10 sikkerhetstips for leker
1) Se alltid nøye på aldersanbefalingene på leker, og velg leker som passer til barnets alder, interesser og ferdighetsnivå. Vær også oppmerksom på sikkerhetsmerking på dukker og andre stoppede leker om at produktet er flammehemmende/flammeresistent og at det kan vaskes / består av hygieniske materialer.

2) Kast alltid plastemballasjen fra leker med én gang. Slik emballasje kan ellers utgjøre en fare for små barn og i verste fall medføre dødsfall.

3) Til barn som er ett år og yngre bør du velge leker som er fargerike og lette og består av materialer som ikke er giftige. De kan gjerne ha ulike overflatestrukturer. Barn i denne alderen lærer ved å se, føle, høre og smake, og de putter ofte ting i munnen for å utforske dem.

4) Gi ikke leker med smådeler til små barn. Øyne, neser osv. som kan løsne, kan medføre kvelningsfare.

5) Kontroller alle lekene for skarpe punkter og kanter av for eksempel metall eller glass – slike leker bør ikke gis til barn under åtte år. Stoppede lekedyr kan inneholde metalltråder som kan gi stikk-, kutt- eller slagskader hvis de stikker ut gjennom stoffet.

6) Ikke heng leker med snorer, stropper eller bånd av noe slag i babysenger eller lekegrinder. Små barn kan hekte seg fast, noe som kan medføre skader eller død.

7) Lær eldre barn å holde leker med smådeler som kan tas av eller har skarpe kanter samt elektriske leker utenfor rekkevidde for småsøsken. Små barn er veldig nysgjerrige og kan fort utforske leker som ikke passer for dem.

8) Hold leker og utstyr som brukes til lek, i god stand. Kast alle leker som er ødelagte for å forhindre skader.

9) Det er svært viktig å følge med på barna. Sørg for trygge lekeomgivelser uten farer både ute og inne. Leker brukes og misbrukes av barn. Se gjennom lekene regelmessig for å kontrollere sikkerhet og varighet.

10) Lær barna tidlig at de skal rydde vekk lekene når de er ferdig med å leke med dem. Det forhindrer at noen snubler i lekene og faller.
Dr. Bettye M. Caldwell Ph.D. Professor of Pediatrics in Child Development and Education