Fisher-Price Online Personvern og Sikkerhet
Dette er retningslinjene for personvern og sikkerhet til bruk online for Fisher-Price, Inc., en divisjon i Mattel, Inc. Du kan få tak i oss på denne adressen: 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052 - Telefon: (800) 432-5437 eller e-post oss på: fpconaff@fisher-price.com. Vi ber deg huske på at dette nettstedet og serverne som gjør dette nettstedet tilgjengelig er lokalisert i U.S. Ved å bruke dette nettstedet tillater du samtidig overførselen, samlingen, behandlingen og bruken av data på dette nettstedet. Innholdet på våre nettsteder kan sammen med andre saker av interesse inkludere informasjon om vårt selskap og våre produkter, råd til foreldre, undersøkelser, konkurranser, reklame, underholdning, spill og muligheter til netthandel. Vi kan også tilby muligheter til å søke jobber.
Et notat spesielt til foreldre
Fisher-Price, Mattel, og alle medlemmer av den stor familien av Mattel selskaper, er opptatt av beskyttelse av privatlivets fred online for alle som besøker våre websider. Det er Fisher-Price sin intensjon, med hver av våre nettsteder som er rettet mot barn, til å fastholde kravene i Children's Online Privacy Protection Act fra 1998 og Children's Advertising Review Unit (CARU) guidelines, som inkluderer rettningslinjer for reklame på internett. All markedsføring fra Fisher-Price marketing, dette nettstedet inkludert, er undersøkt nøye for å sikre at den er tilpasset disse kravene og rettningslinjene. Samtidig som vi gjør en stor innsats for å gjøre ditt barn sitt besøk på våre nettsider så trygg og hyggelig som mulig, oppmuntrer vi foreldre til å overvåke deres barn sin bruk av internett, og hjelpe oss til å verne om deres privatliv ved å instruere dem til aldri å gi fra seg personlig informasjon på dette nettstedet uten ditt samtykke. De fleste av våre områder med innhold for barn krever ikke at barnet skal gi personlige opplysninger av noen slag. Vi krever ikke at et barn skal gi mer informasjon enn det som er nødvendig for å delta i en konkurranse, et spill eller andre aktiviteter. Når det gjelder skikkelig identifikasjon, kan foreldre se over de personlige opplysningene som vi har samlet sammen om ditt barn og kreve at det blir slettet eller nekte videre samling eller bruk av disse opplysningene ved å skrive til oss til adressen ovenfor.
Online bestillingsinformasjon
Fisher-Price sin E-butikk tilbyr Fisher-Price produkter tilgjengelig for netthandel. Kunder må være over 18 år og med et gyldig kredittkort. Når du legger inn en order for et produkt online fra Fisher-Price sin butikk på Internett, samler vi sammen informasjon om denne transaksjonen. Denne informasjonen inkluderer navnet ditt, e-post adressen, de bestilte produktene og kredittkort informasjon. Vi spør etter denne informasjonen for at vi skal kunne etterkomme ordren eller ønsket fra katalogen. Vi og våre forhandlere og datterselskaper bruker Secure Sockets Layer (SSL) teknologi for å beskytte opplysninger om kredittkort under overføringen og har med stor nøysomhet tatt til oss interne prosedyrer for å beskytte denne informasjonen i våre systemer.
Du har en mulighet til å registrere visse typer av informasjon til ordre i fremtiden, når du gjør ferdig din online order. For de som velger å registrere vil vi beholde ditt login navn, passord, navn og e-post adresse alternativt postadressen, og kredittkort informasjon. Når en registrert person kommer tilbake til nettstedet vårt får å legge påfølgende ordre, kan de identifisere seg selv med login navnet og passord.
Hvis du inkluderer et barn sin fødselsdato og e-post adresse, vil ikke denne informasjonen bli delt med en tredje part, men den vil bli benyttet av Fisher-Price, medlemmer av den store Mattel familien av selskaper eller våre tekniske og andre forhandlere som hjelper oss med å skaffe produkter og tilbud som imøtekommer våre kunder sine behov. Når du legger inn en online order, sender vi deg bekreftelse via e-post. I fremtiden er det også mulig at vi av og til sender deg en e-post som inneholder spesielle tilbud eller produkter som kan være av interesse for våre kunder. Alle kunder som foretrekker og ikke motta en bekreftelse kan krysse av denne muligheten i ordreskjemaet. Hvis du mottar en e-post fra oss som du ikke ønsker, følg ganske enkelt instruksjonene inkludert i e-posten.
Når du ber om en katalog eller legger en online order, legger vi til ditt navn og adresse til vår postliste for vår trykkete katalog. Hvis du ikke ønsker å motta vår post, kan du sende post etiketten fra katalogen til den følgende adressen:
  • Fisher-Price, Inc.
  • Attn: Mailing Changes
  • P.O. Box 620978
  • Middleton, WI 53562-0978
Hvis du nylig har flyttet, eller har planer om å flytte i nær framtid, bør du gi oss beskjed om din nye adresse, slik at vi får oppdatert våre lister. For alle spørsmål og post og forandringer, ring oss på 1-800-747-8697, eller send informasjonen til Fisher-Price på adressen ovenfor.
