445.1254. A se vedea și: http://www.dca.ca.gov.

16. Renunțarea la reparația echitabilă sau la injoncțiune.

DACĂ PRETINDEȚI CĂ AȚI SUFERIT ORICE PIERDERI, PREJUDICII SAU DAUNE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA WEBSITE-ULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, ATUNCI PIERDERILE, PREJUDICIILE ȘI DAUNELE NU VOR FI IREPARABILE SAU SUFICIENTE PENTRU A VĂ ÎNDREPTĂȚI LA O INJONCȚIUNE SAU LA ALTĂ REPARAȚIE ECHITABILĂ DE ORICE FEL. ACEASTA ÎNSEAMNĂ CĂ, ÎN LEGĂTURĂ CU PLÂNGEREA DUMNEAVOASTRĂ, SUNTEȚI DE ACORD CĂ NU VEȚI SOLICITA, ȘI NU VI SE VA PERMITE SĂ OBȚINEȚI, NICIO DECIZIE JUDECĂTOREASCĂ SAU ALTĂ MĂSURĂ CARE AR PUTEA INTERFERA CU SAU ÎMPIEDICA DEZVOLTAREA SAU EXPLOATAREA ORICĂRUI WEBSITE, CONȚINUT, CONȚINUT GENERAT DE UTILIZATOR, ORICĂROR IDEI ȘI MATERIALE NESOLICITATE, ORICĂRUI PRODUS, SERVICIU SAU ALT DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ DEȚINUT, LICENȚIAT SAU CONTROLAT DE MATTEL (INCLUSIV CONȚINUTUL DUMNEAVOASTRĂ GENERAT DE UTILIZATOR LICENȚIAT) SAU UN LICENȚIATOR AL MATTEL.

17. Prevederi generale.

Ultima actualizare: 14 mai 2012

© 2011 Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate.

Explicațiile mărcilor înregistrate

MĂRCI ÎNREGISTRATE (TM) DEȚINUTE DE MATTEL:

Fisher-Price, Inc., o filială a Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 S.U.A. ©2011 Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate. ® şi ™ sunt mărci înregistrate din SUA ale Mattel, Inc., doar dacă nu se menţionează altfel.

BARBIE şi mărcile înregistrate asociate şi modelele vestimentare comerciale sunt proprietatea şi folosite sub licenţă Mattel, Inc. © 2011 Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate.

COMPUTER COOL SCHOOL™:

M7943 Computer Cool School™ CLIFFORD™! Software
©2008 Scholastic Entertainment Inc. SCHOLASTIC și logourile sunt mărci înregistrate ale Scholastic Inc. CLIFFORD THE BIG RED DOG, CLIFFORD, EMILY ELIZABETH și logourile sunt mărci înregistrate ale Norman Bridwell.
ZB Font Method Copyright © Zaner-Bloser.

M7944 Computer Cool School™ Dora & Diego Software
© 2009 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Dora the Explorer, Go, Diego, Go! și toate titlurile, logourile și personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc.
ZB Font Method Copyright © Zaner-Bloser.

M7945 Computer Cool School™ SCOOBY-DOO!™ Software
SCOOBY-DOO și toate personajele și elementele asociate sunt mărci înregistrate ale și © Hanna-Barbera. SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s08)

M7946 Computer Cool School™ SpongeBob SquarePants™ Software
© 2009 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants și toate titlurile, logourile și personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants creat de Stephen Hillenburg.
ZB Font Method Copyright © Zaner-Bloser.

P8884 Computer Cool School™ Wonder Pets Software
© 2009 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Wonder Pets! şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc.

P8885 Computer Cool School™ Ni Hao, Kai-Lan Software
© 2009 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Ni Hao, Kai-Lan! şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc.

P8886 Computer Cool School™ Super Why! Software
© 2009 Out of the Blue Enterprises LLC. Toate drepturile rezervate. SUPER WHY și toate titlurile, logourile și personajele sunt mărci înregistrate ale Out of the Blue Enterprises LLC.

R9702 Computer Cool School™ DC Super Friends™ Software
DC SUPER FRIENDS și toate personajele și elementele asociate sunt mărci înregistrate ale și © DC Comics. SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s09)

SECȚIUNILE LUCRU MANUAL ȘI JOACĂ:

Birthday Parties (Petreceri de zile de naștere)
© 1998 de către Penny Warner. Retipărit din "Birthday Parties for Kids" (Petreceri de zile de naștere pentru copii) cu permisiunea editorului său, Prima Publishing.
© 1999 de către Penny Warner. Retipărit din "Baby Birthday Parties" (Petreceri de zile de naștere pentru bebeluși) cu permisiunea editorului său, Meadowbrook Press.

Play and Learn (Ne jucăm și învățăm)
© 1999 de către Penny Warner. Retipărit din "Baby Play & Learn" (Ne jucăm și învățăm pentru bebeluși) cu permisiunea editorului său, Meadowbrook Press.
© 2000 de către Penny Warner. Retipărit din "Preschooler Play & Learn" (Ne jucăm și învățăm pentru preșcolari) cu permisiunea editorului său, Meadowbrook Press.

Crafts (Lucru manual)
© 2003 de către Patricia Kuffner. Retipărit din "The Arts and Crafts Busy Book" (Cartea activă a activităților artistice și de lucru manual) cu permisiunea editorului său, Meadowbrook Press.
© 1999 de către Patricia Kuffner. Retipărit din "The Toddler's Busy Book" (Cartea activă a copilului cu vârsta între 1 și 3 ani) cu permisiunea editorului său, Meadowbrook Press.
© 1998 de către Patricia Kuffner. Retipărit din "The Preschooler's Busy Book" (Cartea activă a preșcolarului) cu permisiunea editorului său, Meadowbrook Press.

DC SUPER FRIENDS:

W3572 DC Super Friends™ Lampă Batmobile
W3573 DC Super Friends™ The Jokermobile™ Lampă
W3577 DC Super Friends™ Pistă de curse spirală
DC SUPER FRIENDS și toate personajele și elementele asociate sunt mărci înregistrate ale și © DC Comics.
SCUT WB: TM și © Warners Bros. Entertainment Inc.
(s11)

APLICAȚII DIGITALE:

Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Music Store și iTunes Store sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.

