Artikler og emner
Råd: Hvorfor lek er så viktig
  • Gjennom lek lærer barnet om seg selv og forstår sin fysiske og sosiale vekst.

  • Lek lar barn finne ut hvordan ting fungerer, å samarbeide med andre og å prøve ut nye roller.

  • Lek stimulerer, samt øker kreativiteten og fantasien. Lek er en viktig ressurs i språkutviklingen og den sosiale kompetansen.

  • Lek oppmuntrer til tenking og problemløsende evner.

  • Lek utvikler de motoriske egenskaper som øye-hånd koordinasjon, balanse, styrke og koordinasjon.

  • Lek er integrering av språk, sosial -, kognitiv- og fysiske egenskaper samt fantasi.

  • Lek gir selvtillit, egne ideer og verdier.

  • Lek hjelper barnet å lære og øve seg på sosiale egenskaper som å dele, forhandle og samarbeide.

  • Lek utvikler nysgjerrighet og øker oppmerksomheten.LI>
Kathleen Alfano Ph.D. Director of Child Research at Fisher-Price®