Little People® Grote ontdekkingen.
Verschillende karakters
De Little People vriendjes lijken veel op echte kinderen, ze hebben stuk voor stuk hun eigenkarakter en eigenaardigheden, net als uw peuter. Het maakt niet uit of uw kind de speelse energie heeft van Eddie of meer bedachtzaam is zoals Mia. Als uw kleine deze vriendjes beter leert kennen leert hij over zichzelf en over anderen. Naarmate uw kind groeit en zich ontwikkelt, doen zich nieuwe speelmogelijkheden voor — met nieuwe kansen om dingen te onderzoeken, te leren en te ontdekken.
Waarom is fantasie zo belangrijk?
Een kind met fantasie kan over dingen nadenken, dingen laten gebeuren en natuurlijk nieuwe dingen leren. Fantasievol spel resulteert direct in probleemoplossing en creatief denken, en uiteindelijk in inzicht en leren lezen. Tijdens het spelen transformeren kinderen het alledaagse, onderzoeken ze het onbekende en oefenen ze toekomstig rollenspel. Fantasievol spel bevordert de ontwikkeling en is vormend voor de toekomst.
Vaardigheden ontwikkelen
En fantasiespel is slechts één van de dingen die uw kind spelenderwijs leert met Little People speelgoed. Met zo veel thema's, functies en extra's nodigt dit speelgoed hen uit om te experimenteren met wat wel “kindgericht” spelen wordt genoemd:
• Controle over de eigen wereld
• Onderzoeken hoe dingen werken
• Problemen oplossen
• Taalontwikkeling en ontwikkeling van het denkvermogen