Fisher-Price, Inc. Websider BETINGELSER OG VILKÅR
Disse Internett Websidene er anskaffet av Fisher-Price®, Inc. og dets datterselskaper (samlet, "Fisher-Price"). Din bruk av dette nettstedet inkluderer følgene betingelser og vilkår. Vi ber deg om å lese betingelsene og vilkårene nedenfor nøye, og være sikker på at du skjønner dem. Din bruk av nettstedet betyr at du aksepterer av betingelsene og vilkårene som er skissert (i "Avtalen"). Fra tid til annen kan betingelsene for dette nettstedet forandre seg, så det er viktig at du ser over disse hver gang du bruker vårt nettsted.
Klikk her for å lese vårt Notat spesielt til foreldre og vår Personvern og Sikkerhet.
HVIS DU IKKE ER ENIG I VILKÅRENE ERKLÆRT NEDENFOR, LOGG DEG UMIDDELBART AV DETTE NETTSTEDET
Bruk av materiell på dette nettstedet
Fisher-Price opprettholder dette nettstedet for din personlige underholdning, informasjon, utdannelse, og kommunikasjon. Den inneholder også Fisher-Price sin internettbutikk, som gjør det mulig for deg å handle på nettet. Du må være 18 år eller eldre for å legge en order. Det er bare å se gjennom websidene våre. Du kan ikke kopiere, distribuere, endre, vise, publisere eller forbrede avledende arbeid basert på overflyttet, overført eller på annen bruke innholdet av disse websidene UTEN FISHER-PRICE SIN SKRIFTLIGE GODKJENNELSE I FORKANT. Du kan laste ned din egen kopi av materiell til midlertidig lagring på din datamaskin for din egen PERSONLIG, IKKE-KOMMERSIELLE BRUK I HJEMMET, så sant du ikke sletter eller forandrer copyright, varemerke eller andre merkevarebeskyttelser og notiser. Med unntak av det som er klart og tydelig er uttrykket ovenfor, ikke noe av dette innholdet skal bli fortolket som overdragelse av lisenser eller copyright rettigheter eller noen annen åndsverk. Hvis du er eier av åndsverk som tror at åndsverket har blitt urettmessig sendt eller distribuert via dette nettstedet, ta kontakt straks med Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052, Attention: Legal Department.
Ingen kjøp av mindreårige
Ved å bestille et produkt på nettet fra Fisher-Price sin internettbutikk, må du være 18 år eller eldre. Hvis et barn under 18 år har bestilt et produkt fra Fisher-Price sin internettbutikk uten foreldrene sine tillatelse, kan foreldre eller formynderen returnere produktet og få refundert pengene i henhold til retningslinjene for Retur og Bytte som er beskrevet på dette nettstedet (se på "Bestillingsinformasjon" for flere detaljer).
Avgifter
Du er ansvarlig for betalingen av alle salg, bruk og andre tilsvarene avgifter som er relatert til netthandel av produkter fra Fisher-Price sin internettbutikk
Porto og Håndtering
Du er også ansvarlig for betalingen av alle porto og håndteringsavgifter relatert til ditt kjøp av et produkt på Internett.
Din kommunikasjon med Fisher-Price
Fisher-Price vil gjerne høre fra deg. Men husk, når du kommuniserer med Fisher-Price, at de ikke aksepterer eller vurderer kreative ideer eller forslag i forbindelse med produkter eller markedsføring hvis dette ikke er spesielt anmodet. Send derfor ikke kreativt eller originalt materiell av noe slag til Fisher-Price, måtte det være ideer til leker, spill eller andre produkter, eller andre kreative forslag, ideer, notater, tegninger, konsepter eller annen informasjon. All kommunikasjon eller materiell du overfører til nettstedet via e-post eller tilsvarene, inkludert all form for personlig data, spørsmål eller svar, kommentarer, forslag, eller annet blir Fisher-Price sin eiendom, og blir behandlet som ikke-konfidensiell og uten eiendomsrett. Alt du overfører eller sender kan bli brukt av Fisher-Price uten kompensasjon, eller av deres datterselskap, eller bli lisensiert til andre av Fisher-Price eller deres datterselskap til et hvert formål, inkludert men ikke begrenset til utlån av adresselister, produkt eller tjeneste anmodninger, reproduksjon, overføring, publikasjoner, kringkasting og posting. Videre kan Fisher-Price bruke en hver ide, konsept, viten, eller teknikk som er del av kommunikasjon du har sendt til vårt nettsted uavhengig av intensjonen, inkludert men ikke begrenset til utvikling, fremstilling og markedsføring av produkter som bruker denne typen informasjon.