DISNEY/PIXAR CARS 2:

V4100 Power Wheels®: Disney/Pixar Cars 2 Mater
V7599 Disney/Pixar Cars 2 Bubble Mater
V7600 Disney/Pixar Cars 2 Pista de curse spirală
V7611 Disney/Pixar Cars 2 Lampă Lightning McQueen
V7612 Disney/Pixar Cars 2 Lampă Mater
V7613 Disney/Pixar Cars 2 Lampă Finn McMissile
V9957 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Set de piste rutiere de curse
V9958 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Set de piste murdare de curse
V9959 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Set de piste de curse în zig-zag
V9961 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Evadare din Big Bentley
V9962 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Eiffel Tire Crash™
V9964 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen cu telecomandă
V9965 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Spy Mater cu telecomandă
V9966 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Rod Redline cu telecomandă
V9967 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Rod Redline cu telecomandă
V9967 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Rod Redline cu telecomandă
V9967 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Set World Grand Prix cu telecomandă
W0262 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Acer și Holley Shiftwell vorbitor
W0263 GeoTrax®: Disney/PixarCars 2 Petrov Trunkov și Finn McMissile vorbitor
W0275 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 World Grand Prix
W0284 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Finn McMissile
W0285 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Francesco Bernoulli
W0286 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Mater
W0287 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen
W0288 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Nigel Gearsley
W0289 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Jeff Gorvette
W0290 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Professor Z
W0291 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars 2 Holley Shiftwell
W0380 Disney/Pixar Cars 2 Tăbliță magnetică Lightning McQueen
W0381 Disney/Pixar Cars 2 Tăbliță magnetică Mater
W0382 Disney/Pixar Cars 2 Tăbliță magnetică Finn McMissile
W1462 Disney/Pixar Cars 2 Tăbliță magnetică de desenat clasică
W1676 Disney/Pixar Cars 2 Tăbliță magnetică de desenat clasică
W1720 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Francesco Bernoulli și Cercul învingătorului
W1721 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen și Oprire la boxe
W1722 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Grem, Acer și Cameră spion
W1892 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Mater și Gong
W1893 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Finn McMissile și Simulator de antrenament
W2068 Imaginext®: Disney/Pixar Cars 2 Mack Hauler și Lightning McQueen
W2603 Power Wheels®: Disney/Pixar Cars 2 Lil' Lightning McQueen
W2604 Power Wheels®: Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen
W3001 View-Master®: Disney/Pixar Cars 2 Binoclu adevărat și Vizualizator 3D
W3002 View-Master®: Disney/Pixar Cars 2 Binoclu adevărat și Vizualizator 3D
W3599 GeoTrax® Disney/Pixar Cars 2 World Grand Prix Mega Set
W6160 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Mater
W6161 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Lightning McQueen
W6162 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Francesco
W6163 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Finn McMissile
W6169 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Pistă de curse Racing Rivalry
X0061 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Pistă de curse Speed 'n Sounds
X0051 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Jeff Gorvette
X0052 Wheelies™: Disney/Pixar Cars 2 Holley Shiftwell
W8686 GeoTrax®: Disney/Pixar Cars 2 Lewis Hamilton și Raoul sunete de curse
X0693 Disney/Pixar Cars 2 Kid-Tough™ Mini-tăbliță magnetică de desenat
X0694 Disney/Pixar Cars 2 Kid-Tough™ Mini-tăbliță magnetică de desenat
Elemente Disney/Pixar © Disney/Pixar; drepturile cu privire la vehiculele subiacente sunt proprietatea următoarelor terțe părți, după cum se aplică: Fundal inspirat de Cadillac Ranch al Ant Farm (Lord, Michels și Marquez) © 1974; Bentley este o marcă înregistrată a Bentley Motors Limited; Gremlin, Hudson Hornet și Pacer sunt mărci înregistrate ale Chrysler LLC; Jeep® și design-ul măștii de radiator Jeep® sunt mărci înregistrate ale Chrysler LLC; mărcile Darrell Waltrip utilizate cu permisiunea Darrell Waltrip Motor Sports; FIAT și Topolino sunt mărci înregistrate ale FIAT S.p.A.; Mercury, Model T, Mondeo și Mustang sunt mărci înregistrate ale Ford Motor Company; Chevrolet Impala, Corvette, El Dorado și Monte Carlo sunt mărci înregistrate ale General Motors; Mack este marcă înregistrată a Mack Trucks, Inc.; logourile Maserati și denumirile de model sunt mărci înregistrate ale Maserati S.p.A. și sunt utilizate sub licență; Mazda Miata este o marcă înregistrată a Mazda Motor Corporation; Mini Cooper este o marcă înregistrată a BMW AG; Mărcile OPEL și CORSA sunt mărci înregistrate ale Opel Eisenach GmbH/GM UK Ltd; Ape este o marcă înregistrată a Piaggio; Porsche este o marcă înregistrată a Porsche; design-ul însemnelor lui Sarge folosit cu aprobarea armatei S.U.A; mărcile înregistrate, patentele de design și drepturile de autor Volkswagen sunt folosite cu aprobarea proprietarului Volkswagen AG.

DISNEY BABY:


DISNEY/PIXAR TOY STORY 3:

T2406 Disney/Pixar Toy Story 3 Big Roarin' Rex
T2745 Disney/Pixar Toy Story 3 Pistă de curse spirală
T2747 Disney/Pixar Toy Story 3 Lampă Bullseye
T2748 Disney/Pixar Toy Story 3 Lampă Rex
T2749 Disney/Pixar Toy Story 3 Lampă Evil Dr. Porkchop
T3774 Disney/Pixar Toy Story 3 Talking Chatter Telephone®
W2762 Disney/Pixar Toy Story 3 Lampă Trixie
W2763 Disney/Pixar Toy Story 3 Lampă Buttercup
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

DOODLE BEAR®:

W0376 Doodle Bear® Roz
W0377 Doodle Bear® Violet
W0378 Doodle Bear® Azuriu
W1709 Doodle Bear® Markere lavabile
W5535 Doodle Bear
® Ștampile lavabile 

W9707 Doodle Bear Babies™ Pisoi
W9709 Doodle Bear Babies™ Cățel
W9708 Doodle Bear Babies™ Iepuraș
Doodle Bear este o marcă înregistrată a Ed Kaplan Associates, LLC
©Ed Kaplan Associates, LLC 2010, toate drepturile rezervate.

