9

måneder

Velg en annen alder

På dette trinnet kan barnet kanskje …

  • justere kroppsholdningen mens det beveger seg og bruke møbler til å støtte seg
  • ta imot en ball hvis den rulles rett mot barnet
  • bruke bevisste fakter som å vinke ha det eller løfte armene når det vil bli tatt opp

Med masser av ros og kjærlighet, får ni måneder gamle barn den oppmuntringen de trenger til å strekke seg mot nye mål. Leker som reagerer på handlinger, gir barnet en morsom belønning … og du blir belønnet med et stolt smil.

"Vi oppdager noe nytt hver dag."

Faren til et ni måneder gammelt barn

Typer av leker for denne aldersgruppen

Utforsk gleden ved læring

Barn utvikler seg i sitt eget tempo og når milepæler til forskjellig tid. Milepælene som er nevnt på dette nettstedet, er bare omtrentlige angivelser. Hvis du har spørsmål om hvordan barnet ditt utvikler seg, bør du ta kontakt med legen eller helsestasjonen.