Laugh & Learn™ Smilin’ Smart Phone™
  • Alder: 6-36 months

    |Produkt: V2778

Læring gjennom lek
Denne tøffe telefonen har mange læringsfunksjoner, med morsomme lyder og uttrykk og 10 sanger som barnet kan synge med på De ni fargerike, lysende knappene er lette å trykke på, og barnet får høre ord, hilsemåter og lyder. Barnet kan lære bokstaver, tall, former, farger, vær og motsetninger, samtidig som det lærer seg tidlig rollespill og hvordan man snakker med andre. Bruker 3 stk. AAA-batterier.

Lærer:
• Bokstaver
• Tall
• Former
• Farger
• Hilsemåter og mer.