DOODLE PRO®:

L6976 SpongeBob SquarePants™ Kid-Tough™ Mini-tăbliță magnetică de desenat
©2009 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants și toate titlurile, logourile și personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants creat de Stephen Hillenburg.

N3392 The Wonder Pets™ Kid-Tough™ Mini-tăbliță magnetică de desenat
©2009 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Wonder Pets! şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc.

P9693 Barbie™ Kid-Tough™ Mini-tăbliță magnetică de desenat
P7942 Barbie™ Kid-Tough™ Tăbliță magnetică de desenat clasică
BARBIE şi mărcile înregistrate asociate şi modelele vestimentare comerciale sunt proprietatea şi folosite sub licenţă Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate.

R1603 Toy Story™ Kid-Tough™ Mini-tăbliță magnetică de desenat
R1604 Toy Story™ Kid-Tough Mini-tăbliță magnetică de desenat
T3956 Disney/Pixar Toy Story 3 Kid-Tough Tăbliță magnetică de desenat clasică
T3961 Disney/Pixar Toy Story 3 Kid-Tough Mini-tăbliță magnetică de desenat
©Disney/Pixar

R4318 Ni Hao, Kai-Lan!™ Kid-Tough™ Tăbliță magnetică de desenat
©2009 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Ni Hao, Kai-Lan! şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc.

T3823 Thomas the Tank Engine™ Kid-Tough™ Tăbliță magnetică de desenat Doodle Pal
© 2010 Gullane (Thomas) Limited.
Personajele și denumirile Thomas și logoul Thomas și prietenii sunt mărci înregistrate ale Gullane (Thomas) Limited și filialelor sale și sunt înregistrate în multe jurisdicții din lume.

T4970 DC Super Friends™ Kid-Tough Tăbliță magnetică
R9952 Kid-Tough™ Mini-tăbliță magnetică de desenat DC Super Friends™ Batman
R9953 Kid-Tough™ Mini-tăbliță magnetică de desenat DC Super Friends™ Superman
DC SUPER FRIENDS și toate personajele și elementele asociate sunt mărci înregistrate ale și © DC Comics. SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)

W9700 Doodle Pro® Dora the Explorer™ Doodle Pal
© 2011 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International, Inc.

V9145 Doodle Pro® Nickelodeon SpongeBob SquarePants™ Doodle Pal
© 2011 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants și toate titlurile, logourile și personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants creat de Stephen Hillenburg.

JOCURI FISHER-PRICE®:

R3193 Barbie® Make A Match Game
BARBIE şi mărcile înregistrate asociate şi modelele vestimentare comerciale sunt proprietatea şi folosite sub licenţă, Mattel, Inc.
©2010 Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate.

M3910 Disney/Pixar Cars Make A Match Game
©Disney/Pixar Elemente Disney/Pixar ©Disney/Pixar, neincluzând vehiculele subiacente deținute de terțe părți: Hudson Hornet™, Chevrolet Impala™, Porsche™, Mercury™ și Jeep®. Design-ul însemnelor lui Sarge este folosit cu aprobarea armatei SUA.

R2825 Dora My First UNO® Joc
©2010 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International, Inc.

T4767 Handy Manny™ Make A Match Game
R2751 Handy Manny™ My First UNO® Joc
T4766 Handy Manny™ Tic Tac Bingo
Elemente Disney © Disney

N5831 Mickey Mouse Clubhouse My First UNO® Joc de cărți XL
©Disney

R3483 My Size® Thomas & Friends™ Set de puzzle-uri
R3487 Thomas & Friends™ Set de puzzle-uri de 24 de piese
R3488 Thomas & Friends™ Puzzle Thomas la Depoul pentru reparații Sodor
R3490 Thomas & Friends™ Puzzle Thomas cu macara
R3489 Thomas & Friends™ Puzzle Thomas cu mulțime în gară
R9317 Thomas & Friends™ Tic Tac Bingo
R2823 Thomas & Friends™ My First UNO® Joc de cărți XL
R3195 Thomas & Friends™ Joc surpriză de ziua de naștere
R5237 Thomas & Friends™ Joc Make a Match
© 2010 Gullane (Thomas) Limited. Personajele și denumirile Thomas și logoul Thomas și prietenii sunt mărci înregistrate ale Gullane (Thomas) Limited și filialelor sale și sunt înregistrate în multe jurisdicții din lume.

GEOTRAX®:

P5370 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Lightning McQueen's Close Call
P6246 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Lightning McQueen la Radiator Springs cu telecomandă
P6247 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Mater cu telecomandă
P6248 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Doc Hudson cu telecomandă
P6251 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Arta pe corp a lui Ramone
P7587 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Cafenea V-8 a lui Flo
P8459 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Set de piste cu Sally
P8460 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Set de piste cu Sarge
R2771 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Lookout Mountain-ul lui Sheriff
R2772 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Lightning McQueen cu telecomandă
R3125 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Set de piste cu Trev
T6200 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Mater nou-nouț cu telecomandă
T6206 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Lightning McQueen Dinoco cu telecomandă
T7158 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Chick Hicks cu telecomandă
T7159 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Red cu telecomandă
T7160 Geotrax® Disney/Pixar Cars Casa Della Tires a lui Luigi
T7959 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Cortul lui Fillmore
W6842 GeoTrax® Disney/Pixar Cars 2 Miles Axelrod cu telecomandă
X3073 GeoTrax® Disney/Pixar Cars 2 Jeff Gorvette cu telecomandă
©Disney/Pixar
Elemente Disney/Pixar ©Disney/Pixar, neincluzând vehiculele subiacente deținute de terțe părți: Hudson Hornet™, Chevrolet Impala™, Porsche™, Mercury™ și Jeep®. Design-ul însemnelor lui Sarge este folosit cu aprobarea armatei SUA.

