Velge leker som stimulerer til læring
Du kan oppmuntre barnet til å lære nye ting ved å gi det et rikt utvalg av leker som er plukket ut med omhu – særlig leker som stimulerer til aktivitet og utforsking. Når du skal sette sammen en lekekasse til barnet, er det viktig å huske på at barnets muskler utvikles ovenfra og ned (fra hode til fot) og utover fra midten av kroppen. Det vil si at kontroll over hode og armer utvikles før kontrollen over bein og føtter. Utviklingen går også fra midten av kroppen og utover. Barnet kan holde kroppen stødig før det kan kontrollere hendene. Det skader ikke å eksponere barnet for leker som kroppen ennå ikke er helt klar for å dra nytte av, men det er best å være tålmodig når du introduserer nye utfordringer.

Nøkkelen til et entusiastisk og lærevillig barn er å gi det produkter og leker som passer til barnets nivå. Når lek og moro kobles sammen med læring, bidrar du til at barnet utvikler en evne til å lære seg nye ferdigheter som det vil dra nytte av hele livet. Ideen om "årsak og virkning" er bare en av mange oppdagelser du vil se barnet gjøre. Nye oppdagelser vil komme på rekke og rad. Med aktivitetssenter-leker kan du oppmuntre barnet til å stadig utforske ting og utvikle intelligensen på en spesielt morsom og effektiv måte. Slike leker kombinerer stående eksperimentering med en mengde ulike leker som "vokser" i takt med barnet.

Barnets higen etter å lære er en fornøyelse for både foreldre og barn. Så fort han mestrer en ferdighet, ser du den neste rundt hjørnet. Noen foreldre synes denne stadige ervervelsen av nye ferdigheter er spennende, mens det for andre kan være vemodig at barnet utvikler seg i rykk og napp og alltid hopper over siste trinn. Barnets nye nivå bringer med seg nye gleder og nye prestasjoner – hånd i hånd med nye utfordringer. Vær tålmodig og oppmuntrende – og pass på at kameraet alltid er klart!
Dr. Bettye M. Caldwell Ph.D. Professor of Pediatrics in Child Development and Education