Artikler og emner
Utvikle ferdigheter med leker
Spm.: Hvilke ferdigheter bidrar lekene til å utvikle hos små barn?
Svar: Leker bør bidra til å fremme alle aspekter i barnets utvikling. Det inkluderer fysiske, sosiale, følelsesmessige, kognitive og kreative evner, samt språkferdigheter. Mange leker er utformet for å utvikle alle disse ferdighetene på en integrert måte, mens andre leker fokuserer på én eller noen få ferdigheter. Spedbarn tiltrekkes for eksempel av sterke farger og skal lære å gripe og holde fast i ting. Fargerike biteringer og rangler passer fint for denne aldersgruppen og gir dem god trening i å gripe og holde.

Forskning viser at barn lærer gjennom lek. Derfor er det viktig å gi dem leker som er utformet spesielt for deres ferdighets- og utviklingsnivå.

Kathleen Alfano Ph.D. Director of Child Research at Fisher-Price®