T2750 GeoTrax® Disney/Pixar Toy Story 3 Set cu telecomandă Podul exploziv
T7161 GeoTrax® Disney/Pixar Toy Story 3 Getaway Turbo cu telecomandă
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

V7872 GeoTrax® DC Super Friends™ Batmobile cu telecomandă
V7873 GeoTrax® DC Super Friends™ Vehiculul lui Batman
V7874 GeoTrax® DC Super Friends™ Vehiculul lui Joker
V8488 GeoTrax® DC Super Friends™ Set Peștera lui Batman cu telecomandă
V8490 GeoTrax® DC Super Friends™ Gotham City
V8491 GeoTrax® DC Super Friends™ Bârlogul lui Joker
V8785 GeoTrax® DC Super Friends™ Set de piste Joker
V8786 GeoTrax® DC Super Friends™ Set de piste Batman™
W9959 GeoTrax® DC Super Friends™ Vehiculul Green Lantern
DC SUPER FRIENDS și toate personajele și elementele asociate sunt mărci înregistrate ale și © DC Comics
SCUT WB:

VEHICULE GROW WITH ME™:

V7609 Barbie™ Grow with Me™ Skateboard 3 în 1
V7621 Barbie™ Grow With Me™ 1,2,3 Roller Skates™
V7623 Barbie™ Grow With Me™ 1,2,3 InLine Skates™
BARBIE şi mărcile înregistrate asociate şi modelele vestimentare comerciale sunt proprietatea şi folosite sub licenţă Mattel, Inc. © 2010 Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate.

HERO WORLD:

TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s12)

IMAGINEXT®:

SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s12)IMAGINEXT SPONGEBOB SQUAREPANTS
Nickelodeon, SpongeBob SquarePants și toate titlurile, logourile și personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc. Create de Stephen Hillenburg.

iXL:

R9705 Software iXL™ Learning System —Disney/Pixar Toy Story 3
Elemente Disney/Pixar © Disney/Pixar
Slinky® Dog. © Poof-Slinky, Inc.

R9706 Software iXL™ Learning System —Prințesa Disney
R9707 Software iXL™ Learning System —Manny Iscusitul Disney
W0434 Software iXL™ Learning System —Clubul lui Mickey Mouse
Elemente Disney © Disney

R9708 Software iXL™ Learning System —DC Super Friends™ Batman the Brave and the Bold (Neînfricat și Cutezător)
BATMAN: THE BRAVE AND THE BOLD şi toate personajele şi elementele asociate sunt mărci înregistrate ale și © DC Comics.
SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)

R9709 Software iXL™ Learning System —SCOOBY-DOO!
SCOOBY-DOO şi toate personajele şi elementele asociate sunt mărci înregistrate ale © Hanna-Barbera.
SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)

R9710 Software iXL™ Learning System —Ni Hao, Kai-lan™
© 2010 Viacom international Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Ni Hao, Kai-lan! şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc.

V6162 Software iXL™ Learning System —SpongeBob SquarePants™
© 2010 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants și toate titlurile, logourile și personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants creat de Stephen Hillenburg.

V6163 Software iXL™ Learning System —Shrek Forever After™
Shrek Forever After™ și © 2010 DreamWorks Animation LLC.

V8527 Software iXL™ Learning System —Pinguinii din Madagascar
© 2011 Viacom International Inc. Madagascar ® DWA LLC. Toate drepturile rezervate.

W0430 Software iXL™ Learning System —Green Lantern
GREEN LANTERN şi toate personajele şi elementele asociate sunt mărci înregistrate ale (c) DC Comics.
SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc. (s11)

W0431 Software iXL™ Learning System —Kung Fu Panda 2
Kung Fu Panda 2™ 2011 DreamWorks Animation L.L.C.
Kung Fu Panda ® DreamWorks Animation L.L.C.

W0432 Software iXL™ Learning System —Dora the Explorer
© 2011 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Dora the Explorer şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc.

W0435 Software iXL™ Learning System —Disney/Pixar Cars 2
Elemente Disney/Pixar © Disney/Pixar
Cars 2 © 2011 Disney/Pixar, neincluzând drepturile subiacente ale terțelor părți; Pacer este o marcă înregistrată a Chrysler LLC; mărcile înregistrate, patentele de design și drepturile de autor Volkswagen sunt folosite cu aprobarea proprietarului Volkswagen AG; Gremlin este o marcă înregistrată a Chrysler LLC.; FIAT este o marcă înregistrată a FIAT S.p.A.; Topolino este o marcă înregistrată a FIAT S.p.A.; Jeep ® și design-ul măștii de radiator Jeep® sunt mărci înregistrate ale Chrysler LLC.; design-ul însemnelor lui Sarge folosit cu aprobarea armatei S.U.A; Fundal inspirat de Cadillac Ranch al Ant Farm (Lord, Michels și Marquez) © 1974.

LITTLE PEOPLE:SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s11)

X6022 Little People® Disney•Pixar Buzz Lightyear și navă spațială
X6023 Little People® Disney•Pixar Woody și telecomandă
X3894 Wheelies™ Disney•Pixar Rex
X3891 Wheelies™ Disney•Pixar Buzz Lightyear
X3893 Wheelies™ Disney•Pixar Jessie
X3892 Wheelies™ Disney•Pixar Woody
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

PRINȚESĂ DISNEY LITTLE PEOPLE
POWER WHEELS:

W4715 Power Wheels® Barbie™ Kawasaki KFX
Y1773 Power Wheels® Lil' Kawasaki
Mărcile înregistrate Kawasaki sunt folosite sub licență către Fisher-Price, Inc.
BARBIE şi mărcile înregistrate asociate şi modelele vestimentare comerciale sunt proprietatea şi folosite sub licenţă Mattel, Inc. © 2012Mattel, Inc. All Rights Reserved.

Jeep® Wrangler și modelele sale comerciale sunt folosite sub licență de la Chrysler LLC. © Chrysler LLC 2012.
BARBIE şi mărcile înregistrate asociate şi modelele vestimentare comerciale sunt proprietatea şi folosite sub licenţă Mattel, Inc. © 2010 Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate.

Fabricat de Fisher-Price Inc., o filială a Mattel, Inc.

