Peek & Roll Ball

Alder: 6–36 måneder
  • Produkt: Y4295

Morsomme og spennende leker.

Grovmotorikk
• Barnet kan leke sittende eller krabbe etter ballen, for balanse, koordinasjon og trening av grovmotorikk.

Nysgjerrighet og utforskerglede
• Morsomme pipe- og skranglelyder og en morsom leke som hopper frem, stimulerer barnets naturlige nysgjerrighet og trang til å utforske.

Tenking og problemløsing
• Når barnet trykker på lokket for lyder eller slår på ballen for å få den til å rulle, lærer det lettere sammenhengen mellom at man foretar seg noe og at noe skjer.

Andre så også på …
Go Baby Go!™ Poppity-Pop™ Musical Dino
Bat & Crawl Rollerbar™