Helse, sikkerhet og generell info om spedbarn
American Academy of Pediatrics
AAP tilbyr flere brosjyrer som gir informasjon om sikre leker og allergier. På deres hjemmeside får du fullstendig oversikt og informasjon om hvordan du får tak i materialet. Siden inneholder råd fra barneleger om alt fra vaksinering til generell sikkerhet for barn. Foretrekker du bøker fra Internett? Prøv The American Academy of Pediatrics' Caring for Your Baby and Young Child (Bantam Doubleday Dell, 1998).
Telefonnr ( i USA): 800-433-9016
Webside: www.aap.org

American Red Cross
Røde Kors har mye informasjon på Internett om brannsikkerhet, forebygging av drukningsulykker og første hjelp. Eller ring ditt lokale kontor.
Webside: www.redcross.org/hss

Depression After Delivery, Inc.
Organisasjonen driver non-profit arbeid for å øke bevisstheten rundt humørforstyrrelser og angst som kan forekomme ved graviditet og fødsel.
Telefonnr (i USA): 800-944-4PPD
Webside: behavenet.com/dadinc

Consumer Product Safety Commission
gir informasjon om tilbakekalte produkter; forbrukere kan også rapportere inn om usikre produkter.
Telefonnr (i USA): 800-638-2772
Webside: www.cpsc.gov

Juvenile Products Manufacturers Association
Den nasjonale handelsorganisasjonen representerer produsentene av barneutstyr og produkter, som barnesenger, bilseter for barn, barnevogner etc. De gir informasjon om produktsikkerhet til forbrukere.
Telefonnr (i USA): 856-231-8500
Webside: www.jmpa.org

National Safe Kids Campaign
En organisasjon som jobber for å hindre barneskader. NSKC gir informasjon om hvordan man kan minske risikoen for skade i forbindelse med biler, svømmebasseng og kontakt med ild.
Telefonnr (i USA: 202-662-0600
Webside: www.safekids.org

The Pampers Parenting Institutet
Siden formidler råd og informasjon til foreldre fra ledende eksperter innen barns helse og utvikling. Finn råd som gjelder for ditt barns alder, eller bruk søkefunksjonen for å finne svar på dine spørsmål.
Webside: www.pampers.com

La Leche League International
Gir råd og støtte til ammende mødre. Du kan også skrive til de: 1400 N. Meacham Rd., Schaumburg, IL 60173-4048, USA
Telefonnr (i USA): 847-519-7730
Webside: www.lalecheleague.org
Dr. Bettye M. Caldwell Ph.D. Professor of Pediatrics in Child Development and Education