N1476 Jeep® Wrangler Rubicon
Jeep ® și design-ul măștii de radiator Jeep® sunt mărci înregistrate ale Chrysler Group LLC. Jeep® Hurricane, Jeep® Wrangler, Jeep® Wrangler Rubicon și modelele comerciale asociate sunt folosite sublicență de la Chrysler Group LLC. © Chrysler Group LLC 2009.

C3493 Ford F-150
Ford, F-150 și mărcile înregistrate asociate sunt folosite sub licență de la Ford Motor Company.

P5920 Ford Mustang
Ford Oval și Mustang sunt mărci înregistrate deținute și licențiate de Ford Motor Company.
Fabricat de Fisher-Price Inc., o filială a Mattel, Inc. www.ford.com.

J7825 Dora Lil Quad
©2012Viacom International Inc. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International, Inc.W4716 Power Wheels® HOT WHEELS™ Kawasaki KFX
Mărcile înregistrate Kawasaki sunt folosite sub licență către Fisher-Price, Inc.
HOT WHEELS şi mărcile înregistrate asociate şi modelele comerciale sunt proprietatea şi folosite sub licenţă de la Mattel, Inc. © 2012Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate.

K0451 Barbie™ Lil' Trail Rider ATV
BARBIE şi mărcile înregistrate asociate şi modelele vestimentare comerciale sunt proprietatea şi folosite sub licenţă de la Mattel, Inc. © 2012Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate.

K0452 Lil' Kawasaki®
Mărcile înregistrate Kawasaki sunt folosite sub licență către Fisher-Price, Inc.K8285 Ford F-150
Ford Oval și F-150 sunt mărci înregistrate deținute și licențiate de Ford Motor Company.
Fabricat de Fisher-Price Inc., o filială a Mattel, Inc. www.ford.com.

P8814 Arctic Cat® 650
Arctic Cat, the Aircat logo, Prowler 650 și emblemele, logourile și modelele de caroserie asociate sunt mărci înregistrate ale Arctic Cat, Inc., și sunt folosite sub licență către Fisher-Price de la Arctic Cat, Inc. Toate drepturile rezervate.

P8812 Barbie™ Ford Mustang
Ford Oval și Mustang sunt mărci înregistrate deținute și licențiate de Ford Motor Company. Fabricat de Fisher-Price Inc., o filială a Mattel, Inc. www.ford.com.
BARBIE and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from Mattel, Inc. © 2012 Mattel, Inc. All Rights Reserved.

T8396 Barbie™ Jammin' Jeep® Wrangler
W4473 Power Wheels® Barbie™ Jammin’ Jeep® Wrangler
Y8409 Power Wheels® Barbie™ Jammin’ Jeep® Wrangler (Pink)
Jeep® și design-ul măștii de radiator Jeep® sunt mărci înregistrate ale Chrysler Group LLC. Jeep® Wrangler and its trade dress are used under license from Chrysler Group LLC. © Chrysler Group LLC 2012.
BARBIE and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from Mattel, Inc. © 2012 Mattel, Inc. All Rights Reserved.

W6209 Power Wheels® Barbie™ Noul Beetle Volkswagen®
Mărcile înregistrate, patentele de design și drepturile de autor sunt folosite cu aprobarea proprietarului Volkswagen AG.
BARBIE and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from Mattel, Inc. © 2012 Mattel, Inc. All Rights Reserved.

M5728 DC Super Friends™ Batman™ Lil' Quad™
X0075 Power Wheels® Batman Lil' Quad™
DC SUPER FRIENDS ași toate personajele și elementele asociate sunt mărci înregistrate ale și © DC Comics.
SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s07)N8417 Cadillac® Escalade™
M9780 Cadillac® Escalade™ Custom Edition
W9417 Power Wheels® Cadillac® Hybrid Escalade™ Custom Edition
X3419 Power Wheels® Cadillac® Escalade™
Cadillac, emblema Wreath & Crest, Escalade, EXT și modelele de caroserie asociate sunt mărci înregistrate General Motors, folosite sub licență către Fisher-Price.

N2892 Barbie™ Lil' Quad™
W6215 Power Wheels® Barbie Lil' Quad™
BARBIE şi mărcile înregistrate asociate şi modelele comerciale sunt proprietatea şi folosite sub licenţă de la Mattel, Inc. © 2012Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate.

N9733 Lightning McQueen
Elemente ©Disney/Pixar ©Disney/Pixar.

P5065 Harley-Davidson® Rocker™
T4869 Power Wheels® Harley-Davidson® Rocker™
X0067 Power Wheels® Harley-Davidson® Rocker™
Harley, Harley-Davidson și logoul Bar & Shield sunt printre mărcile înregistrate ale H-D Michigan, LLC. ©2012. Toate drepturile rezervate. Fabricat de Fisher-Price sub licență de la Harley-Davidson Motor Co.

P5066 Barbie™ Kawasaki® KFX cu Monster Traction™
Mărcile înregistrate Kawasaki sunt folosite sub licență către Fisher-Price, Inc.
BARBIE şi mărcile înregistrate asociate şi modelele vestimentare comerciale sunt proprietatea şi folosite sub licenţă Mattel, Inc. © 2012Mattel, Inc. All Rights Reserved.

R2510 Disney Princess Tot Rod
X3051 Power Wheels® Disney Princess Lil' Quad™
©Disney
Vizitați Disney Princess pe DisneyPrincess.com

Y4997 Buticul de funde Minnie Mouse Power Wheels®
X9218 Noul Beetle Volkswagen® Buticul de funde Minnie Mouse Power Wheels®
©Disney

V3299 Power Wheels® Mickey Mouse Clubhouse Tot Rod
©Disney

T5003 Disney/Pixar Toy Story 3 Lil' Quad
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

T4963 Thomas & Friends™ Thomas the Tank Engine™
© 2012 Gullane (Thomas) Limited.
Personajele și denumirile Thomas și logoul Thomas și prietenii sunt mărci înregistrate ale Gullane (Thomas) Limited și filialelor sale și sunt înregistrate în multe jurisdicții din lume.

P2896 smart fortwo coupe
(logoul smart) și modelul distinct de caroserie al produsul inclus sunt sub protecția drepturilor de proprietate intelectuală deținute de Daimler AG. Ele sunt folosite de Fisher-Price, Inc. sub licență.

