Count & Explore Keys

Alder: Fra nyfødt
  • Produkt: Y4294

5 nøkler å oppdage.Finmotorikk
• Barnets finmotorikk og øye-hånd-koordinasjon styrkes når det griper og leker med nøklene og åpner og lukker skyvedøren.

Tenking og problemløsning
• Introduserer barnet for farger, tall og telling, og stimulerer tidlig gjenkjenning av gjenstander.

Sanseinntrykk
• Klare farger og interessante stoffer stimulerer barnets syns- og berøringssans.

Og mer …• Stimulerer til tidlig rollespill
• Moro på begge sider.