Ansvarsfraskrivelse
Materiellet på dette nettstedet kan inkludere tekniske unøyaktigheter eller andre feil. Din bruk og gjennomgang av nettstedet er ditt ansvar og risiko. Verken Fisher-Price eller noen part som er involvert i å lage, produsere eller levere dette nettstedet er ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldig, konsekvent eller straffene skade som måtte skje ved din bruk av nettstedet. Fisher-Price kan ikke garantere at funksjonaliteten til nettstedet vil være uforstyrret eller feilfri eller at disse websidene eller serveren som gjør den tilgjenglig er fri for virus eller andre komponenter som kan gjøre skade. Hvis din bruk av nettstedet eller materiell fra sidene resulterer i et behov for service eller utskifting av eiendom, utstyr eller data, er ikke Fisher-Price ansvarlig for disse kostnadene.
Lenker
Fisher-Price har ikke gått igjennom alle nettstedene som er lenket til dette nettstedet og er ikke ansvarlig for innholdet i noen av nettstedsidene som er lenket til dette nettstedet. Det at andre lenker er inkludert betyr ikke at Fisher-Price bifaller disse nettstedene. Dine lenker til en hver annen webside lenket til vårt nettsted eller hvilket som helst annet er din egen risiko.
Generelle provisjoner
Fisher-Price kan revidere disse betingelsene fra tid til annen ved å oppdatere eller revidere dette oppslaget, og de reviderte betingelsene trår i kraft fra den samme datoen. Fisher-Price kontrollerer og driver dette nettstedet fra hovedkvarteret i øst-Aurora, New York, United States of America og vedkjenner seg ikke at dette materiellet er formålstjenlig eller tilgjengelig til bruk på andre lokasjoner. Hvis du bruker nettstedet fra andre lokasjoner, er du ansvarlig for samsvaret med tilhørende lokale lovgivning. Fisher-Price produkter er tilgjengelig i mange deler av verden. Men dette nettstedet kan beskrive produkter som ikke er tilgjengelig over hele verden. Hvis noen deler av disse betingelsene synes u-gjennomførbare, skal disse delene tolkes i størst mulig grad i samsvar med det tilgjengelige lovverket og de resterende betingelsene skal bli fulgt med full styrke og virkning. En hver grunn til å anlegge sak som er knyttet til dette nettstedet må bli reist innen et år etter kravet elle hendelsen finner sted eller vil slik krav og hendelser bli utelukket. Disse betingelsene vil bli behandlet og tolket i samsvar med lovverket gjeldene for staten New York, United States of America, uten hensyn til eventuelle motsetninger innen forskjellige forskrifter. En hver juridisk sak eller prosedyre som er relatert til din tilgang til eller bruk av nettstedet eller Fisher-Price materiell må iverksettes i stat- eller føderal rett i Erie County, New York.
Copyrights eller opphavsrett
Du bør regne med at alt du ser eller leser på nettstedet er opphavsberettiget hvis ikke annet er skrevet og kan da ikke bli brukt på andre måter enn det som er beskrevet under disse vilkår og betingelsene eller i teksten på websidene, uten skriftelig godkjennelse fra Fisher-Price. Fisher-Price garanterer eller representerer ikke at din bruk av materiell vist på våre websider ikke vil overtre rettigheter for en tredje part ikke eid eller et datterselskap av Fisher-Price. Bilder, fotografier, eller illustrasjoner vist på nettstedet er enten Fisher-Price sin eiendom eller brukt med tillatelse. Bruken av dette materialet av deg eller andre med din tillatelse, er forbudt hvis det ikke går under spesielle vilkår og betingelser som beskrevet her, eller spesielle tillatelser gitt på disse websidene. Et hvert uautorisert bruk av bilder kan bryte med opphavsretten, lov om varemerke, det private og publiseringsrett, samt lover og reguleringer innen kommunikasjon.