W6201 Power Wheels® Hot Wheels™ Dune Racer
HOT WHEELS şi mărcile înregistrate asociate şi modelele comerciale sunt proprietatea şi folosite sub licenţă Mattel, Inc. © 2012 Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate.

W6202 Power Wheels® Volkswagen® Noul Beetle
Mărcile înregistrate, patentele de design și drepturile de autor sunt folosite cu aprobarea proprietarului Volkswagen AG.

W9257 Power Wheels® Ford Mustang BOSS 302
Mărcile înregistrate și modelele comerciale Ford Motor Company sunt folosite sub licență către Mattel, Inc.

MAȘINI DE CONDUS:

J5242 Dora Explore cu Me Trike™
W2876 Dora the Explorer™ Kid-Tough™ Tricicletă
W4695 Dora the Explorer™ Tricicletă cu lumini și sunete
©2010 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International, Inc.

V4270 Go, Diego, Go!™ Kid-Tough™ Tricicletă
W2881 Go, Diego, Go!™ Tricicletă Tough
W6137 Go, Diego, Go!™ Tricicletă cu lumini și sunete
©2010 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International, Inc.

K6674 Diego Adventure Trike™
©2009 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International, Inc.

W1441 Barbie™ Tricicletă Tough
X6020 Barbie™ Tricicletă cu lumini și sunete
BARBIE şi mărcile înregistrate asociate şi modelele vestimentare comerciale sunt proprietatea şi folosite sub licenţă Mattel, Inc. ©2012 Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate.

W2879 Kawasaki® Tough Trike
Mărcile înregistrate Kawasaki sunt folosite sub licență către Fisher-Price, Inc.

W2880 Thomas & Friends™ Kid-Tough™ Tricicletă
W6138 Thomas & Friends™ Tricicletă cu lumini și sunete
© 2010 Gullane (Thomas) Limited.
Personajele și denumirile Thomas și logoul Thomas și prietenii sunt mărci înregistrate ale Gullane (Thomas) Limited și filialelor sale și sunt înregistrate în multe jurisdicții din lume.

N1366 Harley-Davidson Motorcycles Tricicletă cu lumini și sunete
W6135 Harley-Davidson Motor Cycles® Tricicletă cu lumini și sunete
W1778 Harley-Davidson Motor Cycles® Triciletă Tough
Harley, Harley-Davidson și logoul Bar & Shield sunt printe mărcile înregistrate ale H-D Michigan, LLC. ©2012. Toate drepturile rezervate. Fabricat de Fisher-Price sub licență de la Harley-Davidson Motor Co.

N8416 HOT WHEELS™ Tricicletă cu lumini și sunete
W1442 HOT WHEELS™ Tricicletă cu lumini și sunete
HOT WHEELS şi mărcile înregistrate asociate şi modelele comerciale sunt proprietatea şi folosite sub licenţă de la Mattel, Inc. © 2008 Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate.

R3858 Ni Hao, Kai-lan Tricicletă cu lumini și sunete
©2009 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Nick Jr., Ni Hao, Kai-Lan! şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International, Inc.

T6197 Dora the Explorer Tricicletă cu lumini și sunete
©2010 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International, Inc.

M6784 DC Super Friends™ Batman™ Tricicletă cu lumini și sunete
W9981 DC Super Friends™ Batman™ Tricicletă cu lumini și sunete
DC SUPER FRIENDS și toate personajele și elementele asociate sunt mărci înregistrate ale și © DC Comics.
SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s07)

T8822 Thomas & Friends™ Tricicletă cu lumini și sunete
© 2010 Gullane (Thomas) Limited.
Personajele și denumirile Thomas și logoul Thomas și prietenii sunt mărci înregistrate ale Gullane (Thomas) Limited și filialelor sale și sunt înregistrate în multe jurisdicții din lume.

W8674 Ford F-250 Super Duty
Mărcile înregistrate și modelele comerciale Ford Motor Company sunt folosite sub licență către Mattel, Inc.

SHAKE 'N GO:
DISNEY/PIXAR:


Hudson Hornet™; Jeep®; Mack®; Chevrolet Impala™; Mercury™ și Petty®. Design-ul însemnelor lui Sarge este folosit cu aprobarea armatei SUA.

P9049 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Toy Story 3 Woody și telecomandă
P9050 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Toy Story 3 Buzz Lightyear
V1643 Disney/Pixar Toy Story 3: Shake 'n Go!® Pistă de curse
X2904 Shake ‘N Go!® Disney Pixar Toy Story Buzz Lightyear
X2905 Shake ‘N Go!® Disney Pixar Toy Story Rex
X2903 Shake ‘N Go!® Disney Pixar Toy Story Woody și telecomandă
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

DC SUPER FRIENDS:


SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s08)

SPONGEBOB SQUAREPANTS

X4088 Shake ‘n Go!® SpongeBob
X4089 Shake ‘n Go!® SpongeBob & Patrick
© 2012 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants și toate titlurile, logourile și personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc. Create de Stephen Hillenburg.

SMART CYCLE:

T3856 SMART CYCLE® Software—Shrek Forever After
Shrek Forever After™ & © 2010 DreamWorks Animation LLC.

T6346 SMART CYCLE® Software—Pinguinii din Madagascar
© 2010 Viacom International Inc. Madagascar ® DWA LLC. Toate drepturile rezervate.

T6347 Software SMART CYCLE® —DC Super Friends™
DC SUPER FRIENDS și toate personajele și elementele asociate sunt mărci înregistrate ale și © DC Comics.
SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)

T6348 Software SMART CYCLE® —Hot Wheels™
© 2010 Mattel, Inc.  Toate drepturile rezervate.

T6349 SMART CYCLE® Software—Bob the Builder™
© 2010 HIT Entertainment Limited și Keith Chapman. Numele și personajul Bob the Builder, personajele și logourile nituite asociate sunt mărci înregistrate ale HIT Entertainment Limited.