Annen informasjon vi samler online
Hvis du ikke bestiller produkter online eller ber om en katalog online, men besøker andre deler av websidene, samler vi sammen personlig identifiserbar informasjon som blir gitt av den besøkene i forbindelse med registrering eller andre aktiviteter. Med tillatelse fra en besøkende som er 18 år eller eldre, denne typen av personlig identifiserbar informasjon som blir gitt i forbindelse med en registrering eller annen aktivitet på våre websider kan bli brukt i markedsføring eller promotering eller kan bli delt med andre Fisher-Price merker eller andre Mattel selskaper. Fisher-Price kan også bevilge tilgang til våre databaser som kan være nødvendig i forbindelse med tjenester som Fisher-Price anskaffer, sånn som tekniske eller vedlikehold tjenester (inkludert de som kommer fra en tredje part), men sånne avsløringer ligger under taushetsplikten til den tredje part. Informasjon samlet online blir brukt av Fisher-Price til intern markedsanalyse og til forbedringer av våre produkter, tjenester og websider. Hvis Fisher-Price tror at noen sin atferd på våre sider kan skade oss eller våre sider eller noen andre, kan vi avsløre den relevante personlige informasjonen for å hindre denne skaden. I så fall kan vi prøve å identifisere de som gjør skade, kontakte dem eller å følge opp saken rettslig. Vi kan gi personlig informasjon hvis vi tror at dette er lovpålagt eller at det er en respons til et lovlig krav.
Vi bruker "cookie" teknologi eller informasjonskapsler (hvor våre servere har spesielle koder på en besøkenes datamaskin) for å spore opp det totale nummeret av besøkene til hver av våre nettsteder tilsammen. Vi trekker ikke automatisk ut personlige opplysninger i denne prosessen. "Cookie" teknologien vil bare bli brukt til å spore upersonlig informasjon som type nettleser, operativ system, og domene navn for å skreddersy websidene for hver enkelt besøkene og til å forbedre den besøkene sin online opplevelse. Vi bruker også annen teknologi, såkalt GIF, til å skaffe oss annen viktig og anonym informasjon, som når en e-post har blitt åpnet. Disse redskapene hjelper oss til å forstå saker som interesserer våre kunder
I noen tilfeller, når kontaktinformasjon har blitt gitt av den besøkene, og denne personen er 18 år eller mer og har indikert at han/hun gjerne vil motta kommunikasjon fra oss, sender vi beskjeder til besøkene, stort sett i form av en e-post. Disse beskjedene, sent i perioder, annonserer oppgradering av websider, ny produktinformasjon, promotering og liknende oppdateringer som kan være av interesse for den besøkene. Våre mail og andre beskjeder forteller den besøkene hvordan han eller hun kan bli strøket av våre lister, slik at beskjedene kan bli stoppet når som helst.
Fisher-Price samler personlig identifiserbar data, som navn, adresser, e-post adresser, og lignende, når dette blir avgitt frivillig i vår gjestebok, i registreringer, konkurranser eller undersøkelser av en besøkene. Med unntak av punktet nedenfor, samler vi ikke bevisst sammen personlig identifiserbar data fra barn under 18 år uten en forelder sin verifiserbare godkjennelse. Vi spør etter alder først, slik at vi kan fremskaffe et passende spørreskjema som ikke inneholder personlig spørsmål eller begrenser informasjonen vi samler inn. Når det gjelder internett promoteringer eller andre aktiviteter, stiller vi ikke krav ved barnet sitt deltagelse om å gi flere personlige opplysninger enn nødvendig for å delta i aktiviteten. Vi kan spørre etter barnet sitt fornavn og adresse for å svare barnet ditt som et engangstilfelle. Denne kontakt informasjonen blir slettet fra våre systemer etter vi har tatt kontakt. Vi kan også samle ditt barns navn, han eller hennes e-post adresse og en e-post adresse til foreldrene for å få ditt samtykke der hvor dette er nødvendig. I disse tilfellene blir informasjonen slettet fra våre systemer hvis du ikke gir dette samtykket innen en viss tid.I noen tilfeller samler vi navnet og e-post adressen til barnet ditt slik at hun eller han kan bli kontaktet mer enn en gang, som kan være nødvendig i forbindelser med noen ønsker fra ditt barn (som for eksempel i forbindelse med konkurranser eller hvis han eller hun har meld seg på for å motta nyheter på e-post) eller nå vi ser det som nødvendig eller forstandig for å sikre ditt barn sitt sikkerhet når han eller hun deltar i aktiviteter som chat room, message board eller e-post tjenester. I hvert av disse tilfellene samler vi også inn din e-post adresse, slik at du kan bli varslet om ditt barn sin deltagelse i programmet eller tjenesten. Vi gir deg da samtidig beskjed om at du har rett til å be om at ditt barn sin kontakt informasjon skal bli slettet fra vår database. Den begrensede informasjonen som vi skaffer oss på denne måten blir kun brukt til formålet som nå er indikert og blir slettet fra vår database når en tidsbegrenset promotering, program eller aktivitet blir avsluttet.
Du har alltid rett til å kreve at informasjon om du eller ditt barn skal bli slettet fra vår database. For å be om å bli slettet fra vår database kan du ringe1-800-432-5437 for mer informasjon. Med personlig informasjon bør foreldre se på de personlige data vi har samlet om deres barn, be om at det blir slettet eller nekte videre samling av informasjon eller bruk ved å skrive til oss på adressen ovenfor.
Vi forbeholder oss retten til å forandre disse retningslinjene til enhver tid ved å informere om dette på våre websider.
© Mattel, Inc. All Rights Reserved.