Varemerker
Varemerker, logoer og service merker (tilsammen, "Varemerker" med stor V) vist på disse websidene er registrerte og uregistrerte varemerker fra Fisher-Price, dets moderselskap, Mattel, Inc., dets datterselskap og andre tredjeparter. Ingen elementer på dette nettstedet bør bli tolket som tildelt, ved å antyde innsigelsesavskjæring eller noen lisens eller rett til å bruke Varemerke vist på dette nettstedet uten en skriftelig tillatelse fra Fisher-Price, Mattel eller deres datterselskap eller tredjeparter som kan eie Varemerket vist på nettstedet. Misbruk av Varemerke vist på vårt nettsted, eller noe annet innhold på våre sider med unntak av hva som er i dette, er strengt forbudt.
Nettstedet til Fisher-Price inneholder en artikkel som heter Leketips, som inneholder informasjon fra Kathleen Alfano, Ph.D., Manager fra the Fisher-Price Child Research Center, og er Fisher-Price, Inc. sin eiendom.
Varemerke legender
101 Dalmatians, Atlantis, Bambi, Beauty & the Beast, Dinosaur, Cinderella, Hercules, Lady & the Tramp, Pinocchio, Pocahontas, Sleeping Beauty, Snow White, The Incredibles, The Lion King, The Little Mermaid, and Treasure Planet © Disney
"ABC":
Komponert av Alphonso Mizell, Freddie Perren, Dennis Lussier and Barry Gordy
© 1970 JOBETE MUSIC CO., INC.
All Rights Controlled and Administered by JOBETE MUSIC CO., Inc.
All Rights Reserved. International Copyright Secured. Used by Permission.
A Bug's Life, Finding Nemo, Monsters, Inc., Toy Story, Toy Story 2 © Disney/Pixar
All About Play:stages, toys & tips and All About Playgroups 
© 1998 by Dorothy Einon. Reprinted from "Learning Early" with permission of its publisher, Marshall Editions Developments Ltd.
Barnyard Bingo is a trademark owned by Mattel, Inc.
"BBC and "Walking with Dinosaurs" word marks and logos are trademarks of the British Broadcasting Corporation and are used under license. BBC logo ©BBC 1998. Stills from Walking with Dinosaurs ©BBC 1998/1999. Licensed by BBC Worldwide Limited.
Bear in the Big Blue House:
JIM HENSON, Kermit Head logo, JIM HENSON'S mark & logo, BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE mark & logo, and characters © The Jim Henson Company. All Rights Reserved.
Bursdagsfester
© 1998 by Penny Warner. Reprinted from "Birthday Parties for Kids" with permission of its publisher, Prima Publishing.
© 1999 by Penny Warner. Reprinted from "Baby Birthday Parties" with permission of its publisher, Meadowbrook Press.
Blue's Clues:
© 2000 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Nick Jr., Blue's Clues and all related titles, logos, and characters are trademarks of Viacom International Inc.
Bob the Builder:
© 2003 HIT Entertainment PLC and Keith Chapman.
Bosch is a registered trademark of Robert Bosch GmbH used under license.
CAT:
© 2003 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR and their design marks are registered Trademarks of Caterpillar, Inc.
Champion trademark used under license from FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY.
Chevrolet, Chevy, The Bow Tie, Silverado emblems and vehicle body designs are General Motors Trademarks used under license to Fisher-Price, Inc.
© The Chicken Dance (Dance Little Bird) by Werner Thomas and Terry Rendall © September Music Corp International Rights Secured. All Rights Reserved.
Discovery Series:
© 2003 Discovery Communications, Inc. All Rights Reserved. Discovery Channel logo, Discovery Fact, and Explore Your World! are trademarks of Discovery Communications, Inc.
Edelbrock trademark used under license from Edelbrock Corporation.
Ford, F-150 and associated trademarks used under license from Ford Motor Company.
FRANKLIN:
* ® & © NELVANA © P. Bourgeois & B. Clark™ Kids Can Press All Right Reserved.
Goodyear (and winged foot design) and Wrangler (for tires) are trademarks of The Goodyear Tire & Rubber Company, used with permission.
Harley-Davidson:
Harley-Davidson and the Harley-Davidson Bar & Shield logo are registered trademarks of H-D Michigan, Inc. used under license.
HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and ©Warner Bros. Harry Potter Publishing Rights ©J.K. Rowling.(s02)
HOKEY POKEY ©1950, RE 1979, Acuff-Rose Music, Inc.
© Mattel, Inc. All Rights Reserved.