T6350 Software SMART CYCLE® —Nickelodeon™ SpongeBob Squarepants™
© 2010 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants și toate titlurile, logourile și personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants creat de Stephen Hillenburg.
(S10)

T6351 Software SMART CYCLE® —Disney/Pixar The World of Cars
Elemente Disney/Pixar © Disney/Pixar
Hudson Hornet™, Mercury™ & Chevrolet Impala™

T6352 Software SMART CYCLE® —Scooby-Doo!™
SCOOBY-DOO şi toate personajele şi elementele asociate sunt mărci înregistrate ale și © Hanna-Barbera.
SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)
SCOOBYDOO.com

T6353 Software SMART CYCLE® —Thomas & Friends™
© 2010 Gullane (Thomas) Limited.
Personajele și denumirile Thomas și logoul Thomas și prietenii sunt mărci înregistrate ale Gullane (Thomas) Limited și filialelor sale și sunt înregistrate în multe jurisdicții din lume.

T6354 Software SMART CYCLE® —Nickelodeon™ Diego, Dora și Dinozaurii
© 2010 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer, Go, Diego, Go! şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc.

T6355 Software SMART CYCLE® —Disney/Pixar Toy Story
Elemente Disney/Pixar © Disney/Pixar

T3902 Software SMART CYCLE® —DC Super Friends™
DC SUPER FRIENDS și toate personajele și elementele asociate sunt mărci înregistrate ale și © DC Comics.
SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s09)

W0436 Software SMART CYCLE® —Dream Works® Kung Fu Panda 2
Kung Fu Panda 2™ 2010 DreamWorks Animation L.L.C.
Kung Fu Panda ® DreamWorks Animation L.L.C

W0437 Software SMART CYCLE® —DC Super Friends™ Green Lantern
GREEN LANTERN și toate personajele și elementele asociate sunt mărci înregistrate ale și © DC Comics
SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s11)

W0438 Software SMART CYCLE® —Nickelodeon™ SpongeBob SquarePants™
© 2010 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants și toate titlurile, logourile și personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants creat de Stephen Hillenburg.

W0439 Software SMART CYCLE® —SCOOBY-DOO
SCOOBY-DOO şi toate personajele şi elementele asociate sunt mărci înregistrate ale și © Hanna-Barbera. SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s11)
SCOOBYDOO.com

W0440 Software SMART CYCLE® —Disney/Pixar Cars 2
Elemente Disney/Pixar © Disney/Pixar
Cars 2 © 2011 Disney/Pixar, neincluzând drepturile subiacente ale terțelor părți; Pacer este o marcă înregistrată a Chrysler LLC; mărcile înregistrate, patentele de design și drepturile de autor Volkswagen sunt folosite cu aprobarea proprietarului Volkswagen AG; Gremlin este o marcă înregistrată a Chrysler LLC.; FIAT este o marcă înregistrată a FIAT S.p.A.; Topolino este o marcă înregistrată a FIAT S.p.A.; Jeep ® și design-ul măștii de radiator Jeep® sunt mărci înregistrate ale Chrysler LLC.; design-ul însemnelor lui Sarge folosit cu aprobarea armatei S.U.A; Fundal inspirat de Cadillac Ranch al Ant Farm (Lord, Michels și Marquez) © 1974.

TRIO™:

T3818 TRIO™ DC Super Friends™ Batwing™
T3819 TRIO™ DC Super Friends™ Joker-Bot
T3832 TRIO™ DC Super Friends™ Batcave™
T4446 TRIO™ DC Super Friends™ Mr. Freeze™
T4447 TRIO™ DC Super Friends™ The Penguin™
T4448 TRIO™ DC Super Friends™ Superman™
V4234 TRIO™ DC Super Friends™ Batman™ & The Riddler™
V4236 TRIO™ DC Super Friends™ Robin™ și avion cu reacție
V6922 TRIO™ DC Super Friends™ Rachetă Green Lantern
W2061 TRIO™ DC Super Friends™ Laboratorul de râs al lui Joker
W2062 TRIO™ DC Super Friends™ Submarinul lui Batman
W5805 TRIO™ DC Super Friends™ Batman™ și Clayface
W5806 TRIO™ DC Super Friends™ K. Croc cu barcă de mlaștină
W9672 TRIO™ DC Super Friends™ Motocicleta lui Batman
DC SUPER FRIENDS și toate personajele și elementele asociate sunt mărci înregistrate ale și © DC Comics
SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s10)

V9539 TRIO™ HOT WHEELS™ Super constructorul cascador
V9540 TRIO™ HOT WHEELS™ Garaj Lift 'n Go
W2064 TRIO™ HOT WHEELS™ Bone Shaker®
W2065 TRIO™ HOT WHEELS™ Rodger Dodger®
W2066 TRIO™ HOT WHEELS™ Urban Agent®
HOT WHEELS şi mărcile înregistrate asociate şi modelele comerciale sunt proprietatea şi folosite sub licenţă de la Mattel, Inc. © 2011 Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate.

VIEW-MASTER:

H9696 Role 3D The Backyardigans™
J3966 The Backyardigans™ Set cadou
©2009 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Nick Jr. Backyardigans şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc.

M8970 Role 3D Best of Barbie
BARBIE şi mărcile înregistrate asociate şi patentele sunt proprietatea şi folosite sub licenţă Mattel, Inc. © 2010 Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate.

K9880 Role 3D Charlotte's Web™
™ & © Paramount Pictures Corp. Toate drepturile înregistrate.

C7174 Role 3D Clifford The Big Red Dog™
©2004 Scholastic Entertainment Inc. SCHOLASTIC și logourile sunt mărci înregistrate ale Scholastic Inc. CLIFFORD THE BIG RED DOG, CLIFFORD și EMILY ELIZABETH și logourile sunt mărci înregistrate ale Norman Bridwell.

N1517 Discovery Channel™ Proiector educativ cu sunete
©2008 Discovery Communications, LLC. Discovery Channel și logoul Discovery Channel sunt mărci înregistrate ale Discovery Communications, LLC, folosite sub licență. Toate drepturile rezervate. discovery.com

C7162 Role 3D Mica sirenă de la Disney
C7163 Role 3D Cenușăreasa de la Disney
C7164 Role 3D Frumoasa din Pădurea Adormită de la Disney
C7166 Role 3D Frumoasa și bestia de la Disney
L2209 Role 3D Clubul lui Mickey Mouse de la Disney
M7336 Role 3D Manny Iscusitul de la Disney
N3989 Role 3D Peter Pan de la Disney
N3990 Role 3D Bambi
N3991 Role 3D Doamna și Vagabondul de la Disney
N3992 Role 3D Prințesa Pocahontas de la Disney
N6910 Manny Iscusitul Set cadou
N6911 Prințesa Disney Set cadou
N6912 Best of Playhouse Disney View-Master Set cadou
©Disney

C7228 Finding Nemo Disney/Pixar Set cadou
C7157 Role 3D Finding Nemo Disney/Pixar
C7167 Role 3D Toy Story 2 Disney/Pixar
C7170 MONSTERS, INC. Role 3D Disney/Pixar
C7231 Toy Story 2 Disney/Pixar Set cadou
H0703 Role 3D Cars
L6983 Ratatouille Set cadou
L6994 Role 3D Ratatouille Disney/Pixar
N1998 Role 3D Disney/Pixar WALL-E
W2135 View-Master®: Disney/Pixar Cars Set cadou
©Disney/Pixar

R6159 Binoclu adevărat și Vizualizator 3D Disney/Pixar Toy Story cu o rolă Toy Story
T3963 Disney/Pixar Toy Story 3 Set cadou
T4873 Binoclu adevărat și Vizualizator 3D Disney/Pixar Toy Story 3
©Disney/Pixar
www.disney.com/toystory

L7964 Role 3D Disney My Friends Tigger & Pooh
©Disney. Bazat pe operele "Winnie the Pooh" scrise de A.A. Milne și E.H. Shephard.

L7963 Role 3D Disney Little Einsteins
©Disney
© The Baby Einstein Company, LLC. Toate drepturile rezervate. LITTLE EINSTEINS și logourile Little Einsteins sunt mărci înregistrate ale The Baby Einstein Company, LLC. Toate drepturile rezervate. EINSTEIN și ALBERT EINSTEIN sunt mărci înregistrate ale The Hebrew University of Jerusalem (Universitatea Evreiască din Ierusalim). Toate drepturile rezervate. www.albert-einstein.org

L2208 Role 3D Dora's World Adventure!™ (Viacom)
C7230 Dora the Explorer™ Set cadou
©2009 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate.
Nickelodeon, Dora the Explorer şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc.

N1780 Role 3D Kung Fu Panda de la Dreamworks Animation
N1781 Kung Fu Panda de la Dreamworks Animation Set cadou
Kung Fu Panda™ & © 2008 DreamWorks Animation LLC.

K9879 Go, Diego, Go!™ Set cadou
©2009 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate.
Nickelodeon, Go, Diego, Go! şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc.

K3517 Binoclu și Vizualizator 3D Look & Learn™ National Wildlife Federation™ - Dinozauri
K3518 Binoclu și Vizualizator 3D Look & Learn™ National Wildlife Federation™ - Viața marină
K3519 Binoclu și Vizualizator 3D Look & Learn™ National Wildlife Federation™ - Creaturi din pădurea tropicală
K9878 Binoclu și Vizualizator 3D National Wildlife Federation™ - Safari
L2207 Role 3D National Wildlife Federation™ - Animale din Africa de Nord
L6995 Role 3D National Wildlife Federation™ - Puii animalelor de la zoo
© National Wildlife Federation™ 2006. Folosite sub licență de către Fisher-Price, Inc.

R5139 Ni Hao, Kai-lan Set cadou
©2009 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Ni Hao, Kai-lan! şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc.

G2616 Role 3D Rudolph The Red-Nosed Reindeer®
Rudolph the Red-Nosed Reindeer © & ® The Rudolph Co., L.P. Toate elementele sub licență acordată către Character Arts LLC. All rights reserved.

C7177 Role 3D SpongeBob SquarePants™
P7955 SpongeBob SquarePants™ Set cadou
©2009 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate.
Nickelodeon, SpongeBob SquarePants și toate titlurile, logourile și personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants creat de Stephen Hillenburg.

L6984 Role 3D Surf's Up (Cu toții la surf!)
TM & ©2007 Sony Pictures Animation, Inc. Toate drepturile rezervate.

C7161 Role 3D Thomas și prietenii
© 2010 Gullane (Thomas) Limited.
Personajele și denumirile Thomas și logoul Thomas și prietenii sunt mărci înregistrate ale Gullane (Thomas) Limited și filialelor sale și sunt înregistrate în multe jurisdicții din lume.

R7161 UNDE LUCRURILE SĂLBATICE SUNT Set cadou
© Warner Bros. Entertainment Inc.
SCUT WB: TM și © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s09)

M1355 Wonder Pets! Role 3D
N6909 Wonder Pets! Set cadou
©2009 Viacom International Inc. Toate drepturile rezervate. Nickelodeon, Wonder Pets! şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc.

MĂRCI ALE PERSONAJELOR FRIENDS DE LA FISHER-PRICE:

Backyardigans:
©2009 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Nick Jr. Backyardigans şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc.

Dora the Explorer:
©2009 Viacom International Inc. All rights reserved. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc.

Go, Diego Go!:
©2009 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! şi toate titlurile, logourile şi personajele asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc.

Disney Little Einsteins:
© The Baby Einstein Company, LLC. Little Einsteins este o marcă înregistrată a The Baby Einstein Company, LLC. Toate drepturile rezervate. EINSTEIN este o marcă înregistrată a The Hebrew University of Jerusalem (Universitatea Evreiască din Ierusalim).

SpongeBob SquarePants:
© 2009 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants și toate titlurile, personajele și logourile asociate sunt mărci înregistrate ale Viacom International Inc. Create de Stephen Hillenburg.

Thomas și prietenii:
© 2010 Gullane (Thomas) Limited. Personajele și denumirile Thomas și logoul Thomas și prietenii sunt mărci înregistrate ale Gullane (Thomas) Limited și filialelor sale și sunt înregistrate în multe jurisdicții din lume.

Wow! Wow! Wubbzy!:
© Bolder Media, Inc. și IDT Entertainment, Inc. Toate drepturile rezervate.

Winnie the Pooh:
© Disney. Bazat pe operele "Winnie the Pooh" scrise de A.A. Milne și E.H. Shepard.

© 2012 Mattel, Inc. Toate drepturile rezervate.